WYNIKI EWALUACJI NOWEGO MODELU WSPOMAGANIA PRACY SZKÓŁ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

Marianna Hajdukiewicz
– koordynator projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 

Marianna Hajdukiewicz przedstawiła wyniki ewaluacji nowego modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli.

Pytania kluczowe, na które poszukiwano odpowiedzi to:
• Czy nowy model doskonalenia nauczycieli odpowiada potrzebom zidentyfikowanym w diagnozie systemu oraz rekomendacjom z niej wynikającym?
• Jak funkcjonuje nowy model doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół?
• Czy i w jakim stopniu działania prowadzone w ramach projektu systemowego przygotowują kadrę i odbiorców nowego systemu do wdrożenia tego systemu?
• Jakie działania w ramach projektu ORE należy wzmocnić/skorygować/uzupełnić, aby poprawić jakość systemu doskonalenia nauczycieli zorientowanego na rozwój szkół ?

W prezentacji przedstawiono również wnioski i rekomendacje.

Szczegóły w prezentacji.