POLSKIE WARUNKI ŚRODOWISKA UCZENIA SIĘ I PRACY NAUCZYCIELI
NA PODSTAWIE RAPORTU TALIS 2013.

Sebastian Skrobisz
- Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.

Sebastian Skrobisz z Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych, konsultant WODN w Zgierzu, w bloku KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ przedstawił polskie warunki środowiska nauczania i uczenia się na podstawie raportu TALIS 2013.
Dziś w Europie pracuje ponad 6 milionów nauczycieli (w Polsce ok. 650 tysięcy) i to oni, spośród wielu czynników pedagogicznych, odgrywają szczególną rolę w rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.


Badania TALIS 2013 przyniosły odpowiedzi na następujące pytania:
• Kim są polscy nauczyciele i dyrektorzy?
• Jakie są przekonania nauczycieli o nauczaniu i praktykach pedagogicznych stosowanych na lekcjach?
• W jaki sposób nauczyciele doskonalą się zawodowo?
• W jakich warunkach pracują polscy nauczyciele i dyrektorzy?
• W jaki sposób oceniane są polskie szkoły i nauczyciele?
• Jaki jest klimat szkoły i poczucie satysfakcji z pracy nauczycieli?
• Jakie style kierowania można zaobserwować w pracy dyrektorów polskich szkół?

 

Szczegóły w prezentacji.