Rola dziennika elektronicznego w szkole.

Marek Konieczniak, Jan Zięba - VULCAN sp. z o.o.

 

Dnia 25 września 2014 w ramach kongresu OSKKO odbyły się warsztaty na temat roli dziennika elektronicznego w szkole.

Każda szkoła, która posiada lub zamierza nabyć dziennik elektroniczny powinna samodzielnie odkryć, czym dziennik elektroniczny jest lub ma być w przestrzeni ich szkoły. Jaką ma pełnić rolę? Jakie warunki powinno się spełniać, by to narzędzie wspierało rozwój szkoły i jej filozofię edukacji?

Założeniem warsztatów była teza, że wdrażając dziennik elektroniczny powinno się odpowiedzieć na powyższe pytania dokonując namysłu nad głównymi funkcjami dziennika w relacji do  głównych aktorów procesu edukacyjnego: rodziców, uczniów, nauczycieli, wychowawców i dyrektora szkoły.

Uczestnikami warsztatów byli głównie dyrektorzy szkół. Wielu z nich wdrożyło już dziennik elektroniczny w swoich szkołach lub było w trakcie wdrażania tego narzędzia. Byli również dyrektorzy, którzy wybrali warsztat jako element przygotowania się do rozpoczęcia wdrożenia. Dyrektorzy pracowali w czterech grupach, od czterech do pięciu osób w grupie.

Warsztaty z założenia miały przeprowadzić dyrektorów przez proces analizy problemu dziennika, tworząc środowisko pracy nad problemem, a nie podając tezy, informacje, czy przekonania moderatorów warsztatów. Na samym początku każdy z uczestników napisał dwie lub trzy funkcje dziennika elektronicznego, jakie uważa za istotne. Po zebraniu ich w jednym miejscu, utworzyły one sześć obszarów, czy kategorii według których można patrzeć na rolę dziennika w relacji do wszystkich aktorów procesu edukacyjnego. Powstałą w ten sposób macierz poddano dyskusji i analizie.

Rysunek  SEQ Rysunek \* ARABIC 1 Rola dziennika elektronicznego w szkole – macierz analizy ważności funkcji e-dziennika

 

Zadaniem dyrektorów było przedyskutowanie i ocenienie w skali od 0 do 3 ważności poszczególnych obszarów z punktu widzenia każdego aktora. Ten etap pracy cechowało duże zaangażowanie wszystkich uczestników. Grupy gorąco dyskutowały spierając się, czy szukając wspólnego rozumienia problemu. Jako podsumowanie pracy, każda z grup przedstawiła wnioski, do jakich doszli, analizując podsumowania zarówno dla funkcji dziennika, jak i dla aktorów. Ciekawym było między innymi stwierdzenie, że grupa była zaskoczona wynikiem, jaki osiągnęła, wskazując, że gdyby mieli ocenić to bez tej analitycznej pracy wskazaliby inny wynik.

 

Wnioski

Dziennik elektroniczny został uznany za bardzo ważne narzędzie wspierające pracę szkoły. Zdecydowanie najważniejszą jego funkcją jest umożliwienie powszechnej komunikacji całej szkolnej społeczności, a zwłaszcza możliwość komunikacji szkoły z rodzicami i uczniami. Funkcja ta uzyskała zbiorczo najwyższy wynik 53 punktów. Na drugim miejscu, choć praktycznie z taką samą liczbą punktów (52) znalazła się funkcja wsparcia ucznia w jego rozwoju i to właśnie było czasem zaskakujące dla niektórych uczestników warsztatów. Następnie dyrektorzy uznali, że dziennik elektroniczny jest istotnym elementem procesu cyfryzacji( 47 punktów) szkoły oraz pełni funkcje promocyjne szkoły (42,5 punktów). Funkcje administracyjne, nadzór pedagogiczny oraz dokumentacja zdecydowanie uplasowały się na końcu ważności e-dziennika.

 

Rysunek  SEQ Rysunek \* ARABIC 2 Wynik zbiorczy wszystkich grup warsztatowych

 

W świetle tak jednoznacznych wyników analizy. Podjęto temat odpłatności za dziennik przez rodziców. Dyrektorzy uznali, że niezależnie od prawa i dyskusji wokół niego, dostęp rodziców i uczniów do dziennika powinien być bezpłatny o każdym czasie i w każdym miejscu. Jeśli najważniejszą funkcją dziennika jest powszechna komunikacja i powszechny dostęp do informacji oraz wsparcie uczniów w rozwoju, to nie jesteśmy w stanie zrealizować tych funkcji, gdy nie wszyscy uczniowie i rodzice mają zagwarantowany dostęp do wszystkich dotyczących ich informacji.  Innymi słowy, nie można oczekiwać i planować powszechności dostępu do informacji i komunikacji w szkole oraz wspierać tym narzędziem rozwoju uczniów, jeśli narzuca się ograniczenia w formie płatnego do niego dostępu.  Realizacja podstawowych celów e-dziennika staje się wówczas po prostu niemożliwa.

 

Warsztaty moderowane były przez Marka Konieczniaka i Jana Ziębę z firmy VULCAN.