Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty i Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na osiemnastą Konferencję OSKKO adresowaną do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 4-6 marca 2022 r.
w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do udziału w Konferencji OSKKO zapraszamy osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu oświaty. Celem naszego spotkania będzie doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry.
Planujemy, tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego - seminaria, warsztaty, wykłady. Nie zabraknie programu kulturalnego: ponownie dla Uczestników Konferencji OSKKO wystąpi zespół Piwnicy Pod Baranami.

Program Konferencji zostanie ogłoszony wkrótce.

 

Specjalnie dla Uczestników
Konferencji odbędzie się

koncert zespołu
Piwnicy Pod Baranami.

Kontakt z organizatorem:
Biuro Konferencji: tel. (89) 527-95-14, fax. (89) 679-05-59, kom. 509-498-266;
Dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl