ODBYŁ SIĘ IX MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ,
PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO
- OSÓB
ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Udział w Kongresie wzięło ok. 1000 uczestników, w tym goście zagraniczni, przedstawiciele Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży,
Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucji centralnych i organizacji oświatowych państw Unii Europejskiej.

Patronat honorowy:
 
Marszałek
Województwa Łódzkiego

Partnerzy merytoryczni OSKKO:

Współorganizator Kongresu:
Centralny Gabinet Edukacji Filmowej
Partnerzy instytucjonalni Kongresu:
Partnerzy Medialni Kongresu:
Partnerzy Główni Kongresu:


 

PRZEBIEG/PROGRAM IX KONGRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
 

Film ze spotkania Uczestników Kongresu z Minister Edukacji Narodowej,
Joanną Kluzik-Rostkowską i wiceminister, Joanną Berdzik.

 

 

Film z wykładu prof. Krzysztofa Zanussiego pt. "Wartość edukacji filmowej".

 

 

Film z wykładu dr Marka Kaczmarzyka pt. "JAK nieWIELE OD SZKOŁY ZALEŻY... Czyli o odpowiedzialności rozproszonej."

 


Pozostałe punkty programu

 

ŚRODA

 
 

ROZPOCZĘCIE OBRAD. OSKKO, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Urząd Miasta Łodzi. Partnerzy merytoryczni.

  JAK nieWIELE OD SZKOŁY ZALEŻY... Czyli o odpowiedzialności rozproszonej.
Dr Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski.

zobacz film z wykładu >>>

pobierz prezentację (PDF)

 

POTRZEBA EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ W POLSKIEJ SZKOLE. PANEL DYSKUSYJNY.
Paneliści: Piotr Żak - redaktor naczelny periodyku Psychologia w szkole, dr Ewa Marat – psycholog i terapeutka, pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Paula Pilarska – psycholog szkolny i nauczyciel psychologii w zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie, autorka innowacyjnego programu uczenia psychologii.

przejdź do relacji >>>

 
  TRUDNE ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE – POZA KARAMI I NAGRODAMI.
Prof. UAM. dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

przejdź do relacji >>>

 

pobierz prezentację (PDF)

 

CZY GOTOWI NA STUDIA?
Prof. dr hab. Romuald Zabielski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, członek korespondencyjny PAN.

przejdź do relacji >>>

 
 

EDUKACJA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI/ ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO.
Aneta Madziara – konsultant, Łódzkie Centrum  Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Specyfika przygotowania zawodowego na przykładzie szkół w SOSW przy ul. Siedleckiej.
Dyr. Agnieszka Szymańska.

Uczniowie niewidomi i słabo widzący w kształceniu ponadgimnazjalnym.
Dyr. Anna Tomaszewska.

Przygotowanie zawodowe uczniów niepełnosprawnych intelektualnie na poziomie zasadniczym i przygotowania do pracy.
Dyr. Iwona Kowalska.

Działania Łódzkiego Centrum  Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie wspomagania placówek kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Aneta Madziara - konsultant ŁCDNiKP.

Formy i sposoby wspierania uczniów niepełnosprawnych w szkole specjalnej i ogólnodostępnej – uwarunkowania adaptacji zawodowej i rola instytucji oświatowych.
Jolanta Wojciechowska.

 

OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI WSPARCIEM DLA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. STUDIUM PRZYPADKU DLA REGIONU ŁÓDZKIEGO.
dr Elżbieta Ciepucha – konsultant, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

PRAKTYKA OŚRODKA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ŁCDNIKP.
Anna Koludo, Sławomir Szaruga – konsultanci,  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

NAUCZYCIEL JAKO KREATOR KOMPETENCJI - FANABERIA CZY KONIECZNOŚĆ DZISIEJSZEJ SZKOŁY?
Jolanta Kałużna, Joanna Gruszczyńskakonsultanci, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA NA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH – NADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORA SZKOŁY.
Ewa Sitko, Małgorzata Taraszkiewicz. Temat wspierany przez firmę
Librus.

przejdź do relacji >>>

pobierz prezentację (PDF)

 

CZY W PEŁNI WYKORZYSTUJĘ POTENCJAŁ MOJEJ PLACÓWKI SZKOLNEJ?
Aleksandra Błażejewska, PCG Polska, Jolanta Kowalska, Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi.

 

MAGIA PROSTO Z LAPTOPA - LEKCJE Z UŻYCIEM NARZEDZI E-LEARNING (NA PRZYKŁADZIE J. ANGIELSKIEGO).
Aleksandra Dykta, Funmedia.

 

KONCERT W WYKONANIU PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW ŁÓDZKIEGO ŚRODOWISKA FLAŻOLETOWEGO.
Łódzki Klub Miłośników Flażoletu.

