MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty - osób, które kierując szkołami, organizując oświatę w samorządach, sprawując nadzór pedagogiczny, chcą aktywnie wpływać na politykę oświatową państwa, być u źródła wydarzeń i zmian. Celem Kongresu jest umożliwienie środowisku oświatowemu udziału w zmianach w polskiej szkole, społecznej oceny działań władz oświatowych, dialogu z resortem oświaty oraz doskonalenie zawodowe.

Patronat honorowy   Patronat medialny
 

Udział w Kongresie weźmie ok. 1000 uczestników, w tym goście zagraniczni. Przewidziane uczestnictwo przedstawicieli instytucji i organizacji oświatowych państw UE, UJ, ORE, OSKKO.

AKTUALNOŚCI, 18.09.2018: Zamieszczamy aktualny harmonogram godzinowy obrad Kongresu.
Zapraszamy do zgłoszeń, są jeszcze wolne miejsca.
Harmonogram może ulec zmianie, Uczestnicy otrzymają jego najnowszą wersję 24 września podczas rejestracji na Kongresie.


Zapraszamy do relacji z zeszłorocznego Kongresu, który odbył się w Krakowie.
 

Kontakt z organizatorem:

tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
dyrektor: 513-057-830

noclegi na Kongresie: 509-498-266
e-mail:
oskko@oskko.edu.pl