25 czerwca 2015 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora
publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki
doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli
przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji


Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO