<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 26 lutego 2021.

Stan prawny na 25 lutego 2021.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium dla praktyków zarządzania oświatą. Szkolenie poświęcone jest ocenie pracy nauczyciela i ocenie pracy dyrektora szkoły w prawie i w praktyce.

Webinarium prowadzi Izabela Leśniewska. Współprowadzi - Anna Zabielska. Obie panie są trenerkami o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletnimi dyrektorami i członkami Zarządu OSKKO. 

Podczas spotkania zostały przeanalizowane obowiązujące przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela i oceny pracy dyrektora. Prowadzące pokazały także praktykę wykonywania zadań określonych w prawie.

Zagadnienia:

 • ocena pracy nauczyciela i ocena pracy dyrektora szkoły w prawie i praktyce – zadania dyrektora jako dokonującego oceny i ocenianego, obowiązujące terminy;

 • karta oceny pracy – praktyka przygotowania uzasadnienia różnych ocen i w tym kontekście sposoby dokumentowania, w szczególności dokumentowanie a nadzór pedagogiczny;

 • odwołanie od oceny pracy - terminy, zadania dyrektora, dokumentacja;

 • wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny pracy;

 • ocena pracy – jak długo ważna?

 • refleksja na temat oceny pracy a oceny dorobku zawodowego.

Uczestnicy otrzymają materiały w formie elektronicznej, m.in.:

 • przykładowe karty oceny pracy nauczycieli wraz z uzasadnieniem,

 • wniosek nauczyciela/dyrektora o dokonanie oceny pracy,

 • pismo do RR o przedstawienie opinii w związku z dokonywaną oceną,

 • przykłady arkusza samooceny nauczyciela i arkusza samooceny dyrektora,

 • ocena pracy dokonywana przez OP – przykład arkusza/ankiety dla dyrektora.

Zapraszamy zamówienia dostępu do szkolenia OSKKO
"Rekrutacja do przedszkola - zadania dyrektora. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora w przedszkolu"
.

Kliknij, aby przejść na stronę szkolenia

Materiały szkoleniowe udostępnione zostaną Uczestnikom w formie elektronicznej. Zapis wideo z webinarium udostępnimy Uczestnikom po szkoleniu. Nagranie można wykorzystać w szkole przez tydzień. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 95 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 1,5 godziny.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl