<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 4 marca 2021.

Stan prawny na 3 marca 2021.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium dla praktyków zarządzania oświatą. W trakcie szkolenia poruszone zostały dwa główne tematy - zadania dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji oraz ocena pracy nauczyciela i dyrektora w przedszkolu.

Webinarium poprowadzi Anna Zabielska. Współprowadzi - Izabela Leśniewska. Obie panie są trenerkami o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletnimi dyrektorami i członkami Zarządu OSKKO. 


I. Zadania dyrektora w procesie postępowania rekrutacyjnego

 1. Zasady przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli i uczniów do szkół w zapisach Ustawy Prawo oświatowe oraz aktów prawnych wykonawczych.

 2. Prace komisji rekrutacyjnej i jej zadania.

 3. Rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 4. Przeprowadzanie postępowania uzupełniającego przez dyrektora przedszkola.

 5. Organizacja przechowywania dokumentacji rekrutacyjnej.

Do pobrania:

 • deklaracja kontynuowania edukacji w przedszkolu (potwierdzenie woli),

 • oświadczenie rodziców o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

 • deklaracja o wysokości dochodów,

 • przykład protokołu komisji rekrutacyjnej,

 • przykład uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisję rekrutacyjną,

 • przykład odpowiedzi dyrektora na odwołanie rodzica od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


II. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora w przedszkolu

 1. Podstawy prawne.

 2. Procedura i terminy.

 3. Przygotowanie dokumentacji – co ocenia kuratorium, co organ prowadzący.

 4. Współpraca organów przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora.

 5. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora w trakcie epidemii.

Do pobrania:

 • karta informacyjna – Mazowieckie KO,

 • wniosek dyrektora o ocenę,

 • karta samooceny dyrektora – MKO,

 • wypełniona moja samoocena,

 • arkusz kontroli z organu prowadzącego,

 • arkusz kontroli organu prowadzącego w zakresie BHP,

 • karta samooceny dyrektora – przykład.

Zapraszamy zamówienia dostępu do szkolenia OSKKO "Ocena pracy nauczyciela, ocena pracy dyrektora - prawo i praktyka"

Kliknij, aby przejść na
stronę szkolenia

Materiały szkoleniowe udostępnione zostaną Uczestnikom w formie elektronicznej. Zapis wideo z webinarium udostępnimy Uczestnikom po szkoleniu. Nagranie można wykorzystać w szkole przez tydzień. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 95 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 1,5 godziny.

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl