ZAKOŃCZYLIŚMY MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Tradycyjnie odbyło się około 80 debat, wykładów, warsztatów i inn. Chcieliśmy jednak przede wszystkim spotkać się, porozmawiać: w gronie ludzi, którzy na co dzień stawiają czoła tym samym wyzwaniom zawodowym. „Robią swoje”, i potrzebują wzajemnego wsparcia, wzmocnienia, zrozumienia. Spotkaniu sprzyjać na pewno będzie wyjątkowe miejsce, w którym je zorganizowaliśmy. Po raz pierwszy Kongres zagościł w Zakopanem.

Obrady odbyły się Hotelu Kasprowym, który był w całości do dyspozycji kongresowiczów. Hotel położony na niezwykle malowniczej Polanie Szymoszkowej, z przepięknym widokiem na panoramę Tatr. Udział w Kongresie wzięło ok. 1000 uczestników. Nie zabrakło - jak co roku - przedstawicieli organizacji samorządowych, pozarządowych, naukowców.

Dziękujemy za Państwa uczestnictwo i zapraszamy do udziału w naszych kolejnych spotkaniach. Poniżej zapraszamy do przeczytania relacji z obrad Kongresu, a także na stronę z materiałami do pobrania. Obie są sukcesywnie uzupełniane.

Patronat Polskiej Akademii Nauk

 

Partnerzy Merytoryczni

 
 

Partnerzy Główni

 

Partnerzy Medialni

 

RELACJA Z OBRAD KONGRESU

 

JAK MÓWIĆ, ŻEBY NAS SŁUCHANO?
Kongres rozpoczęliśmy wykładem prof. Jerzego Bralczyka. Poprosiliśmy wykładowcę by opowiedział jak mówić żeby na słuchano, ale także jak poruszać tematy trudne.
„Ludzie mówią nie tylko słowami, ale także gestami, mimiką twarzy, wyglądem, głosem. Gesty nieświadome nie kłamią, są szczere, spontaniczne, nieintencjonalne. [..]
Jeśli mówię człowiekowi, to po to, by o tym pomyślał, a nie tylko wysłuchał. Nie mówi się tekstem, ale znaczeniem. Dzieje się tak, kiedy myślimy o czym mówimy. By ludzie nas słuchali, musimy mówić tak, by zrozumieli, zapamiętali i uwierzyli. Trzeba zatem mieć kontakt ze słuchającymi, być wiarygodnym i sprawnym”.

Profesor Jerzy Bralczyk. Językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki jest związany przede wszystkim z Uniwersytetem Warszawskim, zasiada w Prezydium Rady Języka Polskiego PAN, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN. Ma na koncie szereg poczytnych książek o języku, chętnie też udziela się w radio i telewizji - w TVP Polonia prowadził cotygodniowy program Mówi się, w TVN Lingua audycję Na słówko. W Polskim Radiu prowadzi codzienną audycję Słowo o słowie.

Profesor nie zgodził się wprawdzie na rejestrację wystąpienia, ale ten wykład można znaleźć np. na stronie WSIiZ w Rzeszowie: https://wsiz.rzeszow.pl/galeria-filmow/jak-mowic-zeby-nas-sluchano-prof-jerzy-bralczyk/

SAVOIR – VIVRE W PRAKTYCE KADRY KIEROWNICZEJ.
Wykład, dr Irena Kamińska-Radomska, The Protocol School of Poland. Poruszono zagadnienia takie jak: protokół dyplomatyczny, reguły postępowania i zachowania, normy obowiązujące w kontaktach służbowych i towarzyskich, dress code, precedencja.

Dr Irena Kamińska-Radomska – wykładowca i trener; założycielka firmy szkoleniowej The Protocol School of Poland. Wiedzę z zakresu międzynarodowego protokołu i etykiety biznesu oraz wystąpień publicznych zdobywała w Waszyngtonie pod okiem największych ekspertów, m.in. u Johnatana Mollera – szefa protokołu Białego Domu, uzyskując certyfikat i międzynarodową licencję. Przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy osób z zakresu komunikacji międzyludzkiej, etykiety biznesu, dress code’u, międzykulturowego protokołu oraz wystąpień publicznych. Autorka kilkuset artykułów wydawanych w Polsce i USA oraz pięciu książek: „Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji”, „Kultura biznesu. Normy i formy”, „Współczesna etykieta biznesu w codziennej praktyce w Polsce”, „Dress code dla kobiet” (współautorka), „Jak zostać damą” (współautorka).

Gość/ekspert TVN, TVN 24, TVN 24 BiŚ, TVP1, TVP2, TVP INFO, Polsat News, RMF FM, radiowej „Trójki”, Radia RDC, Programu I Polskiego Radia, Polskiego Radia 24, Polskiego Radia 1030 Chicago. Udział w roli mentorki w cyklicznym programie TVN „Projekt Lady”. Prowadziła zajęcia z komunikacji międzykulturowej oraz protokołu międzynarodowego dla studentów z całego świata.

CO NAUCZYCIELE POWINNI WIEDZIEĆ O OCHRONIE DANYCH? KIEDY DYREKTOR MOŻE BYĆ SPOKOJNY O KOMPETENCJE SWOJEJ KADRY?
Warsztat przeprowadził Piotr Armatowski (VULCAN Sp. z o.o.) O ile szkolny IOD zapewni odpowiednią dokumentację, procedury i wsparcie w różnych formalnościach, to zagadnienie kompetencji pracowników, zwłaszcza nauczycieli, w zakresie ochrony danych pozostaje przede wszystkim w gestii dyrektora. Pojedyncze szkolenia (realizowane przez IODa lub podmioty zewnętrzne) - jakkolwiek bardzo potrzebne - nie załatwiają sprawy. Podczas warsztatu podjęto temat określenia zakresu wiedzy, jaki każdy nauczyciel powinien posiadać w zakresie ochrony danych, sposobów wspierania go w uzyskaniu tej wiedzy oraz tego, w jaki sposób dyrektor może/powinien proces ten monitorować.

RADA RODZICÓW W KONTEKŚCIE RODO - ORGAN (NIE)ZALEŻNY A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI DYREKTOR. JAK SOBIE Z TYM PORADZIĆ W ŚWIETLE OPUBLIKOWANEGO STANOWISKA PREZESA UODO?
Radosław Wiktorski
(VULCAN Sp. z o.o.). Niedawno Prezes UODO opublikował stanowisko, w którym jednoznacznie stwierdził, że Rada Rodziców nie jest odrębnym administratorem danych, a odpowiedzialność za przetwarzanie danych w związku z działalnością Rady Rodziców spoczywa na szkole (i dyrektorze). Podczas warsztatu wyjaśniono co takie stanowisko w praktyce oznacza dla szkoły i w jaki sposób zredukować w zakresie ochrony danych ryzyko dyrektora związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców.

COACHING W EDUKACJI
Ewa Brzoza
, Oficyna MM. Istotę coachingu stanowi przekonanie, że każdy człowiek jest niepowtarzalną jednostką z własnymi specyficznymi potrzebami i możliwościami.  

W największym skrócie coaching to niedyrektywna forma pracy z drugim człowiekiem, polegająca na towarzyszeniu mu w rozwoju, w procesie poznawania samego siebie, odkrywania własnego potencjału oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy dla wyznaczania celów, projektowania sposobów ich osiągania oraz skutecznego realizowania. Coaching to sztuka słuchania i słyszenia tego, co komunikuje odbiorca. Praca coacha polega przede wszystkim na zadawaniu wartościowych, eksplorujących, otwierających pytań.   Coaching stosujemy do zbudowania motywacji do pracy. Celem zarówno coachingu, jak i edukacji jest przygotowanie człowieka do życia, do pracy i rozwijanie jego potencjału. Coaching w edukacji to młoda i ciekawa dziedzina dająca wiele-jeszcze nieodkrytych-możliwości. Pozwala w nowoczesny sposób podejść do pracy z uczniem, nauczycielem, zbudować świetną atmosferę na zajęciach, zebraniach i przede wszystkim być dobrym nauczycielem./dyrektorem.  

Głównym celem spotkania było zainspirowanie uczestników do poznania metody coachingu i do zastosowania jej w swojej pracy/ placówce. Mówiono o tym, czym jest coaching i jaką może nieść wartość w edukacji, o stosowanych w edukacji modelach coachingu. Wskazano podstawowe kompetencje psychospołeczne stosowane w coachingu- wykorzystanie technik dwustronnej komunikacji w rozmowie coachingowej.

Ewa Brzoza. Pedagog, coach wg Metody Ericksona (nastawionej na rozwiązanie), coachingu transformującego i Zen-coachingu. Twórczyni wielu programów rozwojowych dla kadry nauczycielskiej. Propagatorka Metody NVC-Nonviolent Communication (Porozumienie bez przemocy). W obszarze edukacji pracuje od 21 lat.

LEADER IN ME – POMYSŁ NA SZKOŁĘ WDRAŻAJĄCĄ 7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA.
Magda Niemczuk-Kobosko
. Kiedy pytamy Rodziców i Nauczycieli, co chcieliby dać swoim dzieciom i uczniom, najczęściej słyszymy: chciałbym, żeby mój syn był bardziej samodzielny i umiał podejmować decyzje, żeby moje dzieci potrafiły współpracować z innymi i odnaleźć się w każdym środowisku, żeby moi uczniowie wyrośli na spełnionych, szczęśliwych ludzi, żeby moje dziecko polegało na sobie i nie poddawało się w trudnej sytuacji, żeby miało w życiu cel i pasję

Prowadząca seminarium przedstawiłą propozycję programu (dla każdego poziomu edukacji), który poprawia efekty pracy szkoły w zakresie:

·        wychowania uczniów na ludzi odpowiedzialnych za siebie, potrafiących współdziałać w grupie i podejmować inicjatywę

·        podniesienia u uczniów cennych na zmieniającym się rynku pracy kompetencji: kreatywności, skutecznej komunikacji, empatii, rozwiązywania problemów, pracy w zespole, rozwoju osobistego, regeneracji na wielu poziomach

·        stworzenia silnego, zmotywowanego zespołu nauczycieli i pracowników administracji

·        zachęcenia rodziców do aktywnego działania na rzecz szkoły

·        poprawy wyników szkoły w konkursach i testach

Na proces w ramach programu Leader in Me składają̨ się̨ trzy główne etapy: 

1.      przeprowadzenie dla całej kadry szkoły szkoleń́ 7 Nawyków Skutecznego Działania,

1.      wdrożenie zasad opartych na 7 Nawykach w pracy z uczniami.

2.      przeniesienie zasad 7 Nawyków do domów oraz lokalnych społeczności.

Program istnieje w wersji dla szkół średnich, podstawowych i przedszkoli, a także w wersji dla rodzin. Przejście programu wymaga dłuższej pracy i szkoleń, seminarium daje jedynie ogólny obraz zadania.. Wymierne efekty programu obserwowane w szkołach to:

·        spadek obserwowanych negatywnych zachowań (przemocy, agresji)

·        wzrost dyscypliny

·        wzrost poziomu integracji uczniów

·        poprawa wyników w nauce.

Strona internetowa programu: https://www.leaderinme.org/

CZŁOWIEKU OGARNIJ SIĘ, CZYLI NAWYK 3.
Magda Niemczuk-Kobosko
. Warsztat poświęcono „ujarzmianiu chaosu”. „Czy wiecie, że jeszcze w XIX wieku słowo „priorytet” miało wyłącznie liczbę pojedynczą? W ciągu ostatnich trzech dekad nasze życie przyspieszyło tak bardzo, że nie dziwi nas już wcale kiedy ktoś mówi o 3, 5 czy 10 priorytetach.  Toniemy w morzu zadań, nasze kalendarze pękają w szwach, a samoprzylepne żółte karteczki zajmują każdą wolną powierzchnię. Czy dzięki temu jesteśmy bardziej efektywni? Niekoniecznie. „Nieogarnięcie” zaczyna być chorobą cywilizacyjną. Mówiono o tym, jak: odróżniać to, co ważne od tego, co pilne, zapobiegać „nagłym wypadkom” w pracy, radzić sobie z pracą, której nie lubimy, znaleźć czas na rozwój, przyjemności, hobby, przyjaciół, ograniczyć marnowanie czasu.

