Uroczyste otwarcie X  Konferencji Stowarzyszenia Kadry kierowniczej Oświaty – wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej – Krystyny Szumilas

 

I

Prezes OSKKO Marek Pleśniar, otwierając Konferencję,  przywitał uczestników oraz gości, w tym minister edukacji Krystynę Szumilas i prof. Aleksandra Noworóla – dyrektora Instytutu Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego – partnera Stowarzyszenia. Przypomniał, że na podstawie podpisanych porozumień OSKKO współpracuje także z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Instytutem Badań Edukacyjnych, a w dniu 3 marca takie oficjalne porozumienie zostanie zawarte z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi.

Wspomniał także, że w czerwcu 2012 r. Stowarzyszenie przekazało Ministerstwu i Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu dokument, w którym zawarło swoje stanowisko dotyczące najważniejszych spraw dotyczących oświaty w Polsce.

II

Minister K. Szumilas podziękowała za zaproszenie na Konferencję i za to, że nie będąc członkiem OSKKO, mogła uczestniczyć - na różnych etapach swojej drogi zawodowej: jako posłanka, przewodnicząca komisji oświaty, wiceminister i minister - w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Zwróciła się do obecnych słowami: „Zawsze z wielkim podziwem patrzyłam na to, jak państwo wspólnie pracujecie, jak potraficie zintegrować środowisko dyrektorów szkół i placówek różnych typów. (…)

Jesteście potężną organizacją, mającą ogromny wpływ na to, co się dzieje w oświacie w kraju. Jesteście organizacją, która po pierwsze jest taką grupą wsparcia dla nas wszystkich: nie tylko członków Stowarzyszenie, ale także pozostałych dyrektorów, nauczycieli i samorządowców nienależących do Organizacji, przyjeżdżających na wasze spotkania, korzystających z kontaktów na Forum OSKKO. Sama od czasu do czasu  zaglądam na nie. Państwa opinie, pytania, problemy tam poruszane i dyskusje pobudzają nas polityków i urzędników w ministerstwie, i myślę – także kuratorów i samorządy – do działania, myślenia i przekładania państwa pomysłów na konkretne rozwiązania. Przekazywane są one także do debaty publicznej.(…)

Mało tego, państwo nie tylko jesteście największą w Polsce organizacją kadry oświatowej, ale również uczestniczycie w dyskusji o edukacji poza granicami kraju. Jesteście reprezentantami polskich dyrektorów w Brukseli na spotkaniach organizacji dialogu społecznego, ale również na spotkaniach pracodawców oświaty Unii Europejskiej. A więc to, co robicie tutaj w kraju, jest również przenoszone na forum Parlamentu Europejskiego. (…) Polski głos jest słyszany głosem dyrektorów, głosem Stowarzyszenia.

Szczerze mówiąc nie znam drugiego takiego Stowarzyszenia, które w tak mocny sposób wpisałoby się w działalność państwa.(…)

Przed państwem jako stowarzyszeniem nowe zadania. Warto mieć marzenia. Życzę państwu dzisiaj, byście te marzenia mieli i z powodzeniem je realizowali”.

Na koniec K. Szumilas serdecznie podziękowała za to, że od długiego czasu miała możliwość towarzyszyć OSKKO, przedstawiać na spotkaniach zamierzenia Parlamentu, a potem rządu oraz wysłuchania rzetelnej informacji zwrotnej.

Prezesowi, Zarządowi, wszystkim członkom OSKKO i pozostałym współpracującym i sympatyzującym ze Stowarzyszeniem życzyła  wszystkiego najlepszego i nie dziesięciu, ale stu następnych lat owocnej pracy.

   

III

Następnie minister K. Szumilas przedstawiła m. in. prace ministerstwa i wyniki badań przeprowadzonych wśród sześciolatków i pozostałych uczniów: Test Umiejętności Na Starcie Szkolnym,  Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów, Międzynarodowe badania PIRLS i TIMSS, realizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA). Omówiła także finansowanie i zadowalający stan przygotowań szkół do przyjęcia uczniów rozpoczynających naukę w wieku lat sześciu.

