Materiały wolno wykorzystywać do wszelkich celów oświatowych - lecz w postaci niezmienionej, z zachowaniem opisów i nazwisk autorów.

 

 

JAK ROZPOZNAĆ ZABURZENIA ROZWOJOWE U DZIECI.
Mary Mountstephen, Wielka Brytania.
 

Pobierz prezentację (pdf)

   
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNO-PRAWNA NAUCZYCIELI.
Jacek Rudnik, OSKKO.
 

Pobierz prezentację (pdf)

Pobierz artykuł (pdf)

   
 

MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRZEDSZKOLACH
I PIERWSZYM ETAPIE EDUKACJI.

Alicja Kapcia, Izabela Leśniewska, Anna Zabielska - OSKKO.
 

Pobierz prezentację (pdf)

Arkusz hospitacji diagnozującej  (pdf)

   
 

RUCH KADROWY W SZKOLE. ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE NAUCZYCIELI.
Ewa Halska, OSKKO.
 

Pobierz prezentację (pdf)


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji
509-498-266, 501-211-469; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl