powrót na stronę główną OSKKO

Dokumenty:

Stanowisko OSKKO ws. nadzoru pedagogicznego. (PDF)

Stanowisko OSKKO ws. statusu dyrektora szkoły. (PDF)

Stanowisko OSKKO ws. statusu zawodowego nauczycieli. (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowiska OSKKO:


28.06.2012. Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie nadzoru pedagogicznego skierowane do Ministra Edukacji Narodowej.

W dniu 28 czerwca 2012 r. Zarząd OSKKO podjął uchwałę w sprawie nadzoru pedagogicznego i stanowisko złożono w MEN. Stanowisko OSKKO zostanie także skierowane do Sejmu RP i mediów.

Zapraszamy do zapoznania ze stanowiskiem: pobierz PDF


27.06.2012. Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie statusu zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych skierowane do Ministra Edukacji Narodowej.

W dniu 27 czerwca 2012 r. Zarząd OSKKO podjął uchwałę w sprawie statusu zawodowego statusu zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych i stanowisko złożono w MEN. Stanowisko OSKKO zostanie także skierowane do Sejmu RP i mediów.

Wnioskujemy o zmiany przepisów dotyczących sposobu powierzania stanowiska dyrektora, jego kompetencji zawodowych, współpracy z innymi podmiotami, czasu pracy i oceny pracy.

Wskazujemy na potrzebę uregulowania zakresu autonomii dyrektora. Proponowane zmiany mają na celu podwyższenie jakości edukacji uczniów i usprawnienia zarządzania szkołami.

Zapraszamy do zapoznania ze stanowiskiem: pobierz PDF25.06.2012. Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty ws. statusu zawodowego nauczycieli skierowane do Ministra Edukacji Narodowej.

W dniu 21 czerwca 2012 r. Zarząd OSKKO podjął uchwałę w sprawie statusu zawodowego nauczycieli, a 25 czerwca stanowisko złożono w MEN. Stanowisko OSKKO zostanie także skierowane do Sejmu RP i mediów.

Proponowane zmiany mają na celu podwyższenie jakości edukacji uczniów i usprawnienia zarządzania szkołami. Jednocześnie wnioskujemy o wznowienie prac zespołu powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej - nad statusem nauczycieli i uwzględnienie naszego stanowiska w tych pracach. 

Zapraszamy do zapoznania ze stanowiskiem:   pobierz PDF


Spis treści:

24.07.2012. Stanowisko OSKKO ws. statusu zawodowego nauczycieli przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji sejmowych.

27.06.2012. Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty statusu zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych skierowane do Ministra Edukacji Narodowej.

25.06.2012. Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty ws. statusu zawodowego nauczycieli skierowane do Ministra Edukacji Narodowej.

18-20.05.2012. Warszawa. Spotkanie zespołu OSKKO ds. Stanowiska w sprawie istotnych problemów oświaty.

9-11.03.2012. Kraków. IX Konferencja OSKKO. Panele dyskusyjne na rzecz Stanowiska ws.: statusu nauczycieli, statusu dyrektora i nadzoru pedagogicznego.

3-5.02.2012. Kraków. Drugie spotkanie zespołu OSKKO ds. Stanowiska w sprawie istotnych problemów oświaty.

18-19.11.2011.Warszawa. Spotkanie zespołu OSKKO - rozpoczęcie prac zespołu na rzecz stanowiska Stowarzyszenia ws. istotnych problemów edukacji.

21-23.09.2011. Kraków, UJ. VI Kongres Zarządzania Oświatą. Dyskusje przygotowujące zagadnienia dla prac OSKKO w sprawie kluczowych obszarów oświaty.

 

25.06.2012. Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty ws. statusu zawodowego nauczycieli skierowane do Ministra Edukacji Narodowej.

W dniu 21 czerwca 2012 r. Zarząd OSKKO podjął uchwałę w sprawie statusu zawodowego nauczycieli, a 25 czerwca stanowisko złożono w MEN. Stanowisko OSKKO zostanie także skierowane do Sejmu RP i mediów.


18-20.05.2012. Warszawa. Spotkanie zespołu OSKKO ds. Stanowiska w sprawie istotnych problemów oświaty.

W dniach 18-20.05.2012 r. zespół OSKKO ds. stanowiska Stowarzyszenia ponownie spotkał się aby opracować zebrane materiały:
- efekty prac paneli dyskusyjnych VI Kongresu Zarządzania Oświatą (OSKKO, Kraków, 21-23.09.2011)
- efekty dyskusji IX Konferencji OSKKO (Kraków, 9-11.03.2012)
- głosy dyrektorów z całego kraju zebrane przez przedstawicieli zespołu na lokalnych konferencjach szkoleniowych wiosną 2012 r.
- opracowania zespołu z trzech spotkań

- głosy z dyskusji na Forum OSKKO

Obecni byli: prezes Stowarzyszenia, Marek Pleśniar, członkowie Zarządu, Ewa Czechowicz, Ewa Halska, Bogna Skoraszewska, Anna Zabielska, przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Ryszard Sikora, członek KR: Sławomir Lipiński, Stowarzyszeni: Jacek Rudnik, Joanna Jasiak, Beata Domerecka, Andrzej Jasiński, Izabela Leśniewska, Piotr Tałan, Iwona Sobka, Jerzy Kostyła i Piotr Sobczyk.

Opracowane stanowiska zostaną przedstawione Zarządowi OSKKO do uchwalenia w czerwcu 2012 r.


9-11.03.2012. Kraków. IX Konferencja OSKKO. Panele dyskusyjne na rzecz Stanowiska ws.: statusu nauczycieli, statusu dyrektora i nadzoru pedagogicznego.

W dniach 9-11 prawie 500 członków Stowarzyszenia wzięło udział w dyskusjach panelowych na rzecz naszego stanowiska, a następnie - podczas Walnego Zebrania Członków OSKKO - upoważniono Zarząd do stworzenia stanowisk opartych na wypracowanych wnioskach.

Odbyły się poniższe debaty:

Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty – status dyrektora.
Środowisko dyrektorów oczekuje profesjonalizacji zawodu osoby zarządzającej szkołą. Celem debaty z udziałem twórców raportów ORE i IBE oraz przedstawicieli OSKKO było omówienie obszarów wymagających zmiany, w szczególności zasad rekrutacji, przygotowania zawodowego kandydatów na stanowiska kierownicze i wykonywania zawodu.
czytaj dalej>>>

   

Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty - status nauczyciela.
Jednym z bardziej oczekiwanych punktów dnia była dyskusja panelowa na temat stanowiska OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty ze szczególnym uwzględnieniem problemu statusu nauczyciela.
czytaj dalej>>>

   

Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty - nadzór pedagogiczny.
Trzecim zagadnieniem poruszanym w dyskusjach panelowych był nadzór pedagogiczny. Moderatorem był Jacek Rudnik - OSKKO. Paneliści: Joanna Jasiak, Ewa Halska - członkowie OSKKO, Alina Idzikowska - Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji, dr Grzegorz Mazurkiewicz - koordynator projektu, dr Stefan Wlazło – ekspert w projekcie.
czytaj dalej>>>


3-5.02.2012. Kraków. Drugie spotkanie zespołu OSKKO ds. Stanowiska w sprawie istotnych problemów oświaty.

W dniach 3-5.02.2012 r. zespół OSKKO opracowywał w Krakowie projekt stanowiska OSKKO w 3 obszarach: nadzoru pedagogicznego, statusu dyrektora i statusu nauczyciela.

Obecni byli: prezes Stowarzyszenia, Marek Pleśniar, członkowie Zarządu, Ewa Czechowicz, Ewa Halska, Bogna Skoraszewska, Anna Zabielska, przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Ryszard Sikora, Stowarzyszeni: Jacek Rudnik, Joanna Jasiak, Izabela Leśniewska, Ewa Stefaniak-Bergtraum, Alicja Kapcia i Piotr Sobczyk.

Opracowane projekty zostaną przedstawione na Konferencji OSKKO w dniach 9-11 marca 2012 r.


18-19.11.2011.Warszawa. Spotkanie zespołu OSKKO - rozpoczęcie prac zespołu na rzecz stanowiska Stowarzyszenia ws. istotnych problemów edukacji.

W dniach 18-19.11.2011 r. zespół OSKKO, w tym prezes Stowarzyszenia, Marek Pleśniar, członkowie Zarządu, Ewa Czechowicz, Ewa Halska, Bogna Skoraszewska, Anna Zabielska, Andrzej Jasiński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Ryszard Sikora, Stowarzyszeni: Jacek Rudnik, Joanna Jasiak, Izabela Leśniewska, Ewa Stefaniak-Bergtraum, Bogusława Wojtczak, Anna Lipowska opracowywał założenia do stworzenia stanowiska OSKKO wobec najważniejszych problemów oświaty.

Posiadanie takiego dokumentu o charakterze programowym zobowiązuje nas do działań na rzecz wdrożenia jak największej ilości proponowanych przez środowisko kadry kierowniczej oświaty zmian. Poprzednie stanowisko przyniosło efekty w postaci zmian w nadzorze pedagogicznym, podjęcia prac nad zmianami systemu awansu zawodowego, statusu nauczycieli etc.

Zespół OSKKO przygotował dyskusje dotyczące następujących obszarów oświaty:

  • Nadzór pedagogiczny (ewaluacja, kontrola); podejmiemy takie działania jak: wywiad, dyskusja, ankiety.

  • Edukacja przedszkolna

  • Kształcenie zawodowe

  • Status dyrektora

  • Status nauczyciela

  • Wspomaganie szkół i placówek, doskonalenie kadry

  • Sprawy wychowawcze

  • System oświaty

Wkrótce uruchomimy wątki dyskusyjne poświęcone powyższym dziedzinom.

Ustalono też iż potrzebne jest szybkie zajęcie stanowiska w sprawie sześciolatków (zobacz otwartą dyskusję).


21-23.09.2011. Kraków, UJ. VI Kongres Zarządzania Oświatą.
Dyskusje przygotowujące zagadnienia dla prac OSKKO w sprawie kluczowych obszarów oświaty.

W dniach 21-23.09.2011 r. OSKKO, przeprowadziło ważne dyskusje, w których efekcie powstały pierwsze materiały do prac na rzecz nowego stanowiska OSKKO ws. statusu zawodowego nauczycieli. Stowarzyszenie udowodniło już, że można zmienić oświatę działając niezależnie, w organizacji pozarządowej. Warunkiem jest szeroki zakres konsultacji ze środowiskiem kadry kierowniczej oświaty. Poprzednie stanowisko doprowadziło do licznych korekt w systemie edukacji, np. w nowym nadzorze i in.

W Krakowie przeprowadziliśmy dyskusję dotyczącą kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Poruszono też kwestię czasu pracy nauczycieli.