Przekazała zamierzenia ministerstwa, co do których trwają jeszcze konsultacje ze związkami zawodowymi i samorządem, a związane z ze zmianami w Karcie nauczyciela.

IV

W trakcie dyskusji z uczestnikami, minister K. Szumilas odpowiadała na pytania, które padły z sali.

  • Ministerstwo planuje kontynuację programu Cyfrowa Szkoła do końca bieżącego roku szkolnego. Zakup sprzętu to pierwszy komponent, który zostanie ukończony. Ministerstwo planuje także (zapisem w ustawie przedszkolnej) umożliwienie korzystania szkołom niepublicznym z rządowych projektów.

  • Wpisana w ustawie budżetowej klauzula o odpisie na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości od 0,5 do 1 % - obowiązuje tylko w tym roku kalendarzowym.

  • Będzie wsparcie ministerstwa dla edukacji przedszkolnej 3- i 4 – latków. Celem nadrzędnym jest przekazywanie środków z budżetu państwa na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców i na poprawienie jakości edukacji przedszkolnej.

  • 4 - latek będzie miał ustawowe prawo do tej edukacji.

  • Urlop dla poratowania zdrowia jeden w ciągu całej kariery zawodowej nauczyciela udzielany w łącznym wymiarze roku, po 20 latach pracy i przez lekarza medycyny pracy. Urlop taki będzie przysługiwał w związku z leczeniem choroby zagrażającej wystąpieniu choroby zawodowej lub takiej choroby, która jest związana z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, występującymi w środowisku pracy.

  • Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela w wymiarze 47 dni w okresie ustalonym w harmonogramie pracy szkoły tak, by mógł być udzielany w dni wolne od nauki.

  • Pytanie: Czy ministerstwo myśli o uregulowaniu urlopu dla dyrektora? wywołało na sali oklaski. Minister odpowiedziała, że dyrektorowi szkoły przysługiwałby urlop na takich samych zasadach jak nauczycielowi, tzn. w takim samym wymiarze i według planu urlopów. Różnica polega na tym, że dyrektor mógłby go wykorzystywać nie tylko w dniach wolnych od zajęć, ale także w trakcie całego roku szkolnego. Plan urlopów byłby zatwierdzany przez organ prowadzący.

  • Sposób rejestrowanie czasu pracy nauczyciela określi organ prowadzący. Nie będzie jednak mógł rozszerzać katalogu zadań do rejestrowania.

Tutaj padł głos z sali, że już należy się bać, bo niedobre doświadczenia z niektórymi organami prowadzącymi związane z ich radosną twórczością, doprowadzą do absurdów, a te z kolei do konfliktów.

Głos w tej sprawie zabrała także Ewa Czechowicz – członek Zarządu OSKKO. Stwierdziła, że osobą uprawnioną do takich decyzji powinien być dyrektor. Zauważyła, że rozwiązanie proponowane przez ministerstwo może kłócić się z zapisami art. 39 i 41 ustawy o systemie oświaty.

Na pytanie, czy czas pracy dyrektora również będzie rejestrowany i co się stanie, gdy przekroczy on 40 godzin w tygodniu, minister odpowiedziała, że w trakcie dyskusji ze związkami zawodowymi i samorządem, rozważano możliwość rozliczania tego czasu tak, jak to ma miejsce w przypadku godzin z art. 42 Karty, czyli w okresie półrocznym. Poprosiła jednocześnie o cierpliwość, bo ostatecznych postanowień nie ma, gdyż teraz jest czas rozmów.

V

Prezes OSKKO Marek Pleśniar dziękując Pani Minister za wystąpienie, skierował do niej także podziękowanie za wszystkie dotychczasowe spotkania z różnych okazji: na Konferencjach i Kongresach organizowanych przez OSKKO, w komisji Edukacji i Młodzieży Sejmu, ministerstwie i wielu innych miejscach w Polsce, także w małych miejscowościach, w których Pani Minister jest częstym gościem. 


Sprawozdanie opracowała: Ewa Stefaniak-Bergtraum