Materiały są objęte prawem autorskim. Udostępniamy je wszystkim zainteresowanym do wykorzystania do celów oświatowych, szkoleniowych, prasowych - lecz w postaci niezmienionej, bez ingerencji w treść dokumentów.
W celu zapisania danego pliku na dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję, a następnie wybierz "zapisz plik jako..."/"zapisz link jako...".

  > W kalejdoskopie prawa oświatowego - nawigacja dyrektora.
Ewa Halska, OSKKO
pobierz plik  
załącznik (CKE)
  > Nawigacja oświatowa - cz. 2 - akty wykonawcze.
Ewa Halska, OSKKO
pobierz plik  
  > Świadczenia emerytalne dla nauczycieli.
Grażyna Mleko, ZUS
pobierz plik  
  > Każdy z nas jest ratownikiem, czyli pierwsza pomoc emocjonalna w reakcji na kryzysy psychiczne uczniów.
Małgorzata Łuba, To Be
pobierz plik  
  > Sztuka negocjacji w pracy dyrektora.
Lektikon
pobierz plik  
  > Wizja nowoczesnej szkoły... Czy dla wszystkich?
Instytut Krytycznego Myślenia
pobierz plik  

Kolejne materiały do pobrania zostaną udostępnione wkrótce.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 509-498-266
; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl