Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty i Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na szesnastą, doroczną Konferencję OSKKO adresowaną do dyrektorów szkół, urzędników państwowych
i samorządowych, liderów oświatowych, która odbędzie się w dniach 1-3 marca 2019
w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do udziału w Konferencji OSKKO zapraszamy wszystkie* osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu oświaty.

Celem naszego spotkania będzie doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Przyjdzie nam obradować w trudnym czasie zmian w oświacie. Aby sprostać tym wyzwaniom, kadra kierownicza potrzebuje wzajemnego wsparcia, rzetelnej wiedzy, dyskusji nad przyszłością szkół. Planujemy, tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego** - seminaria, warsztaty, wykłady.

Spotkamy się też po to, aby być razem, w gronie osób znających wspólne problemy. Nie zabraknie czasu na integrację i oderwanie się od kłopotów. Nie zabraknie programu kulturalnego: po roku przerwy dla Uczestników Konferencji OSKKO zagra i zaśpiewa zespół Piwnicy Pod Baranami.

Do zobaczenia w Krakowie.

*Na zakończenie Konferencji, w jej trzecim dniu (3 marca 2019 r.), odbędzie się ponadto Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (tylko dla Członków OSKKO).
**Program zajęć ogłosimy wkrótce.

Program Konferencji


BLOK TEMATYCZNY – PRACA Z UCZNIEM
 

CZY POLSCY UCZNIOWIE UMIEJĄ TWÓRCZO I BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z TECHNOLOGII? BADANIE EU KIDS ONLINE 2018, CZYLI JAK DZIECI I MŁODZIEŻ KORZYSTAJĄ Z INTERNETU.

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, merytoryczny kierownik polskich badań EU Kids Online 2018. Wykład. Warsztaty.

85 proc. nastolatków codziennie lub prawie codziennie łączy się z siecią za pośrednictwem smartfon, a 15 proc. spędza w Internecie nawet 5 godzin dziennie. Jednak tylko 1 na 10 nastolatków wykorzystuje Internet do twórczych działań, a 60 proc. nigdy nie stworzyło niczego za pomocą aplikacji – wynika z polskiej edycji międzynarodowego badania EU Kids Online 2018.

A zarazem aż 65 proc. uczniów nigdy lub prawie nigdy nie rozmawiało z nauczycielem o aktywności w Internecie. 1/3 pytanych wskazuje, że nauczyciele w szkole nigdy lub prawie nigdy nie zajmują się kwestią bezpieczeństwa online. Aż 40 proc. uczniów stwierdza, że w szkole nie ma ustalonych zasad korzystania z Internetu, a 45 proc. badanych nigdy nie rozmawiało z nauczycielami o tym, jakie są dobre zwyczaje postępowania w sieci.

 

Smartfon jest dominującym sposobem, w jaki młodzi ludzie w wieku 9–17 lat łączą się z Internetem. 85 proc. robi to codziennie lub częściej. Inne, te bardziej tradycyjne formy, są już coraz rzadsze – okazuje się, że jedynie 40 proc. codziennie lub prawie codziennie korzysta z laptopa lub komputera stacjonarnego. Drugi trend, który potwierdzają badania, pokazuje, że nie wszyscy korzystają z Internetu sensownie, w sposób aktywny

Potwierdza się także fakt, że zagrożenia w sieci są obecne. Oczywiście badania pokazują realistyczną skalę tych zagrożeń: kilku- lub kilkunastoprocentową. Nie możemy natomiast zapominać, że te zagrożenia ciągle istnieją. Musimy naprawdę sensownie i wielotorowo myśleć o tym, co z nimi zrobić. Radzenie sobie z mową nienawiści czy cyberprzemocą wymaga bardzo dokładnej, dobrze przemyślanej strategii i głębokiej wiedzy. Trzeba już celować w konkretne mechanizmy i umieć tak pracować z młodymi ludźmi, żeby je adresować [Jacek Pyżalski]

 

PRZEMOC SEKSUALNA. OCHRONA DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM. PROFILAKTYKA – DIAGNOZA – INTERWENCJA.

Dr Marcin Bednarczyk, seksuolog, specjalista opiniowania sądowo-psychologicznego, biegły sądowy, współpracownik Fundacji Dzieci Niczyje.

