EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Obszar: Tworzenie przez nauczycieli na lekcjach sytuacji sprzyjających wykorzystaniu uczniowskiej wiedzy w praktyce.
Trenerki: Indira Lachowicz i Bernadetta Czerkawska, Era Ewaluacji Sp. z o.o.


Sesja rozpoczęła się od refleksji na temat warunków jakie muszą zaistnieć, aby Uczeń mógł wykorzystać wiedzę w praktyce. Rozmawialiśmy o wynikach badań edukacyjnych, o ich realizacji na lekcji choćby poprzez planowanie celów taksonomicznych, aż po spojrzenia na ten watek, jaki daje ewaluacja zewnętrzna.

Następnie wspólnie szukaliśmy pomysłów na pytania badawcze i kryteria jakie można sobie postawić, badając ten obszar w szkole.

Uczestniczki i uczestnicy tej sesji w rundce ewaluacyjnej podkreślali, że spotkanie było bardzo inspirujące, zwróciło uwagę na proces uczenia się uczniów, planowanie pracy nauczyciela, realizację podstawy programowej i tylko …zabrakło im czasu na dalsze rozmowy.
 

pobierz prezentację (PDF)