21 grudnia 2018 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 


 

OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Wątek konsultacyjny na Forum OSKKO