Zagadnienia:

·  Perspektywa ofiar: objawy/sygnały mogące wskazywać na wykorzystywanie seksualne, proces ujawnienia przemocy seksualnej, długoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

·      Perspektywa sprawców: typologia sprawców przemocy seksualnej; sytuacyjny czy preferencyjny? Kto wykorzystuje i jak działają przestępcy seksualni, sprawcy przemocy seksualnej w sieci internetowej, ryzyko popełnienia kolejnych przestępstw seksualnych. Leczenie i terapia,

·       Funkcjonowanie i modele rodzin kazirodczych

 

Postaramy się także wskazać nauczycielom, co powinni wiedzieć aby móc pomóc rodzicom, odpowiedzieć na ich pytania, jak:

·        Czy Twoje dziecko może być ofiarą przemocy seksualnej. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem

·        Jak i kiedy rozmawiać z dzieckiem o seksualności

·        Co rodzic wiedzieć powinien o rozwoju psychoseksualnym dziecka

·        Czynniki ryzyka wykorzystywania seksualnego dzieci

·        Kto i dlaczego wykorzystuje seksualnie dzieci. Jak działają sprawcy a czego nie robią ofiary

·        Objawy/sygnały mogące wskazywać na wykorzystywanie seksualne dziecka

·        Gdzie szukać pomocy w przypadku ujawnienia przemocy seksualnej

 

Nauczyciele powinni być przygotowani do rozmowy z uczniami na tematy:

·        Jak radzić sobie ze swoją seksualnością (dla starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich)

·        Jak zrozumieć rozwój psychoseksualny

·        Potrzeby i napięcia seksualne wieku dojrzewania

·        Pornografia i masturbacja

·        Problem uzależnienia od doznań seksualnych

·        Być prawdziwym mężczyzną

·        Budowanie zdrowego wizerunku kobiecości (dla dziewcząt starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich)

·        Dlaczego kompleksy

·        Kiedy wydaje się, że to ten jedyny

·        „Jeśli mnie kochasz, udowodnij to”

 

CYBERPRZEMOC SEKSUALNA – WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA W ŚWIECIE ONLINE.
Dr Marcin Bednarczyk, seksuolog, specjalista opiniowania sądowo-psychologicznego, biegły sądowy, współpracownik Fundacji Dzieci Niczyje.
Zagadnienia:

·       Grooming (uwodzenie w sieci): Jak działają sprawcy, Profilaktyka – Diagnoza - Interwencja.

·       Zachowania ryzykowne związane z cyberprzemocą seksualną i komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Seksting, sextortion, szkodliwe treści, mowa nienawiści. Sponsoring, prostytucja nastolatków. Problem przedwczesnej inicjacji seksualnej, pornografia,

·       Nowe technologie i nowe wyzwania dla młodych, rodziców i nauczycieli. Fascynacja światem online; usługi, aplikacje, możliwości.
Przegląd serwisów społecznościowych; WhatsApp, Snapchat, Instagram, TikTok, YouTube. Ryzyko i problemy; autoprezentacja, seksting, ochrona prywatności, problematyczne autorytety, prawa autorskie. Budowanie świadomości psychospołecznej.

Postaramy się także wskazać nauczycielom, co powinni wiedzieć aby móc pomóc rodzicom, odpowiedzieć na ich pytania, w obszarach takich jak:

·        Cyberprzemoc seksualna. Podejmowanie przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych w sieci

·        Jak rozumieć nowe technologie

·        Budowanie świadomości krytycznej oceny funkcjonowania dzieci w cyberprzestrzeni

·        Ryzykowne zachowania seksualne w sieci; seksting, sextortion, sponsoring, prostytucja nastolatków, pornografia, szkodliwe treści, mowa nienawiści

·        Uwodzenie dziecka w sieci – grooming

·        Gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia

 

Nauczyciele powinni być przygotowani do rozmowy z uczniami na tematy:

·        Wiedza na temat zagrożeń w świecie internetowym dla dzieci z grup przedszkolnych i młodszych klas szkoły podstawowej

·        Kontakty z nieznajomymi

·        Dyskryminacja i rasizm

·        Wykorzystywanie fotografii i nagrań wideo

·        Cyberprzemoc

·        Oszustwa

·        Internet bez hejtu; problem obrażania w sieci (mowa nienawiści), sposoby reagowania ofiar i świadków, kształtowanie i promowanie postaw empatycznych

·        Szkodliwe treści; pornografia nie jest edukacją seksualną

·        Seksting; wykonywanie, przesyłanie oraz komentowanie w sieci materiałów o charakterze seksualnym

·        Problem uzależnienia od świata online

 

SAMOOKALECZENIA I MYŚLI SAMOBÓJCZE UCZNIÓW - INTERWENCJA KRYZYSOWA W SZKOLE.
Tomasz Bilicki, prezes fundacji Innopolis.  Wykład, warsztaty (max 25 osób).

„Co piąty nastolatek ma myśli samobójcze. Wielu naszych uczniów się okalecza - od tego problemu nie jest wolna żadna szkoła podstawowa, ani ponadpodstawowa. Interwencja kryzysowa to pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu. W tym kontekście każdy nauczyciel - wychowawca, pedagog i psycholog szkolny oraz dyrektor jest interwentem kryzysowym.

 

Podczas wykładu podejmiemy próbę zdefiniowania kryzysu oraz omówimy przyczyny myśli i zamachów samobójczych dzieci i młodzieży, a także samookaleczenia się. Poruszymy rzadko wspominany w Polsce temat wsparcia nauczycieli w kryzysie oraz rówieśniczej interwencji kryzysowej (pomoc uczeń - uczeń).

 

Na warsztatach pogłębimy wiedzę na temat natury kryzysu w życiu naszych uczniów i nauczycieli, podejmiemy próbę przeanalizowania studium różnych przypadków, przedyskutujemy strategie postępowania w przypadku kryzysów w szkole. Uczestnicy warsztatów otrzymają autorskie materiały - ponad 20 stron informacji i rekomendacji dotyczących interwencji kryzysowej”.

 

Prowadzący: Tomasz Bilicki - terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy CISM (University of Maryland), koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży w Łodzi, prezes fundacji Innopolis.

 

UCZEŃ ŚREDNI CZYLI JAKI?

Wykład. Marek Lecko, Akademia Umiejętności Foucault. Szkolny wynik nauczania w dużej mierze zależy od zaangażowania uczniów tzw. "średnich", którym w szkole poświęca się najmniej czasu.

Jeżeli przyjrzeć się uśrednionym proporcjom, to na np. 20 uczniów w klasie, 2-3 będzie

tzw. "słabych", 2-3 "bardzo dobrych" a pozostały środek od 50-70 % to tzw. uczeń "średni". Co o nim wiemy, czego tak naprawdę on potrzebuje i w jaki sposób z nim pracować aby polepszyć wyniki nauczania? Podczas wykładu odpowiemy na pytania:

•       kim i jaki jest uczeń średni?

•       jakie ma potrzeby edukacyjne?

•       co go motywuje?

•       co może zrobić nauczyciel aby wykorzystać potencjał ucznia średniego?

OBOWIĄZKI SZKOŁY WOBEC ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH.
Seminarium, Anna Zabielska, Zarząd OSKKO. Podstawa programowa, wybór programów, wstępna diagnoza, informacja o gotowości szkolnej, dokumentacja (w tym przykłady dokumentów).

UDZIAŁ RODZICÓW  W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ - SZANSA CZY ZAGROŻENIE? CZY NAUCZYCIEL POWINIEN  BAĆ SIĘ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI?
Wykład (piątek, 1 marca). Prowadzący: dr Witold Ligęza - zakład psychologii UP w Krakowie.

Współpraca z rodzicami - nieunikniony element pracy nauczyciela. Czy rodzic musi zmienić postrzeganie edukacji swojego dziecka?

DOBRE PRAKTYKI W KRAKOWSKIM PRZEDSZKOLU
Małgorzata Stastny
– dyrektor przedszkola i współpracowniczki. Nauczyciele Przedszkola Niepublicznego Kraina Uśmiechu, w sobotę - 2 marca, pokaże swe doświadczenia:

·        Jak wykorzystać potencjał nauczycieli dla stworzenia pracy zespołowej

·        Wykorzystanie i łączenie  elementów systemu EPR , książeczek ze Słonecznej Biblioteki oraz kodowania w edukacji przedszkolnej, w kształtowaniu  kompetencji niezbędnych do podjęcia  nauki w szkole.

RODZICE  I  NAUCZYCIELE W  PRZEDSZKOLU  - JAK TO ROBIĆ, ABY NAM SIĘ DOBRZE WSPÓŁPRACOWAŁO?

Seminarium, Beata Gutowska i Patrycja Brożek Urban. „Niektórzy widząc ten temat ciężko westchną, niektórzy poirytowani zapytają: znowu o rodzicach?. Tak - znowu, ale trochę inaczej. Tym razem bardziej refleksyjnie i bardziej obiektywnie! Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób - my nauczyciele - kształtujemy nasze opinie o rodzicach? Co najbardziej decyduje o tym, co myślimy i mówimy o rodzicach -  własne doświadczenie czy doświadczenia innych, a może jeszcze coś innego?  Dowiemy się, jakie mogą występować bariery i mosty w kontaktach ze strony  nauczycieli i rodziców. Z przymrużeniem oka porozmawiamy sobie o różnych typach rodziców, ale i nauczycieli.

Prowadzące przedstawią własny pomysł na budowanie współpracy z rodzicami - 10 CEGIEŁEK DOBREJ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. A wszystko to w oparciu o własne  sukcesy i porażki, badania i przemyślenia. Zapewniamy, że wyjdziesz z tego warsztatu z przekonaniem, że rodziców i nauczycieli więcej łączy niż dzieli!”.

Beata Gutowska - lider zmiany, nauczyciel z ponad trzydziestoletnim stażem pracy w przedszkolu. Jakiś czas temu odkryła, że ma się czym dzielić z innymi nauczycielami i chętnie to robi przy różnych okazjach. W rozmowach o pracy nauczyciela nie lubi "gołosłowia" - jak już coś mówi - to popiera to faktami tzn. wynikami badań własnej pracy.  

Patrycja Brożek - Urban - nauczyciel z dwunastoletnim stażem pracy w przedszkolu. Doskonale sprawdza się i w pracy nauczycieli a w zarządzaniu różnymi projektami. Wszyscy, którzy ją znają dziwią się - jak znajduje czas na tak duże zaangażowanie w pracę i aktywne życie rodzinne? Ciągle jej się chce robić coś nowego i ciekawego. Sama nie wie, kiedy ten czas minął. Tak niedawno przecież rozpoczynała pracę, a teraz to do niej przychodzą, pytają i proszą o radę młodzi nauczyciele.

Beata Gutowska i Patrycja Brożek Urban - pracują ze sobą od kilku lat. Uważają, że nie da się odnieść sukcesu w pracy z dziećmi, skoro nauczyciele prowadzący grupę nie dogadują się ze sobą. Pomysł dyrektora, aby pracowały razem okazał się strzałem w dziesiątkę. Początkowo ich relacja miała charakter  mentor - uczeń, jednak szybko stała się partnerska. Dzieli je wiek i doświadczenie zawodowe, łączy wspólne spojrzenie na to, co jest ważne w pracy i w życiu. Uczą się od siebie, wspierają się i chciałyby jak najdłużej pracować razem.

 

BLOK TEMATYCZNY – ZARZĄDZANIE
 

SZKOLENIE ZUS DLA DYREKTORÓW i NAUCZYCIELI

Wykład i warsztat. Grażyna Mleko, Kierownik Inspektoratu ZUS Kraków – Podgórze. Spotkanie ze specjalistką w zakresie spraw ZUS dla nauczycieli - uprawnienia do emerytury, świadczenia emerytalne, świadczenia kompensacyjne etc.

Prowadząca wyjaśni jak należy ubiegać się o emeryturę powszechną, emeryturę nauczycielską,
czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Wskaże warunki jakie należy spełnić, w tym istotne kwestie dotyczące sposobu dokumentowania stażu pracy oraz okoliczności, które są zaliczane do stażu pracy przy ubieganiu się o świadczenia emerytalne. Omówi różnice jakie występują w konkretnej opcji, przybliży sytuację w jakiej będzie korzystający z danego świadczenia, szczególnie w kontekście terminu uzyskania świadczenia oraz sytuacji jaką będzie miał w przypadku podjęcia zatrudnienia. Odpowie na pytania uczestników spotkania.

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY W SZKOLE – ZATRUDNIANIE, ZWALNIANIE.
Punkt wręcz obowiązkowy - seminarium prowadzone przez doświadczonego inspektora PIP. Podczas spotkania omówione zostaną, na bazie obowiązującego prawa obszary: dokumentacja pracownicza, zatrudnianie i zwalnianie - obowiązki pracodawcy.

Odpowiemy na liczne, nurtujące dyrektorów pytania, takie jak: kiedy musimy podpisać umowę, jakie dokumenty są niezbędne by dopuścić pracownika do pracy, badania profilaktyczne, czy można pracownikowi pozwolić na wyjazd autem prywatnym (nauczanie indywidualne) na delegację (co z badaniami profilaktycznymi?).
Poruszone zostaną zagadnienia, jak: rozwiązanie umowy, dokumenty, związki zawodowe – opinia czy zgoda?; jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie w trakcie L4, teczka akt osobowych i co w niej musi się znajdować (zmieniło się rozporządzenie), ochrona rodzicielstwa, wypowiedzenie na urlopie wychowawczym, tryb przeniesienia w zw. z Art. 18 KN a świadectwo pracy i in.
 

Po seminarium odbędzie się spotkanie z prowadzącym: „Prawo pracy - pytania i odpowiedzi”.

 

STOLIKI EKSPERCKIE OSKKO I PARTNERÓW KONFERENCJI.
Zapraszamy do stolików z poradami prawnymi OSKKO. W sobotę, 2 marca, w godz. 12:40-13:45, eksperci - praktycy zarządzania oświatą pomogą zainteresowanym uczestnikom rozwiązać problemy z ich szkół/placówek. Tematyka stolików:

·        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Edukacja włączająca, IPET, organizacja kształcenia specjalnego, pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

·        Wychowanie przedszkolne. Statut, plan nadzoru, ewaluacja wewnętrzna, zatrudnianie, wycieczki przedszkolne po nowemu, plac zabaw, pomoc psychologiczno–pedagogiczna w przedszkolu, zajęcia programowe a zajęcia dodatkowe i inn.

·        Nadzór pedagogiczny.

