Materiały są objęte prawem autorskim. Udostępniamy je wszystkim zainteresowanym do wykorzystania do celów oświatowych,
szkoleniowych, prasowych - lecz w postaci niezmienionej, bez ingerencji w treść dokumentów.

W celu zapisania danego pliku na dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję, a następnie wybierz "zapisz plik jako..."/"zapisz link jako..."
.

  > Awans zawodowy z oceną pracy nauczyciela.
Ewa Halska, Izabela Leśniewska, OSKKO
prezentacja  
prezentacja - dodatek
materiały (ZIP)
  > Nawigacja dyrektora na nowy rok szkolny.
Ewa Halska, OSKKO
prezentacja  
  > Dyrektor vs. nauczyciel - czego możemy wymagać od nauczyciela?
Ryszard Sikora,
Izabela Leśniewska, OSKKO
prezentacja  
  > Dokumentacja dyrektora przedszkola na nowy rok szkolny.
Anna Zabielska, Małgorzata Stastny, OSKKO
prezentacja  
  > Szkolne ocenianie.
Gabriela Olszowska, OSKKO
Nieuprawnione praktyki zw. z ocenianiem  
prezentacja KO
artykuł G.Olszowskiej
Język oceniania
  > Dyrektorze, czy Twoja szkoła jest przygotowana do wykonywania zadań w reżimach stopni alarmowych - Alfa, Bravo, Charlie, Delta?
Izabela Remjasz, ppłk rezerwy ABW, ekspert ds. bezpieczeństwa FUSION 24
prezentacja  
  > Świadczenia emerytalne dla nauczycieli.
Grażyna Mleko, ZUS
prezentacja  
  > Kryzys wojenny. Dzieci z Ukrainy w polskich szkołach - jak to się udaje?
prof. Jacek Pyżalski, UAM w Poznaniu, Fundacja Szkoła z Klasą
prezentacja  
  > Analiza podstawowych mechanizmów prawnych wdrażanych przez dyrekcję szkoły w sytuacji zagrożenia dobra dziecka - podstawowe instytucje.
adwokat Mariusz Godlewski
prezentacja  
nagranie z wykładu
  > Coaching w edukacji, polskie badania i praktyka.
Lilianna Kupaj, Szkoła Coachingu Edukacyjnego
prezentacja  

 

 


Kontakt:
e-mail: oskko@oskko.edu.pl
tel. kom.: 508 377 510
tel.: (89) 527-95-14
fax: (89) 679-05-59