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI – CO ROBIĆ BY „CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ”
Teresa Tymrakiewicz
, Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus. „Na sukces szkoły w dużym stopniu zależy od jakości współpracy nauczycieli oraz umiejętnego realizowania przez nich programu działania. Dzisiejsza codzienność pracy rady pedagogicznej – szybkie tempo działania oraz ciągłe zmiany – wymagają od dyrektora szczególnej koncentracji na budowaniu zespołu, który będzie bardzo zaangażowany w realizację zadań szkoły. Co zrobić, by nauczycielom „chciało się chcieć”?

MONITORING WIZYJNY a ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA. JAK PRZYGOTOWAĆ PLACÓWKĘ EDUKACYJNĄ DO KONTROLI MONITORINGU. Tomasz J Paprocki, Tomasz W Paprocki  i Michał Paprocki - FUSION 24 Agencja Bezpieczeństwa Informacji. W wykładzie wyjaśniono, jak praktycznie krok po kroku przygotować placówkę edukacyjną do kontroli monitoringu wizyjnego przez organy do tego upoważnione. Poruszono zagadnienia takie jak: zawiadomienie o kontroli (zmiany w ustawie), dokumenty dotyczące ochrony danych i monitoringu, klauzule informacyjne dotyczące monitoringu wizyjnego , oznakowanie monitoringu wizyjnego (jak skutecznie informować), rola IOD podczas kontroli , zmiany w ustawach dotyczących monitoringu wizyjnego, jak spełnić zasadę  rozliczalności (RODO) w zakresie monitoringu wizyjnego , na jakie aspekty zawracają uwagę urzędnicy z UODO podczas kontroli monitoringu wizyjnego.

DYREKTOR WOBEC ZESPOŁU.
Beata i Bolesław Kotlińscy
, STREFA POTENCJAŁU. Warsztat został skierowany do tych z Uczestników, którzy na co dzień mierzą się ze złożoną rzeczywistością swoich zespołów nauczycielskich, dotyka ich pojawienie się  nowych osób w zespole, połączenie 2 zespołów czy obecność nieformalnych liderów wpływających na innych.  „Jak radzić sobie z biernością lub nadaktywnością grupy podczas zebrań. Czym jest  atak na lidera i  jak z niego wyjść zwycięsko ?  Czy mierzycie się z roszczeniami, niekończącym się marudzeniem i atakami ze strony członków zespołu?  Wasz zespół to  grupa luźno powiązanych specjalistów, czy może jedna drużyna? Czy współpraca w zespole jest kwestią wyboru, opcją czy świadomą decyzją? Jak współpracować pomimo różnic, lubienia lub nielubienia? Czy szef może „wymuszać” współpracę i wzięcie odpowiedzialności za podjęte działania? Od odpowiedzi na te pytania zależny dobór narządzi zarządczych i efektywna praca dyrektora”.  Podczas warsztatu wskazano mechanizmy sabotujące lub budujące zespół.

RODZIC, NAUCZYCIEL, DYREKTOR - O TRÓJKĄCIE DRAMATYCZNYM W SZKOLE. Beata i Bolesław Kotlińscy, STREFA POTENCJAŁU. Z programu spotkania: „zapraszamy osoby, które w swojej codziennej pracy stykają się z trudnymi emocjonalnie sytuacjami zarówno po stronie nauczycieli jak i rodziców, i z racji swojej roli czują odpowiedzialność za zażegnanie konfliktu i zadbanie o dobro obu stron. Uczestnicy dowiedzą się jak zadbać o ”wyjście z twarzą” obu stron konfliktu, jak zmierzyć się otwarcie z lękami i frustracjami nauczycieli i rodziców, którzy często za wszelką cenę chcą chronić „dobro dzieci”, ale i samych siebie przed utratą pozytywnego obrazu siebie. 

Uczestnicy spotkania poznali mechanizmy zawiązania i eskalacji konfliktu, dowiedzieli się, jak „zarządzić” sytuacją konfliktową tak, aby nie stała się wyczerpującą, nic nieprzynoszącą spiralą wzajemnych pretensji, a stała się szansą do wyjście na nowy poziom współpracy.

RODZIC W SZKOLE CZYLI 3 MOŻLIWOŚCI ZBUDOWANIA POZYTYWNYCH RELACJI. 
Marek Lecko
, Akademia Umiejętności Foucault. Idea wykładu opierała się na złożeniu, że nie ma trudnych ani roszczeniowych rodziców, są tylko trudne sytuacje komunikacyjne do rozwiązania. Stąd też uczestnicy zapoznali się z typami rodziców i określonymi strategiami komunikacyjnymi do zastosowania, nabędą umiejętności rozpoznawania różnic między grami psychologicznymi a manipulacją. Przyjrzeli się swoim postawom i przekonaniom oraz przekonali się jak łatwo jest budować pozytywne relacje komunikacyjne oparte na zaufaniu.

Doświadczenie potwierdza, że 95% trudności komunikacyjnych z rodzicami powinno być rozwiązywanych na poziomie wychowawca-rodzic. A pozostałe 5% to jedynie informacja zwrotna, która pozwala nam stale doskonalić się w komunikowaniu.

Zagadnienia: Rodzic w szkole – charakterystyka postaci; Rodzice i ich strategie komunikacyjne (świadome i nieświadome); Komunikacja „online”, „offline” i „deadline”; „Typologia” rodziców i efektywne sposoby komunikowania się z nimi; Jak praktycznie wykorzystywać modele komunikacji oraz budować relacje komunikacyjne?; Słowa mają znaczenie - sytuacje trudne jako informacje zwrotne; Rozpoznawanie gier i manipulacji; Moje osobiste postawy, przekonania i zaufanie; Wpływ dyrektora przedszkola i szkoły na styl komunikacyjny nauczycieli, rodziców i uczniów.

JANKO MUZYKANT CZYLI SZKOLNE ILUZJE INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI. Marek Lecko, Akademia Umiejętności Foucault.
Czy innowacyjność i kreatywność może być problemem dla Dyrektora i dla szkoły? Dlaczego ciężko stosować innowacyjność i kreatywność w praktyce szkolnej? Koszty zmiany nawyków antyinnowacyjnych w klasie. Dlaczego mam depresję kiedy oglądam kreatywnych mówców motywacyjnych? Co zrobić, żeby mieć pewność sukcesu wdrażania innowacyjnego sposobu pracy?

Na wykładzie omówiono 3 najczęściej występujące „kreatywne” pułapki – ocena, motywacja oraz kompetencje kluczowe. Starano się również znaleźć odpowiedź na dwa pytania: co można zrobić innowacyjnego i kreatywnego w zespole, który ma za sobą często kilkaset godzin szkoleń, "kolekcjonując" nowe metody pracy bez przełożenia tego na efektywność osobistą czy też całości pracy szkoły? Oraz co można zrobić innowacyjnego i kreatywnego w klasie mając nad sobą podstawę programową?”

Marek Lecko, pedagog, trener biznesu, doradca i konsultant zarządzania wiedzą z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z prowadzeniem szkoleń, doradztwa oraz tworzeniu programów zarządzania wiedzą. Twórca programu rozwoju kompetencji nauczyciela - praktyka Master of Trainer in Education oraz studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą Master of Management in Education. Głównymi obszarami zainteresowania są efektywne procesy komunikacyjne, wywieranie wpływu, motywacja i… przewidywanie przyszłości – kierując się maksymą Petera Druckera – „jeżeli nie możesz przewidzieć przyszłości, spróbuj ją wykreować”. Współautor i prowadzący projekty szkoleniowe dla administracji państwowej, samorządów, podmiotów sektora prywatnego oraz dla placówek edukacyjnych w całym kraju. Prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2014 r. kieruje Akademią Umiejętności Foucault specjalizującej się we wsparciu szkół w obszarach nowoczesnej dydaktyki oraz rozwoju miękkich kompetencji społecznych.

Autor książek „Nieocenione możliwości ucznia. O ocenianiu, możliwościach i motywacji”,  „Motywacyjne narzędzia w praktyce nauczyciela” oraz „Rodzic w szkole. Jak (z)budować dobre relacje?”

MENTOR POTRZEBNY OD ZARAZ CZYLI DORADZTWO METODYCZNE W NOWEJ FORMULE
Małgorzata Wojnarowska-Grzebień
, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Większość polskich nauczycieli jest pozbawiona wsparcia doradcy metodycznego, doświadczonego praktyka i mentora. Odczuwają to nie tylko nauczyciele „na starcie” - w obliczu permanentnych zmian wszystkim potrzebna jest pomoc. Przez ostatnich 20 lat za powoływanie doradców były odpowiedzialne samorządy. Choć niektóre z nich świetnie to zorganizowały i prowadziły na swoim terenie, w skali kraju liczba doradców systematycznie spadała. Można mówić wręcz o zapaści.

Teraz jesteśmy świadkami znaczącej zmiany - doradztwo metodyczne wraca jako rozwiązanie systemowe. Jak będzie ono funkcjonować? W jaki sposób kuratorzy zorganizują sieć doradców na swoim terenie? Kto może zostać doradcą metodycznym? Jakie są jego zadania? Jakiego wsparcia może oczekiwać nauczyciel i dyrektor szkoły?

ORE przygotował ramowy program kursu dla nowo powołanych doradców metodycznych. Rekomenduje go placówkom doskonalenia, aby przygotowały doradców do nowej roli. Współautorką programu jest Małgorzata Wojnarowska-Grzebień, nauczyciel konsultant Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, były doradca metodyczny.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH - CZY NA PEWNO NIE MOŻNA JUŻ NIC POPRAWIĆ?
Radosław Wiktorski
, VULCAN Sp. z o.o. Zagadnienia wykładu: wnioski i refleksje z naboru "podwójnego rocznika" i rekomendacje na przyszłość. „Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w 2019 roku była nie lada wyzwaniem. Nie tylko od strony organizacji szkół - znalezienia miejsc, zatrudnienia nauczycieli i organizacji pracy, ale także od strony przygotowania i przeprowadzenia samego procesu naboru. Kumulacja dwóch roczników była swego rodzaju testem obecnego modelu prowadzenia naboru - zasad, terminów i sposobu pracy.

W pierwszej części wykładu przedstawiono wnioski płynące z tegorocznych doświadczeń (zebranych z samorządów i szkół oraz od rodziców i kandydatów, a także spojrzenie na proces z punktu widzenia dostawcy systemu elektronicznego wspierającego rekrutację, przez który przeszło w tym roku blisko 500.000 kandydatów). W drugiej części autor przedstawił rekomendacje dotyczące pożądanych zmian prawnych i organizacyjnych w zakresie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w kolejnych latach. Trzecim elementem spotkania była dyskusja na ten temat i podjęcie pierwszego kroku w wypracowaniu wspólnego stanowiska w zakresie rekomendowanych zmian.

CO CZEKA SAMORZĄDY PROWADZĄCE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE W NAJBLIŻSZYCH LATACH.
Andrzej Rzeszut,
VULCAN Sp. z o.o. Wszystkim ostatnio dobrze znany problem tzw. podwójnego rocznika w szkołach średnich to dopiero początek dość rewolucyjnych zmian w organizacji szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. W kolejnych latach w szkołach średnich zacznie się robić coraz bardziej ciasno, a powiaty prowadzące te szkoły zetkną się niemal na pewno z coraz większym problemem rosnących dopłat do subwencji oświatowej. W roku szkolnym 2023/24 liczba uczniów szkół średnich wzrośnie w stosunku do roku 2018/19 aż o około 50%. W czasie wystąpienia przedstawiono prognozy dotyczące tego zagadnienia.

Pobierz program i harmonogram Kongresu w formacie PDF.

 


Zapraszamy do relacji z wcześniejszych edycji Kongresu.
 

Kontakt z organizatorem:

tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
dyrektor: 513-057-830

noclegi na Kongresie: 509-498-266
e-mail:
oskko@oskko.edu.pl