·        Zmiany w prawie oświatowym. Prawo pracy, ruch kadrowy.

·        Awans zawodowy nauczycieli.

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI.

Szkolenie OSKKO, Marcin Konrad Jaroszewski, OSKKO, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Śniadeckiego w Warszawie. Repetytorium i aktualizacja informacji o prawie w zakresie awansu.
Zagadnienia:

·         przepisy prawa dot. awansu zawodowego,

·         zmiany w przepisach prawa,

·         staż,

·         procedura nadania stopnia awansu zawodowego,

·         rola dyrektora w awansie zawodowym,

·         awans zawodowy dyrektora

·         awans zawodowy a ocena pracy nauczyciela

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE - ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA. NADZÓR DYREKTORA NAD BEZPIECZEŃSTWEM W SZKOLE, MONITOROWANIE, DOKUMENTOWANIE.
Seminarium. Izabela Leśniewska, Zarząd OSKKO. Przeanalizowane zostaną podstawowe zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole - z perspektywy dyrektora-praktyka, na podstawie obowiązującego prawa. 

 

Główne zagadnienia

·        Bezpieczeństwo i higiena pracy dzieci i uczniów – analiza obowiązujących aktów prawnych pod kątem zadań i odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli (m.in. Rozporządzenie MENiS w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy), praktyczne rozwiązania stosowane w szkołach, w tym m.in. dotyczące postępowań powypadkowych, organizacji dyżurów na przerwach, monitorowanie i kontrola bhp, podawanie dzieciom leków ratujących zdrowie i życie; organizowanie wyjść i wycieczek - dokumentowanie

·        Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczycieli/pracowników – m.in. plan zajęć nauczyciela a tzw. okienka, zastępstwa doraźne, zajęcia dodatkowe – płatne(?), przydzielanie godzin ponadwymiarowych, badania profilaktyczne, urlopy dla poratowania zdrowia, „dyżury” w czasie ferii i wakacji, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

·        Inne zadania dotyczące bezpieczeństwa – przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły, przykładowe zapisy w regulaminie świetlicy, dokumentacja potwierdzająca pobyt w szkole – świetlica, lekcje, zajęcia pozalekcyjne; ewakuacja – praktyka i dokumentowanie; przeglądy budynku i instalacji; kilka słów na temat RODO; monitoring i wykorzystywanie zapisów monitoringu; zabezpieczenie sieci komputerowej.

·        Dokumentowanie podejmowanym działań. W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają, wzory i przykłady dokumentów, notatek. Prezentowane podczas szkolenia materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej.

 

Seminarium jest częścią większej całości - szkolenia OSKKO, które jest aktualnie organizowane w wielu miastach kraju. Więcej o szkoleniach:  http://www.oskko.edu.pl/szkolenia/

 

KALENDARZ DYREKTORA 2018/19. AKTUALIZACJA PRAWA. ZADANIA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KALENDARZU ROKU SZKOLNEGO.

Seminarium. Ewa Halska, Prezes OSKKO. Katalog zadań dyrektora w ciągu roku szkolnego zawiera,
jak naliczono, ok. 1000 pozycji. Ich realizacja łączy się z odpowiedzialnością za wykonanie
i udokumentowanie. Zapraszamy na szkolenie, które na tle obowiązujących norm prawnych wskaże uporządkowane, „z kalendarzem w ręku”, zadania, o jakich dyrektor nie może zapomnieć.
Szkolenie ma na celu wskazanie i uporządkowanie planowania zadań - zarówno stałych jak i bieżących, z którymi zmaga się na co dzień dyrektor odpowiedzialny za funkcjonowanie szkoły/placówki we wszystkich obszarach jej działalności.

W programie szkolenia - kalendarz zadań w roku szkolnym zawierający podstawy prawne realizacji oraz przegląd ich realizacji w zakresie obowiązków związanych m.in. z:

·         prowadzeniem nadzoru pedagogicznego,

·         pełnieniem funkcji kierownika zakładu pracy,

·         pełnieniem funkcji kierownika jednostki budżetowej,

·         administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami,

·         wskazaniem zapisów i zmian w prawie, które skutkują dla dyrektora i szkoły nowymi/zmienionymi zadaniami, kompetencjami wynikających zarówno z przepisów prawa oświatowego jak i przepisów stosowanych we wszystkich obszarach funkcjonowania i działalności szkoły/placówki.

 

NIEZBĘDNIK DYREKTORA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA NOWY ROK SZKOLNY.
Seminarium. Ewa Halska, Prezes OSKKO. Prowadząca omówi zmiany w prawie oświatowym w sposób przydatny praktykom. Poruszone zostaną zmiany w ocenie pracy nauczycieli, awansie zawodowym, aktualności sierpniowe i wrześniowe, zmiany dotyczące szkół ponadpodstawowych. Celem wykładu jest usprawnienie poruszania się po przepisach oświatowych dotyczących tej grupy szkół.