 

CZWARTEK

 

SPOTKANIE Z MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ, JOANNĄ KLUZIK-ROSTKOWSKĄ.

zobacz film z wykładu >>>

 
 

WARTOŚĆ EDUKACJI FILMOWEJ.
Prof. Krzysztof Zanussi.

zobacz film z wykładu >>>

 
 

KOMUNIKACJA SZKOŁA- RODZIC- DZIECKO – JAK POPRAWIĆ JĄ ODCZUWALNIE, WIDOCZNIE, PRAWDZIWIE?
Spotkanie z Dorotą Zawadzką („Supernianią”). Temat wspiera firma VULCAN Sp. z o.o.

przejdź do fotorelacji >>>

 
 

PODMIOTY, CELE I FORMY EDUKACJI FILMOWEJ W POLSCE.
Wykład wprowadzający: Arkadiusz Walczak, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Anna Sienkiewicz-Rogowska,  Pełnomocnik Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:  prezentacja programów edukacyjnych PISF dla uczniów i nauczycieli, pracowni Filmoteki Szkolnej, działań Koalicji dla Edukacji Filmowej.

Prezentacja  programu „Filmoteka Szkolna. Akcja!” jako przykładu działań PISF, obejmujących między innymi formy doskonalenia nauczycieli przedstawi Aleksandra Czetwertyńska (Centrum Edukacji Obywatelskiej); Anna Wotlińska (Naczelnik Wydziału Edukacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wystąpienie na temat miejsca edukacji filmowej w działaniach MKiDN oraz Programach Ministra; Przykłady działań realizowanych przez MKiDN, konferencję dla nauczycieli, animatorów i edukatorów „Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania” przedstawi Anna Zdzieborska („Zachęta” – Narodowa Galeria Sztuki); Andrzej Goleniewski, wicedyrektor  Filmoteki Narodowej : Działalność edukacyjna Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, serwisy internetowe i programy Filmoteki Narodowej, certyfikaty przyznawane programom edukacji filmowej realizowanym w kinach.

Andrzej Goleniewski (Pełnomocnik Dyrektora FN ds. SKSiL, zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej ds. Upowszechniania Kultury Filmowej) – prezentacja działalności edukacyjnej Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, serwisów internetowych i programów Filmoteki Narodowej oraz certyfikatów przyznawanych programom edukacji filmowej realizowanym w kinach; Urszula Biel (autorka programu Młodzieżowej Akademii Filmowej, realizowanego w Kinie Studyjnym „Amok” w Gliwicach),  przedstawi użyteczne aspekty oglądania filmów w kinie i kształtowania przez to nawyków korzystania z dóbr kultury poprzez instytucje kultury.

Prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski – przedstawi jedyny na rynku edukacyjnym, napisany przez grono cenionych filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, podręcznik do edukacji filmowej „Kino bez tajemnic”.

 

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W PRACY DYREKTORA, URZĘDNIKA.
Dr Irena Kamińska-Radomska. The Protocol School of Poland.

  DYREKTOR I NAUCZYCIEL W SĄDZIE PRACY.
Sędzia Ewa Chałubińska, kierownik szkoleń i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi.
  PRAKTYKA EDUKACJI ZAWODOWEJ.
Barbara Kapruziak, Donata Andrzejczak – konsultanci,  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 

DORADZTWO ZAWODOWE.

Małgorzata Sienna - konsultant i doradcy zawodowi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 

PRZEDSIĘBIORCY I EDUKACJA ZAWODOWA – RAZEM CZY OSOBNO? Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Łódzkiego. Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego.

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe do 2020 roku – Województwo Łódzkie.
Dr Łukasz Arendt, Katedra Polityki Ekonomicznej.
 

Otwarty nauczyciel, aktywne dziecko - efektywna droga do sukcesu.
Hanna Derewlana, Beata Wosińska, Agnieszka Kacprzak, Małgorzata Marczak – doradcy metodyczni,  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

DEBATA: „CYFROWA SZKOŁA, CZYLI JAKA?”
Debatę prowadził profesor UAM w Poznaniu Jacek Pyżalski. Do panelu zostali zaproszeni: Jacek Strzemieczny - CEO, Jan Zięba - Vulcan, Marcin Kempa - Librus, Magdalena Matuszewska-Mikołajczyk - Wolters Kluwer, Joanna Jasiak dyrektor V LO w Tarnowie, Weronika Majchrzak - uczennica łódzkiego liceum, Marta Florkiewicz-Borkowska - nauczycielka gimnazjum.

przejdź do relacji >>>

 
 

JAKOŚĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO A ZWOLNIENIA Z WF-U. ROLA NADZORU W OGRANICZENIU LICZBY ZWOLNIEŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.
Ewa Sprawka – doradca metodyczny,  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

PROGRAM WF Z KLASĄ.
Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

PRAKTYKA EDUKACJI FILMOWEJ.
I. PANEL DYSKUSYJNY FILM W SZKOLE – prowadzenie Arkadiusz Walczak, Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.  Anna Rabiega - dyr. ZSO nr 7 w Łodzi, Justyna Całczyńska - naucz. LO w Piasecznie, Joanna Bożyk - naucz. w SP nr 71 w Łodzi, Anna Równy - edukat. filmowa z Radomia, lokalna liderka i trenerka Filmoteki Szkolnej, Jarosław Basaj - naucz. w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu, Danuta Górecka i Jolanta Bielecka - konsultantki z ŁCDNiKP.

 

II. PANEL DYSKUSYJNY FILM NA ZAJĘCIACH POZASZKOLNYCH – prowadzenie Arkadiusz Walczak. Maciej Jakubczyk - szef działu edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, realizującego ogólnopolski program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Joanna Zabłocka-Skorek - autorka ogólnop. Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”, Bolesław Drochomirecki - Opolskie Kino Objazdowe oraz kino „Studio” w Opolu,  Sławomir Fijałkowski - właśc. Kina Studyjnego „Charlie” w Łodzi, prezes Stowarzyszenia Łódź Filmowa, Katarzyna Czubińska - lokalna liderka Filmoteki Szkolnej, autorka i realizatorka programów z zakresu eduk. medialnej.

  NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE JAKO PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY NA LINII SZKOŁA – RYNEK PRACY.
Małgorzata Gryglewska, Izba Rzemieślnicza w Łodzi.
  PRZEDSIĘBIORCY I EDUKACJA ZAWODOWA-RAZEM CZY OSOBNO?
Panel ekspercki.
 

PROBLEMY KADROWE 2014/2015.

  ROLA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE.
VULCAN sp. z o.o.

przejdź do relacji >>>

 
  PROWADZENIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO W KONTEKŚCIE PODNIESIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Z MATEMATYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH.
Instytut Wspomagania Oświaty (iwspo.pl).

pobierz materiały szkoleniowe IWO

 
  ZASTOSOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PRZY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PLACÓWCE ORAZ PODCZAS REALIZOWANIA PROJEKTÓW INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA.
PCG Polska.
  „DYREKTOR – AKTUALNY ZWIERZCHNIK, BYŁY KOLEGA”.
STREFA POTENCJAŁU Coaching & Training TEAM.
  „SŁABY ROCZNIK” CZY TRUDNA MATURA – wyniki tegorocznej matury w ujęciu wieloletnim.
Wolters-Kluwer S.A.
 

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – NOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ORAZ ZGŁOSZEŃ ZBIORÓW DO GIODO.
Adam Korzuch, Internet Community.

 

KOMPETENCJE COACHINGOWE I TRENERSKIE NAUCZYCIELI CZYLI JAK ROZWIJAĆ POTENCJAŁ UCZNIA W SZKOLE.
Lilianna Kupaj, Szkoła Coachingu.

 

„Kariera na MAKSA” - SERIAL FILMOWY WSPIERAJĄCY LEKCJE DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO.
Wojciech Kreft, PROGRA.

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.
Barbara Stasiak, AGRAF.

przejdź do relacji >>>

 

 
 

LEKCJA Z TABLETEM - OD POMYSŁU DO SCENARIUSZA.
Multiedukacja.

 

PIĄTEK

 

SYTUACJE TRUDNE WYCHOWAWCZO.
Sędzia Anna Maria Wesołowska.

 

KREATYWNOŚĆ-INNOWACYJNOŚĆ-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Łódzkiego.

 

POLSKIE WARUNKI ŚRODOWISKA UCZENIA SIĘ I PRACY NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE RAPORTU TALIS 2013.
Sebastian Skrobisz, Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.

przejdź do relacji >>>

 

 

KREATYWNY UCZEŃ KREATYWNEGO NAUCZYCIELA.
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szmidt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu.

 

POZWÓLMY DZIECIOM MYŚLEĆ. BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW KLAS 3.
Dr Mirosław Dąbrowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyczny.

 

DOBRE PRAKTYKI PRACY DYDAKTYCZNEJ. Blok Centrum Edukacji Obywatelskiej.

I BLOK – ROLA WSPÓŁPRACY  I PARTNERSTWA W PROCESIE PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA.
1. Elżbieta Sumowska  -  Temat zmiany „Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej” – współpraca nauczycieli i uczniów w procesie nauczania i uczenia się.
2. Elżbieta Zapłata-Szwedziak Temat zmiany: Ocenianie kształtujące jako wsparcie  w procesie nauczania – uczenia się.  
3. Krystyna Brinkiewicz . Temat zmiany  Współpraca nauczycieli jako początek zmian prowadzących do efektywnego uczenia się.

pobierz prezentacje z Bloku I

 
 

II BLOK POPRAWA EFEKTYWNOŚCI UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA POPRZEZ  WPROWADZENIE STRATEGII OCENIANIA  KSZTAŁTUJĄCEGO.
4. Teresa Lechocińska - Temat zmiany W naszej szkole uczniowie uczą się świadomie. Elementy oceniania kształtującego sposobem na poprawę efektywności nauczania.
5. Iza Kuligowska. Temat zmiany: Rozwój nauczania i uczenia się  – ocenianie Kształtujące.
6. Maria Papis.  Temat zmiany  „Wprowadzenie zmiany elementów oceniania kształtującego w Gimnazjum im. ks. kan. M. Maciejewskiego w Pniewach”.

pobierz prezentacje z Bloku II

 
 

III BLOK  KROK PO KROKU- DO ŚWIADOMEGO UCZENIA SIĘ UCZNIÓW PRZEZ ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO.
7. Bogusława Czarny. Temat zmiany: „Cele lekcji drogą do świadomego uczenia się uczniów w naszej szkole.”
8. Barbara Chylewska.  Temat zmiany "Po nową jakość  szkoły czyli od współpracy po uczące obserwacje i widoczne uczenie się uczniów.
9. Magdalena Brodala. Temat zmiany: Podniesienie efektywności nauczania – spacery  koleżeńskie, NaCoBeZu  i przyjazny klimat szkoły.

pobierz prezentacje z Bloku III

 
  DOBRE PRAKTYKI PRACY WYCHOWAWCZEJ i DYDAKTYCZNEJ.
Jak zwiększać zaangażowanie nauczycieli w udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
?  
Michał Ratajczyk, wicedyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej im. prof. J. Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi.
Budowanie szkolnego systemu wsparcia dla nauczycieli, uczniów, rodziców. Plan Wsparcia – cele, zadania, realizacja.
Dyrektor Ewa Radanowicz, Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym.
Wykorzystanie  platformy e-learningowej w procesie lekcyjnym i nie tylko. 
Joanna Miller, Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II  w Ząbkach.
 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA w obszarze: Tworzenie przez nauczycieli na lekcjach sytuacji sprzyjających wykorzystaniu uczniowskiej wiedzy w praktyce.
Trenerki: Indira Lachowicz i Bernadetta Czerkawska, Era Ewaluacji Sp. z o.o.

przejdź do relacji >>>

pobierz prezentację (PDF)

 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA - WARSZTATY w obszarze: Wzmacniania przez nauczycieli motywacji uczniów do uczenia się.
Trenerzy: Katarzyna Salamon-Bobińska i Norbert Karaszewski. Era Ewaluacji Sp. z o.o.

 

WIDZIEĆ WIĘCEJ. O ROLI OBRAZU  I EDUKACJI KULTURALNEJ NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU „MAŁY KINEMATOGRAF”.
Zjawisko książki obrazowej, możliwości jej wykorzystania w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Bierzemy „Kłopot” na warsztat.
Anna Mrozińska-Szmajda. Polonistka, pedagożka, animatorka kultury, promotorka sztuki książki dla dzieci. Prowadzi autorski blog www.pozarozkladem.blogspot.com.
Widzieć więcej. O roli obrazu i zaletach współczesnej książki dla dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Anna Mrozińska-Szmajda.
Patrzeć a widzieć. Techniki rozwijania kreatywności u dzieci a praca z książką obrazową.  
Monika Just. Prowadząca pracuje ze studentami kierunków pedagogicznych UŁ, Społecznej Akademii Nauk oraz Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi w obszarze metodyk przedmiotów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz psychodydaktyki twórczości.

  WYNIKI EWALUACJI NOWEGO MODELU WSPOMAGANIA PRACY SZKÓŁ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.
Marianna Hajdukiewicz
– koordynator projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

przejdź do relacji >>>

 

 

 

Czas i miejsce obrad:

Po ośmiu latach obrady Kongresu Zarządzania Oświatą
wróciły do miejsca, w którym odbył się pierwszy Kongres - Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
(Łódź, ul. Jana Matejki 22/26).

Kongres odbył się w dniach 24-26 września 2014 r.

Partnerzy Kongresu

 

Wystawcy Kongresu
     
     

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14
fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Kongresu - 513-057-820, 509-498-266, 501-211-469;
noclegi na Kongresie: 509-498-266
dyrektor – 513-057-830
e-mail: oskko@oskko.edu.pl