MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty - osób, które kierując szkołami, organizując oświatę w samorządach, sprawując nadzór pedagogiczny, chcą aktywnie wpływać na politykę oświatową państwa, być u źródła wydarzeń i zmian. Celem Kongresu jest umożliwienie środowisku oświatowemu udziału w zmianach w polskiej szkole, społecznej oceny działań władz oświatowych, dialogu z resortem oświaty oraz doskonalenie zawodowe.

Udział w Kongresie weźmie ok. 1000 uczestników, w tym goście zagraniczni. Przewidziane uczestnictwo przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucji i organizacji oświatowych państw UE, UJ, ORE, OSKKO.

Po raz pierwszy Kongres zagości w Zakopanem - obrady odbęda się Hotelu Kasprowy, który będzie w całości do dyspozycji kongresowiczów. Dzięki temu większość noclegów i obrady będą mogły być zorganizowane w jednym miejscu, bez konieczności organizowania dojazdów.


Zapraszamy do relacji z zeszłorocznego Kongresu, który odbył się w Toruniu.
 

Kontakt z organizatorem:

tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
dyrektor: 513-057-830

noclegi na Kongresie: 509-498-266
e-mail:
oskko@oskko.edu.pl