 

TRUDNE SPRAWY – JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z RODZICAMI, JAK SIĘ BRONIĆ W OBLICZU KONFLIKTU, ROSZCZEŃ. JAK OCALIĆ AUTORYTETY.

Dyskusja. Temat dla wszystkich poziomów szkół i przedszkola.  Mamy obecnie do czynienia z licznymi przykładami braku zrozumienia między rodzicami, nauczycielami, urzędnikami. Dyrektorzy skarżą się na ciągłe ataki roszczeniowych rodziców, rozliczającą postawę urzędów, brak wsparcia. Nauczycielom trudno jest pracować w złej atmosferze, pod presją. Również rodzice miewają swoje racje. Czy możemy wspólnie dążyć do poprawy tej sytuacji? Dyskusja z udziałem zaproszonych gości: naukowców, samorządowców, rodziców, nauczycieli i, oczywiście, uczestników. OSKKO rozważa zabranie głosu w debacie publicznej w tej sprawie.

STOLIK EKSPERCKI Z PROBLEMATYKĄ PRZEDSZKOLNĄ.
Będzie przy nim można naradzić się z prowadzącymi w sprawach takich jak:

·         Statut przedszkola – zgodność z obowiązującym prawem.

·         Plan nadzoru – jak go tworzyć, modyfikować, dokumentować…

·         Ewaluacja wewnętrzna – prosto, łatwo i przyjemnie…

·         Zatrudnianie pracownika – czyli rejestry…rejestry (KRK, orzeczeń dyscyplinarnych, RSPTS).

·         Wycieczki przedszkolne po nowemu – przepisy prawne.

·         Plac zabaw – obowiązująca dokumentacja – czyli tzw. Dziennik placu zabaw.

·         Pomoc psych.–pedag. w przedszkolu: „jak ją dokumentować, by nie zwariować”.

·         Zajęcia programowe a zajęcia dodatkowe – czyli co z tym angielskim, religią itp.

·         Problem w przedszkolu – skargi, kontrole, dziennikarze, czyli… dyrektorze, ratuj się.
 

BLOK TEMATYCZNY – SYSTEM OŚWIATY
 

„ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI W POLSCE ODPOWIEDZIĄ NA OCZEKIWANIA SPOŁECZNE I ZMIANY GOSPODARCZE”

Podczas konferencji zostanie podjęta praca zespołów OSKKO, mająca na celu dostarczenie resortowi edukacji informacji na rzecz projektu MEN: „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze”. Wydelegowani przedstawiciele OSKKO, wezmą udział w spotkaniach grup roboczych MEN, w dziedzinach:

1.       Nadzór pedagogiczny.

2.       Jakość kształcenia, w tym: ocenianie, promowanie, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne

3.       Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Koordynatorzy zespołów: Anna Zabielska, Izabela Leśniewska, Marcin Konrad Jaroszewski, Małgorzata Jas, Joanna Jasiak, Izabela Maciejewska, Ryszard Sikora zapraszają uczestników konferencji do udziału w dyskusji

 

DYSKUSJA WS. STANOWISKA KONFERENCJI. PLANY MEN. „ABSURDY OŚWIATOWE - 2019” – REKOMENDACJE OSKKO.
Zespół OSKKO. Do udziału, podobnie jak w ub. roku, zaprosiliśmy Minister Edukacji Narodowej, Annę Zalewską. W efekcie prac konferencji powstanie kolejna porcja uwag i postulatów, znanych już dobrze dyrektorom i resortowi oświaty. „Absurdy” kolejnych lat wręczamy Ministrowi Edukacji Narodowej. Również efekty tegorocznej pracy dotrą do adresata. Prosimy uczestników o przygotowanie swoich spostrzeżeń do dyskusji. Zapraszamy także do nadsyłania nam propozycji drogą elektroniczną.

 

BLOK TEMATYCZNY – KSZTAŁCENIE

     OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA.

Seminarium. Katarzyna Sieradzan, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Nr 1 w Warszawie, ekspert zespołu MEN do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zagadnienia: Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia - podstawy prawne, praktyka wdrażania, w tym m.in. skład zespołu oceniającego, narzędzia, sposoby i metody zbierania danych, dokumentowanie, terminy, wykorzystanie oceny w codziennej pracy z uczniem, współpraca z rodzicami ucznia, współpraca z poradniami.

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W PRAKTYCE.

Małgorzata Niewodowska, dyrektor Specjalistycznej Poradni* Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, Renata Flis, doradca metodyczny
ds. wspomagania szkół w Gminie Miejskiej Kraków. Edukacja włączająca w praktyce – IPET a realizacja podstawy programowej. Prowadzące przybliżą dyrektorom i nauczycielom zadania poradni, praktykę tworzenia orzeczeń, praktykę wdrażania i konstruowania IPET. Poruszą m.in. zagadnienia:

·         Edukacja włączająca w kontekście obowiązującego prawa oświatowego(orzecznictwo, organizacja kształcenia specjalnego, pomoc psychologiczno- pedagogiczna).

·         Diagnoza potrzeb grupy - realne szanse i zagrożenia.

·         Diagnoza funkcjonalna wyznacznikiem do tworzenia IPET-u.

 

Po spotkaniu planujemy – z tego i innych tematów – zorganizować konsultacje przy stolikach eksperckich, gdzie będzie można pogłębić temat, omówić indywidualne problemy.

 

*Placówka jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, oferuje pomoc diagnostyczną i postdiagnostyczną dla uczniów krakowskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Proponuje dzieciom specjalistyczną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną przyczyn ich trudności w nauce oraz indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne. Specjaliści udzielają pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom z niepowodzeniami edukacyjnym, przyczyną których są: specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa), inteligencja niższa niż przeciętna, zaburzenia komunikacji językowej (niedokształcenie mowy o typie afazji i jąkania) oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

WSPOMAGANIE PROCESU UCZENIA SIĘ UCZNIÓW PRZEZ PRACĘ ZESPOŁOWĄ NAUCZYCIELI, PRAWO I PRAKTYKA.

Seminarium. Ryszard Sikora, OSKKO. Temat dla praktyków. Organizacja pracy zespołowej nauczycieli dla wspomagania procesu rozwoju uczniów, praca zespołowa a zarządzanie szkołą, doskonalenie pracy nauczycieli w zespole, co mówią o pracy zespołowej przepisy, czy w statutach powinny być zapisy dot. zespołów, dokumentowanie pracy zespołów.

 

TOC –UNIWERSALNY PROGRAM EDUKACYJNY DO ZASTOSOWANIA NA WSZYSTKICH POZIOMACH EDUKACYJNYCH – OD PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY WYŻSZEJ.
9 warsztatów dla uczestników konferencji. Fundacja „TOC dla Edukacji”.

„Uniwersalność programu polega na tym, że te trzy narzędzia (Chmura, Gałąź, Drzewko Ambitnego Celu) można zastosować do wszelkich treści edukacyjnych  występujących w edukacji,  takich jak:

·        Związki przyczynowo skutkowe występujące w treściach wszystkich przedmiotów (polski, historia, matematyka, fizyka, itp.)

·        zapamiętanie na bazie zrozumienia a nie „wykucia” (matematyka, geografia, chemia, fizyka, historia)

·        analiza treści, umiejętność tworzenia nowej wiedzy, tworzenie hipotez, argumentacja, ocenianie – czyli myślenie krytyczne

·        Planowanie pracy (sprawy wychowawcze)

·        Podejmowanie samodzielnych decyzji przez uczniów i przewidywanie ich konsekwencji

·        Poprawna komunikacja w klasie

·        Analiza konfliktów i umiejętność znajdowania ich rozwiązań

 

Poprzez swój graficzny układ, przejrzystość i łatwość budowy narzędzia te są bardzo proste do nauczenia, a potem zastosowania przez uczniów. Uczniowie dzięki zastosowaniu narzędzi w codziennej nauce potrafią:

·        Zrozumieć materiał zamiast uczyć się go na pamięć

·        Potrafią odnieść wiedzę zdobyta w szkole do swojego życia poza szkołą

·        Wiedzą jak rozwiązywać swoje problemy, konflikty

·        Mają narzędzia, dzięki którym mogą i przenoszą odpowiedzialność za proces uczenia się na swoje barki

 

Proponujemy uczestnikom zajęcia:

Piątek 1 marca:

·        prezentacja na temat myślenia krytycznego

·        warsztaty z myślenia krytycznego na matematyce, edukacja wczesnoszkolna

·        moje warsztaty z myślenia krytycznego dla humanistów

 

Sobota, 2 marca:

·        warsztaty z myślenia krytycznego na matematyce, edukacja wczesnoszkolna

·        warsztaty z myślenia krytycznego na matematyce, SP

·        warsztaty z myślenia krytycznego dla humanistów

·        Sobota - popołudnie

·        warsztaty z myślenia krytycznego na matematyce, edukacja wczesnoszkolna

·        warsztaty z myślenia krytycznego na matematyce, LO

·        warsztaty z myślenia krytycznego dla humanistów

 

2 SPOTKANIA COLLEGIUM DA VINCI
Dr Hubert Paluch, Collegium Da Vinci. Tematy seminariów:

 

1. Kreowanie wizerunku placówki oświatowej

2. Jakość kształcenia nauczycieli z perspektywy uczelni niepublicznej.


Opis – wkrótce.

  

LICZYMY NA MATEMATYKĘ. JAK WSPOMAGAĆ EDUKACJĘ W EPOCE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Wykład. Dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US (Kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki IM WMF US, ekspert MEN i NASK), Anna Szydłowska, koordynatorka Programu Wsparcia Edukacji Casio. Czas 60 minut.

Wykład o specyfice oraz zasadniczych problemach współczesnej edukacji matematycznej na wszystkich poziomach kształcenia. Propozycja stosowania nowoczesnych metod i środków dydaktycznych w celu wspomagania konstruowania wiedzy w umysłach uczniów. Międzynarodowy raport stosowania pomocy dydaktycznych w edukacji matematycznej. Przykład zastosowania koncepcji dydaktycznej  - fotoedukacji w rozwijaniu kultury matematycznej ucznia na podstawie przeglądu najciekawszych prac Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Mathematics in Focus, www.mwo.usz.edu.pl Czy powszechnie stosowane tradycyjne metody edukacyjne oparte na transmisji wiedzy wyposażą absolwenta szkoły (dziś ucznia) w wartości przydatne w dorosłym życiu?  Komu przyda się podstawianie do wzoru i rachowanie "delty", kto narysuje wykres funkcji badając jej przebieg?  Odtwórcza znajomość pojęć, wzorów, algorytmów czy może zdolność dostrzegania prawidłowości, śmiałego tworzenia nowej wiedzy umiejętność rozwiązywania problemów za pomocą różnych narzędzi przyniesie korzyści za kilkanaście, kilkadziesiąt lat?

 

JAK W SZKOLE KSZTAŁTOWAĆ KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW?

Wykład  (90 min) + warsztat (135 min. grupa max. do 30 uczestników w sali umożliwiającej pracę w grupach). Alicja Kapcia, OSKKO. Zagadnienia:

 

1.      Co to są kompetencje kluczowe?

2.      Kształtowanie kompetencji kluczowych – diagnoza w szkole.

3.      Kompetencje kluczowe a podstawa programowa.

4.      Kompetencje kluczowe a nadzór pedagogiczny dyrektora.

5.      Wspieranie nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów.

6.      Pytania i odpowiedzi, dyskusja, przykłady dobrych praktyk.

 

JAK UNIKNĄĆ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANEGO BŁĘDU WE WDRAŻANYCH INNOWACJACH PEDAGOGICZNYCH: KRÓTKOWZROCZNOŚCI?

Wykład. Gabriela Fejkiel, froebel.pl. Wśród polskich przedszkoli obserwujemy rosnące zainteresowanie innowacyjnością jako przydatną kompetencją, jednak większość z nich wciąż nie do końca wie, jak sobie z nią radzić, i często zdaje się na przypadek. Dlaczego tak ważny jest usystematyzowany proces zarządzania innowacjami? Dlaczego jednym się udaje a innym nie?

 

Gabriela Fejkiel. Edukator II stopnia Froebel.pl, dyrektor ds. pedagogicznych krakowskiego przedszkola, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentka studiów doktoranckich z pedagogiki na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. W pracy z dziećmi kieruje się mottem Janusza Korczaka "Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że największą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania...".  Autorka artykułów dla nauczycieli, prelegentka na konferencjach humanistycznych i pedagogicznych. Wykwalifikowany coach.

 

KONCERT PIWNICY POD BARANAMI.

W sobotę, 2 marca 2019 r., o godz. 20:00, w klubie Studio odbędzie się, tylko dla Uczestników konferencji, koncert zespołu Piwnicy Pod Baranami. Będzie to kolejne spotkanie Uczestników Konferencji z artystami Piwnicy.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

W niedzielę, 3 marca 2019 r., o godz. 9:30, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, (al. Kijowska 3) odbędzie się Walne Zebranie Członków OSKKO. Tylko Członkowie OSKKO..

 

W programie:

·         Sprawozdanie Zarządu. Relacja z prac OSKKO w roku 2018.

·         Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Uchwała o absolutorium dla Zarządu.

·         Dyskusja programowa, stanowisko OSKKO w sprawie podstawowych problemów oświaty. Plan działań na 2019 r.


-----------

Program Konferencji jest rozwijany i będzie ulegał zmianom. Prosimy o śledzenie zmian na stronie konferencji. Kontakt w sprawie współpracy: marek.plesniar@oskko.edu.pl , tel. 513 057 830. 

 

 


 

Specjalnie dla Uczestników
Konferencji odbędzie się

koncert zespołu
Piwnicy Pod Baranami.

 


Zachęcamy do zapoznania się z relacją z XV Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty,
która odbyła się w obiektach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w dniach 2-4 marca 2018 r.

Kontakt z organizatorem:
Biuro Konferencji: tel. (89) 527-95-14, fax. (89) 679-05-59, kom. 509-498-266;
Dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl