Materiały są objęte prawem autorskim. Udostępniamy je wszystkim zainteresowanym do wykorzystania do celów oświatowych, szkoleniowych, prasowych - lecz w postaci niezmienionej, bez ingerencji w treść dokumentów.

W celu zapisania danego pliku na dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję, a następnie wybierz "zapisz plik jako..."/"zapisz link jako...".

 

  JAK nieWIELE OD SZKOŁY ZALEŻY... Czyli o odpowiedzialności rozproszonej.
Dr Marek Kaczmarzyk
,
Uniwersytet Śląski.
pobierz prezentację (PDF)
  KARY I NAGRODY W SZKOLE.
Dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM
.
pobierz prezentację (PDF)
  EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Obszar: Tworzenie przez nauczycieli na lekcjach sytuacji sprzyjających wykorzystaniu uczniowskiej wiedzy w praktyce.
Trenerki: Indira Lachowicz i Bernadetta Czerkawska, Era Ewaluacji Sp. z o.o.
pobierz prezentację (PDF)
  PROWADZENIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO W KONTEKŚCIE PODNIESIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Z MATEMATYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH.
Instytut Wspomagania Oświaty (iwspo.pl).
  JAKOŚĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO A ZWOLNIENIA Z WF-U. ROLA NADZORU W OGRANICZENIU LICZBY ZWOLNIEŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.
Ewa Sprawka – doradca metodyczny,  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
  INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA NA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH – NADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORA SZKOŁY.
Ewa Sitko, Małgorzata Taraszkiewicz.
Temat wspierany przez firmę Librus.
pobierz prezentację (PDF)
  LEKCJA Z TABLETEM - OD POMYSŁU DO SCENARIUSZA.
Maciej Jonek
- kierownik wydziały edukacji firmy Multiedukacja, psycholog szkolny w Zespole Szkół nr 1 im. I. Paderewskiego w Wałbrzychu, edukator.
  WŁĄCZANIE DO PRAKTYKI PRZEDSZKOLNEJ STRATEGII DZIAŁAŃ OPARTEJ NA TEORII INTELIGENCJI WIELKORAKICH HOWARDA GARDNERA.
Beata Wosińska, Małgorzata Marczak – doradcy metodyczni,  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
  KONSTRUKTYWISTYCZNY MODEL PRACY W DZIECIĘCEJ AKADEMII MŁODYCH TWÓRCÓW.
Hanna Derewlana – doradca metodyczny,  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
  UTWORZENIE SIECI WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W ZAKRESIE WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH NARZĘDZI INTERAKTYWNYCH.
Beata Wosińska, Małgorzata Marczak – doradcy metodyczni,  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
  DOSTOSOWANIE PROCESU UCZENIA SIĘ DO MOŻLIWOŚCI I POTRZEB DZIECKA 6-LETNIEGO.
Aleksandra Proc, Agnieszka Kacprzak
– doradcy metodyczni,  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

  WYNIKI EWALUACJI NOWEGO MODELU WSPOMAGANIA PRACY SZKÓŁ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.
Marianna Hajdukiewicz
– koordynator projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

  POLSKIE WARUNKI ŚRODOWISKA UCZENIA SIĘ I PRACY NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE RAPORTU TALIS 2013.
Sebastian Skrobisz
- Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.

 

 

DOBRE PRAKTYKI PRACY DYDAKTYCZNEJ. Blok Centrum Edukacji Obywatelskiej.

I BLOK – ROLA WSPÓŁPRACY  I PARTNERSTWA W PROCESIE PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA.
 

1. Elżbieta Sumowska  -  Temat zmiany: „Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej” – współpraca nauczycieli i uczniów w procesie nauczania i uczenia się.

 

 

2. Elżbieta Zapłata-Szwedziak Temat zmiany: Ocenianie kształtujące jako wsparcie  w procesie nauczania – uczenia się.  

 

 

3. Krystyna Brinkiewicz . Temat zmiany  Współpraca nauczycieli jako początek zmian prowadzących do efektywnego uczenia się.

 


II BLOK POPRAWA EFEKTYWNOŚCI UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA POPRZEZ  WPROWADZENIE STRATEGII OCENIANIA  KSZTAŁTUJĄCEGO.
 
4. Teresa Lechocińska - Temat zmiany: W naszej szkole uczniowie uczą się świadomie. Elementy oceniania kształtującego sposobem na poprawę efektywności nauczania.

 

 
5. Iza Kuligowska. Temat zmiany: Rozwój nauczania i uczenia się  – ocenianie Kształtujące.
 
6. Maria Papis.  Temat zmiany: Wprowadzenie zmiany elementów oceniania kształtującego w Gimnazjum im. ks. kan. M. Maciejewskiego w Pniewach.

 

 

III BLOK  KROK PO KROKU- DO ŚWIADOMEGO UCZENIA SIĘ UCZNIÓW PRZEZ ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO.
 

7. Bogusława Czarny. Temat zmiany: Cele lekcji drogą do świadomego uczenia się uczniów w naszej szkole.

 

 
8. Barbara Chylewska.  Temat zmiany: Po nową jakość  szkoły czyli od współpracy po uczące obserwacje i widoczne uczenie się uczniów.

 

 
9. Magdalena Brodala. Temat zmiany: Podniesienie efektywności nauczania – spacery  koleżeńskie, NaCoBeZu  i przyjazny klimat szkoły.

 

   

 

 EDUKACJA FILMOWA

EDUKACJA FILMOWA NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH. PORADNIK DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, EDUKATORÓW FILMOWYCH.

pobierz prezentację (PDF)

 

 

EDUKACJA FILMOWA W PROGRAMACH MKiDN
Anna Wotlińska - Naczelnik Wydziału Edukacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

pobierz prezentację (PDF)

 

 

CELE EDUKACJI FILMOWEJ ORAZ POTENCJAŁ FILMU JAKO NARZĘDZIA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
Arkadiusz Walczak
- Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

 

 

KINOSZKOŁA - INTERDYSCYPLINARNY PROGRAM EDUKACJI MEDIALNEJ
Joanna Zabłocka-Skorek
- autorka ogólnop. Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”

pobierz prezentację (PDF)

 

 

MOŻLIWOŚCI I SPOSOBY WYKORZYSTANIA FILMU DO PRACY WYCHOWAWCZEJ Z MŁODZIEŻĄ
Anna Równy

pobierz prezentację (PDF)

 

 

   

 

 
  NOWOCZESNE TECHNOLOGIE.
Prezentacja Partnera Kongresu - firmy AGRAF.

 

  DYREKTOR - AKTUALNY ZWIERZCHNIK, BYŁY KOLEGA.
Strefa Potencjału - Coaching & Training Team
Trenerzy: Beata i Bolesław Kotlińscy.

 

 


Kontakt:
e-mail: oskko@oskko.edu.pl
tel. kom.: 513-057-820
tel.: (89) 527-95-14
fax: (89) 679-05-59