ODBYŁA SIĘ DZIESIĄTA, DOROCZNA KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY:
DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Celem Konferencji było zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, komunikacja kadry z resortem oświaty, w tym spotkania: z Ministrem Edukacji Narodowej, przedstawicielami departamentów, przedstawicielami Instytutu Badań Edukacyjnych, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gośćmi zagranicznymi. Odbyły się, tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego. W efekcie prac Konferencji stworzone oraz zaktualizowane zostaną stanowiska OSKKO dotyczące prawa i praktyki oświatowej.

Na zakończenie Konferencji, w jej trzecim dniu (3 marca 2013 r.) odbyło się ponadto Walne Zebranie Członków OSKKO.

Przedstawiamy pierwsze fotografie z Konferencji. Zapraszamy do relacji z obrad Konferencji, a wkrótce również do pobierania materiałów.

PARTNERZY MERYTORYCZNI         PARTNERZY MEDIALNI
       

       
         

 

 

PARTNERZY KONFERENCJI
     
     

 

Relacja z obrad X Konferencji OSKKO

Spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej, Krystyną Szumilas.
Wizyta Ministra Edukacji Narodowej związana była z 10., jubileuszową Konferencją OSKKO – największego ruchu społecznego polskich dyrektorów i osób zajmujących się profesjonalnym zarządzaniem w oświacie w historii polskiej edukacji. Minister wysłuchała dyskusji programowych.
czytaj relację z panelu

   

Funkcjonowanie i kierunki zmian systemu nadzoru pedagogicznego w Polsce. Dyskusja z twórcami systemu. Rekomendacje OSKKO dla zmian.
Dyskusja kierowana z udziałem ekspertów. Ewaluacja, kontrola. Co należy ulepszyć w już funkcjonującym systemie? Kierunki rozwoju wspierania szkół
. W dyskusji wzięli m.in. udział: twórcy polskiego systemu nadzoru – Grzegorz Mazurkiewicz, Agnieszka Borek, szef nadzoru nad szkołami Szkocji, Kenneth Muir, przedstawiciele OSKKO – reprezentujący głosy dyrektorów, zaprosiliśmy także wysoko ocenianego w zakresie ewaluacji kuratora oświaty. czytaj relację z panelu

Szkocki system nadzoru pedagogicznego. Porównanie z polskimi realiami.
Kenneth Muir.
Szef nadzoru nad szkołami Szkocji (Strategic Director for school years - http://www.educationscotland.gov.uk/about/management/cmg/index.asp). Odpowiedzialny za wdrażanie Curriculum for Excellence. Poprosiliśmy szefa szkockiego nadzoru pedagogicznego o przedstawienie stanu tej dziedziny w jego kraju oraz o rekomendacje praktyka dla nas.
czytaj relację z panelu

Pomysły na promocję zdrowia nauczycieli.
Dr hab. Jacek Pyżalski, Instytut Medycyny Pracy.
Jak wesprzeć nauczycieli w ich ciężkiej pracy. Czy stan zdrowia polskich nauczycieli i warunki ich pracy są alarmujące? Czy o zdrowiu nauczycieli należy myśleć tylko wtedy, gdy pojawiają się tradycyjne deficyty, problemy i gdy przychodzi pora na alarm? Czy specyfika pracy nauczyciela wymaga posiadania szczególnych zasobów psychospołecznych? Seminarium.
czytaj relację z panelu

Wizerunek szkoły w nowych mediach.
Dr Kaczmarek-Śliwińska.
Jak zadbać, aby wizerunek szkoły zarządzany był przez samą jednostkę, stanowił część jej strategii funkcjonowania. Seminarium.
czytaj relację z panelu

OSKKO i IBE w sieci European Policy Network on School Leadership.
OSKKO i Instytut Badań Edukacyjnych.
W 2011 r. IBE zawarł umowę o współpracy z OSKKO, w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, badań związanych z zarządzaniem w oświacie. Dziś, realizując porozumienie, wspólnie weźmiemy udział w projekcie na rzecz Europejskiej Sieci dla Przywództwa w Szkole (EPNoSL).
czytaj relację z panelu

Państwowa Inspekcja Pracy w szkole.
Spotkanie z inspektorem PIP, z praktyką w inspekcji szkół.
Jakie są „pięty achillesowe” placówek oświatowych, jeśli chodzi o prawo pracy? Czy dyrektor może korzystać z porad PIP w sytuacjach dotyczących stosowania prawa pracy? Co kontroluje PIP w szkołach? Przykłady z doświadczenia praktyka.
czytaj relację z panelu

Ewolucja nauczania: modele kształcenia i nowoczesne narzędzia edukacyjne.
Prowadzący: Andrzej Grzybowski, Intel Technology Poland. Przedstawiciele: Dariusz Andrzejewski, Szkoła Podstawowa we Wrześni; Kamil Sijko i  Jacek Staniszewski z Instytutu Badań Edukacyjnych; Agata Wilman, Uniwersytet Dzieci, Krzysztof Wojewodzic, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Przedmiotem panelu dyskusyjnego była refleksja nad zmianami w szkole XXI wieku, do których może przyczynić się nowoczesna technologia, a także prezentacja dobrych praktyk z Polski i ze świata,  pokazujących, jak dobrze wykorzystać technologię, żeby zmieniać środowisko szkolne na lepsze.

czytaj relację z panelu

Dyrektor twórcą szkolnej zmiany w zakresie nauczania i uczenia się. Praktyki dyrektorskie.
Centrum Edukacji Obywatelskiej
. Prezentacje zmian wprowadzonych przez dyrektorów z różnych typów szkół w zakresie poprawy jakości uczenia się i nauczania.
czytaj relację z panelu

Planowanie pracy szkoły.
Ryszard Sikora, OSKKO
. Jakie plany w tym zakresie mogą i powinny być stworzone. Jaka jest autonomia szkoły. Praktyczne przykłady dobrej praktyki. Wymiana doświadczeń.

czytaj relację z panelu

Zarządzania nieruchomościami szkolnymi.
Bogna Skoraszewska, OSKKO.
Zadania dyrektora szkoły jako zarządzającego nieruchomością szkolną. Utrzymanie nieruchomości – zapewnienie odpowiednich warunków technicznych, okresowe kontrole, remonty i prace modernizacyjne. Inwestowanie w nieruchomość. Plan zarządzania nieruchomością.
czytaj relację z panelu

Odpowiedzialność cywilno-prawna nauczycieli.
Jacek Rudnik, OSKKO
. Odpowiedzialność materialna. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna. Bezpieczeństwo uczniów. Rzetelność w wywiązywaniu się z zadań dydaktycznych i wychowawczych.
czytaj relację z panelu

Diagnozować, aby lepiej uczyć. Przedmioty zawodowe.
Anna Dubiecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
. Podczas wystąpienia zostały poruszone zagadnienia związane z diagnostyką edukacyjną i zaprezentowane przykłady dobrych praktyk. Została także przedstawiona koncepcja pomocy szkołom w organizacji diagnozowania, w analizie wyników diagnoz oraz doskonaleniu nauczycieli.   
czytaj relację z panelu

Kontrola zarządcza – oświatowa specyfika a uniwersalne standardy.
VULCAN.
Refleksje z trzech lat obowiązywania aktualnych przepisów prawnych.
czytaj relację z panelu

Nadzór i ewaluacja w aspekcie pełnienia kontroli zarządczej. Praktyczne zastosowanie aplikacji internetowej „System Zarządzania Informacją”.
Tomasz Pieper, ProgMan. We wstępie Tomasz Pieper przedstawił pokrótce, czym jest i na czym polega kontrola zarządcza. Wyjaśnił pochodzenie i znaczenie terminu, zwracając uwagę na to, że kontrola zarządcza nie jest tożsama z kontrolą operacji finansowych, lecz ma na celu weryfikację postępów w realizacji wszystkich celów szkoły.
czytaj relację z panelu

„Prawo Oświatowe” – praktycznie rzecz biorąc. Rozwiązanie stosunku pracy.
Tomasz Wróbel, Wolters Kluwer Polska. Przedstawiciel firmy Wolters Kluwer Polska podczas spotkania zaprezentował aplikację „Prawo Oświatowe”, która daje dostęp do bazy przepisów dotyczących oświaty, komentarzy książkowych i praktycznych do obowiązujących ustaw oraz do bieżących zmian w prawie.
czytaj relację z panelu

Zarządzenie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej.
Anna Jaskulska, Instytut Raabe. Celem spotkania było przede wszystkim objaśnienie terminu „zarządzanie ryzykiem” oraz oswojenie z nim dyrektorów szkół.
czytaj relację z panelu

Z perspektywy nauczyciela i Rodzica: amerykańskie podejście nauczycieli a polska praktyka nauczania.  
Jolanta Gałecka, Young Digital Planet.
Co wnosi nauczyciel amerykański do klasy, a z czym przychodzi nauczyciel polski? Z jakimi ograniczeniami związane jest nauczanie w Stanach, a jakie spotykamy w Polsce? Skąd wynika różnica? Czy wyposażenie klasy ma wpływ na nauczanie? Stosunek rodziców i uczniów amerykańskich a polskich do nauczycieli i procesu edukacyjnego.
czytaj relację z panelu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 Tylko Członkowie OSKKO

·         Sprawozdanie Zarządu. Relacja z prac OSKKO w roku 2012.

·         Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Uchwała o absolutorium dla Zarządu.

·         Dyskusja programowa, stanowisko OSKKO w sprawie podstawowych problemów oświaty. Plan działań na 2013 r.
 


Konfrerencja - reminiscencje

 
WYSTAWCY
   

Zachęcamy również do zapoznania się z relacją z ubiegłorocznej IX Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty, która odbyła się w obiektach Wydziału Zarządzania UJ w dniach 9-11 marca 2012 r.
 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 509-498-266,
501-211-469; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl