<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, wychowawców na bardzo potrzebne dziś szkolenie. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty od roku wspiera szkoły w stawianiu czoła pandemii. Tym razem doradzimy jak dyrektor i wychowawcy powinni przygotować się do przyjaznego dla nauczycieli, rodziców, uczniów powrotu do szkoły stacjonarnej.

Trener OSKKO, dyrektor szkoły - Izabela Leśniewska spyta psychoterapeutę, interwenta kryzysowego - Tomasza Bilickiego o możliwe trudności w powrocie do szkoły stacjonarnej. Postaramy się dowiedzieć od naszego gościa jak dyrektor może pomóc nauczycielom przygotować się na nowe zadania, jak ich wesprzeć. Odpowiemy na pytania - na co dyrektorzy i wychowawcy powinni zwrócić uwagę, jakie sygnały, zachowania powinny niepokoić nauczycieli, kiedy rozpocząć interwencje kryzysowe. Wskażemy metody pracy z uczniami, przykłady lekcji wychowawczych.

W programie zagadnienia:

1. Dobrostan psychiczny uczennic, uczniów i kadry pedagogicznej w okresie pandemii.
2. Zaburzenia afektu i niska samoocena jako czynniki ryzyka.
3. Budowanie relacji w nauczaniu zdalnym jako profilaktyka problemów z powrotem do szkoły stacjonarnej.
4. Strategia powrotu: rekomendacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

5. Konspekty lekcji wychowawczych nt. rówieśniczej interwencji kryzysowej.

Prowadzący:
Tomasz Bilicki
- prezes Zarządu Fundacji INNOPOLIS www.innopolis.pl Psychoterapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), trener umiejętności społecznych. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Jest koordynatorem Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START, Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz dyrektorem akredytowanego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Innopolis w Łodzi. Jest także nauczycielem – uczy wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 35 na łódzkich Bałutach.

Izabela Leśniewska
- doświadczony trener kadry kierowniczej, członek zarządu OSKKO, wieloletni dyrektor szkoły.

Uczestnicy otrzymają:
rekomendacje dla kadry nauczycielskiej, rodziców oraz dzieci i młodzieży, autorstwa dr hab. prof. Beaty Jachimczak i Tomasza Bilickiego a także broszurę z konspektami lekcji pt. „Rówieśnicza interwencja kryzysowa”.

Materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej. Zamówienie obejmuje dostęp do nagrania spotkania, które miało miejsce 30 kwietnia 2021 r.. Materiały i nagranie można wykorzystać w szkoleniu rady pedagogicznej wyłącznie własnej placówki. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt szkolenia wynosi 95 zł za jedną osobę oraz 50 zł za każdą następną osobę z tej samej szkoły/placówki.
Prosimy o zgłoszenie na tym samym formularzu, są na nim miejsca na kolejne osoby. Jeżeli chcieliby Państwo zgłosić większą liczbę osób niż dostępnych pól na formularzu - prosimy o stosowną adnotację w polu Uwagi.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:
(jeżeli formularz nie jest widoczny poniżej, zapraszamy do wypełnienia go na stronie
https://fm.formularze.eu/fm/oskko/powrot-do-szkoly-2021)
W przypadku problemów z formularzem prosimy o kontakt pod nr tel. 509 498 266.

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl