MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Potrzebujemy tego spotkania, rozmowy o sprawach naprawdę ważnych w naszej pracy. Tegoroczny Kongres odbywa się, po raz kolejny, w trudnym roku: zmian, likwidacji placówek, protestów nauczycielskich, powszechnej krytyki systemu edukacji. Jest to jednak też rok ogromnego ożywienia dyskusji nad przyszłością oświaty w naszym kraju, aktywności inicjatyw nauczycielskich, dyrektorskich, społecznych. Postanowiliśmy w tym roku podjąć dyskusję nad ważnymi i aktualnymi w naszym kraju obszarami edukacji.

PROGRAM KONGRESU

WYKŁAD INAUGURACYJNY. JAK MÓWIĆ ŻEBY NAS SŁUCHANO, JAK MÓWIĆ DO UCZNIÓW O SPRAWACH TRUDNYCH.
Wykład prof. Jerzego Bralczyka.

BLOK PROGRAMOWY: JAK NIE ZMARNOWAĆ TALENTÓW POLSKICH DZIECI?
Blok wykładów i dyskusji nad tym jak odnaleźć utalentowanych uczniów, jak zapewnić im rozwój i motywować do pracy nad sobą
. Nasz kraj potrzebuje innowacyjności, bez niej nie będzie się rozwijał, gdy wyczerpaliśmy proste rezerwy: taniej siły roboczej, pracowitości. Polskie dzieci potrzebują przestrzeni do rozwoju.

Jak im ją zapewnić, jak zmienić system, nie zapominając o wspieraniu słabych i mniej zdolnych? Jak już dziś – tu i teraz – zmieniać środowisko szkolne w przyjazne rozwojowi uzdolnień? Podczas wykładów i warsztatów poznamy opinie naukowców, praktyków - innowatorów, gości z kraju i zagranicy. Poznamy też przykłady pracy szkół, które nauczyły się wspierać kreatywność. Odbędą się szkolenia, które pomogą uczestnikom wdrożyć podobny system u siebie (mamy praktyczną propozycję takiego rozwiązania). M.in. zapowiadamy spotkania:

„O WSPÓLNEJ PRZYGODZIE RODZICA I NAUCZYCIELA, KTÓRZY POSTANOWILI ZROBIĆ COŚ WIĘCEJ DLA DZIECI”.
W ramach tego przedsięwzięcia kluczowy był rozwój:

 • dzieci - po 5 latach udało im się wybrać do USA na światowe finały twórczości,

 • nauczyciela - zobaczył jak niesamowity potencjał drzemie w dzieciach

 • rodziców – to obecnie rodzice pracują z dziecmi i przygotowują je do kolejnych wyzwań!

 • jednocześnie stworzyły się więzi, które przetrwały na wiele lat.

O „NAUCZYCIELU CIENIU”
W rozmowie z takim nauczycielem w klasach 1-3. Więcej tu: https://www.edunews.pl/system-edukacji/nauczyciele/4132-o-nauczycielu-w-cieniu

KLIMAT DLA EDUKACJI.
Szczegółowy opis metody badania. Podczas spotkania autor opowie o studium przypadku wykorzystania tego badania w szkole (podstawowej), "porozmawiamy o tym w jaki sposób wspólnie z dyrekcją zmierzyliśmy się z tą trudną informacją i dokąd udało nam się zajść. Podczas prezentacji będę musiał się odnieść do mojego opracowania, dotyczącego stanu naszej edukacji opublikowanego m.in. w Rzeczpospolitej. https://rp.pl/Rzecz-o-polityce/306119910-Gawlik-Edukacja-na-skraju-przepasci.html  

Jest to niezwykle istotny materiał, który pokazuje pewne zagrożenie dla gospodarki, które swoje źródło ma w naszym systemie edukacji".

