STRONA GŁOWNA OSKKO

POWRÓT DO RELACJI

           
 

III KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
Materiały do pobrania
 

Zebrane materiały kongresowe, prezentacje i linki. Można je znaleźć także w tekście relacji. W korzystaniu z prezentacji angielskojęzycznych użyteczny może być tekst relacji.

Edukacyjna Wartość Dodana w kontekście kosztów społecznych i ekonomicznych.
Prof. Antoni Jeżowski (PWSZ).
Prezentacja do pobrania   

Centrum Nauki Kopernik a edukacja nieformalna. Lech Nowicki, CN Kopernik.
Prezentacja do pobrania   Zobacz wszystkie materiały z Kongresu  [wróć do menu programowego]

Edukacyjna Wartość Dodana. Wyniki egzaminów jako regulator funkcjonowania szkół - szanse i zagrożenia
Roman Dolata, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski  Prezentacja do pobrania

Edukacyjna wartość dodana jako metoda ewaluacji pracy szkół
Maciej Jakubowski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski. Prezentacja do pobrania

3M dla Edukacji - prezentacja Sponsora Głównego.
Prezentacja do pobrania - Czystość i bezpieczeństwo Prezentacja do pobrania - Systemy prezentacji dla szkół.

New Directions in Education Evaluation in Finland
 
(Nowe kierunki ewaluacji oświaty w Finlandii)
The Finnish Educational Evaluation Council. Heikki K. Lyytinen, Secretary-General.

Prezentacja do pobrania.

Improving outcomes for learners through inspection and self-evaluation
(Wpływ inspekcji i samooceny pracy szkół na osiągnięcia uczniów) - Szkocja.
Her Majesty's Inspectorate of Education 
HM Chief Inspector Kenneth Muir.

Prezentacja do pobrania.