Zarządzanie nieruchomościami szkolnymi
Bogna Skoroszewska, OSKKO
 

Bogna Skoroszewska, członkini zarządu OSKKO i dyrektorka LO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, poprowadziła spotkanie na temat zarządzania nieruchomościami szkolnymi, skupiając się na różnicach między trwałym zarządem a użytkowaniem oraz na zadaniach dyrektora szkoły jako zarządcy. Wyjaśniła, na kim spoczywają obowiązki utrzymania nieruchomości, dokonując podziału na te, które należą do dyrektora i do gminy. Rozróżniła remont i prace modernizacyjne, wskazując, że pozorne podobieństwo tych pojęć może rodzić wiele problemów. Wszystkie omawiane zagadnienia prelegentka poparła przykładami pokazującymi, jak powinna wyglądać dobra praktyka w zarządzaniu nieruchomościami szkolnymi. Przypomniała także, które zapisy prawne i dokumenty regulują poszczególne płaszczyzny życia szkolnego i pokazała, gdzie należy szukać tych regulacji.

Po zakończonej prezentacji specjalistka odpowiadała na pytania zadawane przez dyrektorów szkół, którzy pytali o to, jak sobie radzić w konkretnych spornych sytuacjach. Interesowały ich m.in. następujące problemy: odpowiedzialność szkoły za odśnieżanie oraz utrzymanie pasa zieleni, podział obowiązków między szkołę a gminę w kwestii administracji i infrastruktury mediów oraz zadania, jakie nakłada na szkołę ustawa w sprawie zapewnienia obiadów szkolnych. Z dużym zainteresowaniem dyrektorów spotkała się też kwestia remontów i prac konserwatorskich. Pytano o możliwość wykorzystywania subwencji oświatowych na te cele oraz o formalne różnice między remontem a przebudową. Jeden z uczestników spotkania podzielił się też swoimi doświadczeniami z prowadzenia na terenie jego szkoły prac archeologicznych.

zapoznaj się z materiałami konferencyjnymi>>>