21 grudnia 2018 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
zawodów szkolnictwa branżowego.

 


 

OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Załącznik 1

Załącznik 2

Wątek konsultacyjny na Forum OSKKO


 

Stanowisko OSKKO ws. projektu rozporządzenia zostało przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej dn. 11.01.2019.

Pobierz stanowisko OSKKO