JAK PRZEPROWADZIĆ TRWAŁĄ ZMIANĘ.
Projekt, w ramach którego udało się przeprowadzić pewną trwałą zmianę w głowach współpracujących nauczycieli. Szczegóły na jego temat można znaleźć tu: https://www.facebook.com/eduklasterpl/photos/a.621848371635175/621848398301839/?type=3&theater

DEBATA KONGRESOWA: POSTULATY ZMIAN W EDUKACJI NOWYCH POKOLEŃ.
Podejmiemy stanowisko w tej sprawie
– po debacie i pracy w zespołach. Wypracujemy rekomendacje dla edukacji w sprawie:

 • Dobrej, odchudzonej podstawy programowej; powinniśmy wspierać kompetencje przyszłości*, umiejętność uczenia się, docierania do źródeł, wyszukiwania i selekcjonowania, weryfikacji, umiejętności miękkich, pracy w zespole, kreatywności, itp,

 • Czasu i przestrzeni na budowanie relacji międzyludzkich. Powinno być to zadanie szkoły nie mniejsze niż kształcenie.

 • Zapewnienia wsparcia psychologicznego, pedagogicznego wszystkim uczniom, włączenie do tej zasady wspierania słabych i zdolnych
  Wspieranie talentów tak jak specjalnych potrzeb edukacyjnych – tj w oparciu o standardy wsparcia.

Zaplanowaliśmy także inne zajęcia natury pedagogicznej, dotyczące m.in. umiejętności rozmów o rzeczach ważnych dla ucznia, kształcenia, oceniania, diagnozy potrzeb uczniów, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. M. inn. planujemy wykład „O interwencjach w przemoc rówieśniczą”, prof. Jacka Pyżalskiego.

BLOK PROGRAMOWY: JAK ZAPEWNIĆ STATUS I ROZWÓJ POLSKICH NAUCZYCIELI?
Trwa dyskusja nad statusem polskiego nauczyciela – materialnym, społecznym, zawodowym. Trwają też protesty nauczycielskie. Porozmawiamy o tym, jaka powinna być sytuacja nauczycieli, jak edukować zarówno pedagogów, jak i całe społeczeństwo do współpracy. Sprawdzimy, jak traktują swoich nauczycieli inne narody, inne państwa. Stworzymy wspólne stanowisko. Do tego bloku tematycznego zapraszamy osoby i instytucje, które mogą nam pomóc w jego rozwoju. Prosimy o kontakt.

Kongres zajmie stanowisko ws. statusu i traktowania nauczycieli przez państwo. W dyeskusji pojawią się refleksje ze strajku, status materialny pracowników oświaty, pragmatyka zawodowa (jak np. płacić za wycieczki, dojazdy na nauczanie indywidualne, ocena pracy, awans, zarzadzanie wewnątrzszkolne, autonomia nauczyciela ws doskonalenia).

„KWADRATOWY STÓŁ” - KOALICJA DLA EDUKACJI.
Na Kongresie poznamy działąnia niezwykłej akcji społecznej, zakrojonej na skalę dotąd niespotykaną w Polsce.
OSKKO, wraz z kilkudziesięcioma organizacjami przystąpiło do prac, mających na celu poprawę jakości polskiej edukacji w długiej perspektywie. Celem powołanego w kwietniu br., w PKiN w Warszawie tzw. „kwadratowego stołu” edukacyjnego jest opracowanie raportu „Polska edukacja 2020-2035”.
Aktualnie współpracujemy w gronie organizacji takich, jak: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Fundacja Edukacyjnej ODiTK, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, JaNauczyciel i inne.

Prace mają przebiegać pod hasłem „zero polityki, maksimum merytoryki”, bez udziału polityków, w sześciu zespołach:

 • Uczeń, rodzic, nauczyciel, szkoła i społeczność lokalna,

 • Organizacja systemu oświaty,

 • Pracownicy oświaty,

 • Jakość i standardy oświatowe (koordynuje OSKKO),

 • Finansowanie oświaty,

 • Kształcenie zawodowe.

W TROSCE O PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW.
Blok programowy Polskiej Akademii Nauk i OSKKO, mający na celu wskazanie zadań edukacji ws. przygotowania społeczeństwa do zmian ekologicznych, które zdeterminują życie ludzi na Ziemi.

NAUKOWE DOWODY ZMIAN NA PLANECIE ZIEMIA.
Wykład zespołu naukowców PAN. Po sympozjum „Safeguarding Our Planete, Advancing Our Society”, na szczycie COP24 w Katowicach naukowcy przedstawili cykl artykułów. Wygłoszone zostaną 3 krótkie wykłady wprowadzające do dyskusji kongresowej.

JAKIE ZADANIA STOJĄ PRZED EDUKACJĄ I WŁADZAMI PAŃSTWA W SYTUACJI ZMIAN KLIMATYCZNYCH.
Dyskusja
uczestników Kongresu z naukowcami PAN, urzędnikami oświatowymi, dziećmi i młodzieżą. Polska oświata nie podejmuje żadnych oficjalnych działań wobec przyszłości planety  żyjących na nie młodych pokoleń. Nie wypada nam nie poruszyć tego tematu.

Kongres podejmie stanowisko w ww. sprawie, skierowaną o władz państwa, społeczeństwa i mediów.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI – CO ZROBIMY DLA PRZYSZŁOŚCI?
Na kongresie wspólnie z uczestnikami przygotujemy opis zadań projektu, dla szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, które chcą podjąć działania promujące ekologię i ratowanie klimatu Ziemi. Planujemy, że uczestniczące szkoły otrzymają poświadczenia Polskiej Akademii Nauk i OSKKO o udziale. Przewidujemy też konkurs pomysłów i sesję plakatową wyróżnionych - na kolejnym kongresie – za rok.

W PRZYGOTOWANIU

Warsztat dyrektora. Aktualizacja prawa oświatowego, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo w szkole, RODO, praca z zespołami ludzkimi – liczne warsztaty i wykłady.

Moduł samorządowy. Poruszymy tu zagadnienia takie jak: nadzór administracyjny nad działalnością szkół i placówek oświatowych, finansowanie zadań oświatowych, wpływ organu prowadzącego na politykę kadrową dyrektora.

Moduł przedszkolny. Tradycyjnie u nas bardzo bogaty blok tematów, bogaty w warsztaty, wizyty studyjne, wykłady.

Moduł kształcenia zawodowego. W tym roku podjęliśmy stanowiska w tej sprawie, „zawodowców” czeka ciężki rok.

Wykłady partnerów i gości Kongresu: UJ, UMK, UG, CEO i inn.

---

Szczegółowy program Kongresu aktualizujemy sukcesywnie na stronie kongresu. Tradycyjnie planujemy około 80 debat, wykładów, warsztatów i inn.

Chcemy jednak przede wszystkim spotkać się, porozmawiać: w gronie ludzi, którzy na co dzień stawiają czoła tym samym wyzwaniom zawodowym. „Robią swoje”, i potrzebują wzajemnego wsparcia, wzmocnienia, zrozumienia. Spotkaniu sprzyjać na pewno będzie wyjątkowe miejsce, w którym je zorganizowaliśmy. Po raz pierwszy Kongres zagości w Zakopanem.

Obrady odbęda się Hotelu Kasprowym, który będzie w całości do dyspozycji kongresowiczów. Hotel położony na niezwykle malowniczej Polanie Szymoszkowej, z przepięknym widokiem na panoramę Tatr, oddalony jest zaledwie o ok. kilometr od głównego deptaka Zakopanego - Krupówek. Poza Kasprowym rezerwujemy również inne hotele w mieście. Nie zabraknie zapewne okazji do poznania okolicy, w ramach programu planujemy także liczne wycieczki i wizyty studyjne. Udział w Kongresie weźmie ok. 800-1000 uczestników. Nie zabraknie - jak co roku - gości zagranicznych, przedstawicieli organizacji samorządowych, pozarządowych, naukowców.

Zapraszamy do nas.
 


Zapraszamy do relacji z wcześniejszych edycji Kongresu.
 

Kontakt z organizatorem:

tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
dyrektor: 513-057-830

noclegi na Kongresie: 509-498-266
e-mail:
oskko@oskko.edu.pl