Zapisy na Konferencję prowadzimy za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego. Zawiera on wszystkie opcje uczestnictwa w Konferencji wraz z cenami.

Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Wszelka inna korespondencja, w tym faktura za udział w Konferencji, również zostanie przesłana na ten adres.

Zgłoszenie prosimy przesyłać do 23 lutego 2024 r.


kliknij, aby przejść do formularza zapisów

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OSKKO:
tel. (89) 527-95-14, 509-498-266; e-mail: biuro@oskko.edu.pl


Koszt uczestnictwa

Na całkowity koszt udziału w Konferencji składają się: koszty organizacyjne (obiekty, sprzęt, obsługa, materiały konferencyjne, koncert), cena noclegu ze śniadaniem w wybranym hotelu oraz wyżywienie na Konferencji (piątek: poczęstunek powitalny, kolacja, sobota: 2 x kawa, lunch, kolacja, środa: poczęstunek pożegnalny). Wszystkie opcje cenowe można poznać na formularzu naboru. Wszelkie sprawy związane z rezerwacją noclegów prowadzi Biuro OSKKO pod nr tel. 509-498-266.


Ważne:

1. Prosimy o wypełnienie i nadesłanie oddzielnych zgłoszeń dla każdej zgłaszającej się osoby,
nawet jeżeli reprezentują jedną placówkę.

2. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Osoba przesyłająca zgłoszenie oświadcza, że zapoznała się z regulaminem Konferencji: http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2024/regulamin.pdf i akceptuje zawarte w nim warunki.


Wpłatę prosimy przekazać na konto:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn
nr rach. 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075 z dopiskiem KONFERENCJA OSKKO + imię i nazwisko uczestnika.


Warunki uczestnictwa

Faktura za udział w Konferencji OSKKO zostanie wystawiona na podane dane i przesłana przed Konferencją na adres e-mail zawarty w niniejszym zgłoszeniu. W przypadku niestandardowych próśb dot. rozliczenia, prosimy o zawarcie odpowiedniej informacji w uwagach bądź o kontakt z Biurem OSKKO.

Noclegów w danym zakresie cenowym może zabraknąć – decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o śledzenie stanu zapisów na stronie Konferencji i ew. ustalenia telefoniczne.

Rezygnacje przyjmujemy do 12 lutego 2024 r. wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji po tym terminie, wpłat nie zwracamy ze względu na poniesione koszta.

Osoba przesyłająca zgłoszenie wyraża niniejszym zgodę na ww. warunki oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją XX Konferencji OSKKO i kontaktu organizatora z Uczestnikami.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14,
kom: Biuro Konferencji 509-498-266
; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl