Nowoczesne technologie w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami.

Pani Barbara Stasiak oraz Piotr Kaniecki – przedstawiciele firmy AGRAF - w przystępny sposób przybliżyli informacje dotyczące nowoczesnych urządzeń, które można wykorzystać w pracy również z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Są to: nowoczesne modele projektorów, piloty, mobilne tablice interaktywne.

Uczestnicy panelu mogli je obejrzeć, zapoznać się z ich możliwościami jak również spróbować pracy z ich wykorzystaniem.

Na uwagę zasługuje niewielkich rozmiarów mobilna tablica interaktywna, która w znaczący sposób może wpływać na rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej również u dzieci z upośledzeniem umysłowym.