Zakończyliśmy obrady piętnastej, dorocznej Konferencji OSKKO, w której wzięło udział ponad 650 dyrektorów szkół, liderów oświatowych, urzędników państwowych i samorządowych. Odbyła się ona w dniach 2-4 marca 2018 w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizatorzy: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
 i Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Do udziału w Konferencji OSKKO zaprosiliśmy wszystkie* osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu oświaty.

Celem naszego spotkania było doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Przyszło nam obradować w trudnym czasie zmian w oświacie. Aby sprostać tym wyzwaniom, kadra kierownicza potrzebuje wzajemnego wsparcia, rzetelnej wiedzy, dyskusji nad przyszłością szkół. Odbyliśmy, tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego - seminaria, warsztaty, wykłady.

Spotkaliśmy się też po to, aby być razem, w gronie osób znających wspólne problemy. Nie zabrakło czasu na integrację i oderwanie się od kłopotów - po ośmiu latach przerwy dla uczestników Konferencji OSKKO zagrał i zaśpiewał Piotr Bukartyk z zespołem.

Dziękujemy, że byliśmy razem w Krakowie.

*Na zakończenie Konferencji, w jej trzecim dniu (4 marca 2018 r.), odbyło się ponadto Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (tylko dla Członków OSKKO).

 

Partnerzy merytoryczni

 

 

Partnerzy medialni


Partnerzy Konferencji


Specjalnie dla Uczestników, drugiego dnia Konferencji, w Klubie Studio
odbył się
koncert Piotra Bukartyka z zespołem.


Wystawcy

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty,
która odbyła się w obiektach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w dniach 3-5 marca 2017 r.

Kontakt z organizatorem:
Biuro Konferencji: tel. (89) 527-95-14, fax. (89) 679-05-59, kom. 509-498-266;
Dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl