Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty i Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały XVIII Konferencję OSKKO adresowaną do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych. W Konferencji wzięło udział 800 Uczestników.

Celem naszego spotkania było doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Odbyły się, tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego - seminaria, warsztaty, wykłady.

Ponownie dla Uczestników Konferencji OSKKO wystąpił zespół Piwnicy Pod Baranami.

 
 

Pobierz program i harmonogram Konferencji w formacie PDF:

 

Specjalnie dla Uczestników
Konferencji odbył się

koncert zespołu
Piwnicy Pod Baranami.

Kontakt z organizatorem:
Biuro Konferencji: tel. (89) 527-95-14, fax. (89) 679-05-59, kom. 509-498-266;
Dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl