Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty i Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na siedemnastą, doroczną Konferencję OSKKO - przeznaczoną dla dyrektorów szkół, urzędników oświatowych, liderów oświatowych, która odbędzie się w dniach 28 lutego - 1 marca 2020 r. w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem rozwojem szkół i placówek. Celem naszego spotkania będzie doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Na bieżąco tworzona będzie część programu dotycząca polityki oświatowej państwa.

Tworząc program części szkoleniowej, zwróciliśmy uwagę na postulaty: aktualności i przydatności praktycznej zajęć, uwzględniliśmy spotykające się w naszej pracy sfery: prawo oświatowe, praktykę kierowania szkołą, sprawy wychowawcze i społeczne, naukę o zarządzaniu. Polecamy m.in. tematy dotyczące:

  • wprowadzania zmian organizacyjnych, łagodzenia sytuacji kryzysowych, mediacji ws. skarg,

  • prawa pracy, dokumentowania w zakresie zatrudniania, zwalniania, przenoszenia, postępowań dyscyplinarnych, kontaktów z kontrolami (m.in. wykład inspektora PIP),

  • sprawy ZUS (jak ubiegać się o emeryturę powszechną, rekompensatę, emeryturę nauczycielską, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne),

  • wychowania i komunikacji w szkole (ważne dyskusje nt. wychowawcy w szkole, współpracy z rodzicami),

  • uczenia się i nauczania, idei pedagogicznych,

  • praktyki kierowania szkołą i przedszkolem, z seminariami dostarczającymi oprócz wiedzy, także licznych narzędzi, dokumentów,

  • zmian systemowych w oświacie, stanowisk kadry kierowniczej wobec potrzeb oświaty.

Zaplanowaliśmy także część artystyczną. Jak co roku, odbędzie się koncert – skierowany tylko do uczestników Konferencji OSKKO. Wystąpi przed nami Pani Stanisława Celińska z zespołem. Możemy się spodziewać m. in. utworów z tak znanych płyt, jak: "Atramentowa" i "Malinowa".

 

Specjalnie dla Uczestników Konferencji
odbędzie się
koncert Stanisławy Celińskiej.

Kontakt z organizatorem:
Biuro Konferencji: tel. (89) 527-95-14, fax. (89) 679-05-59, kom. 509-498-266;
Szef Konferencji – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl