STRONA GŁOWNA OSKKO

POWRÓT DO RELACJI

           
 

II KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
Materiały do pobrania
 

Zebrane materiały kongresowe, prezentacje i linki. Można je znaleźć także w tekście relacji. W korzystaniu z prezentacji angielskojęzycznych użyteczny może być tekst relacji.

Lepiej uczyć – zagubiona funkcja szkoły.
Jacek Strzemieczny, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prezentacja do pobrania.

Czy nowy nadzór pedagogiczny spełnił nasze oczekiwania?
Joanna Berdzik, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Prezentacja do pobrania.

Wielka Brytania. Delegacja dyrektorów i samorządu Miasta Crewe w Cheshire.
Michael Keenan, David Pryce, Emma Szymura, Matthew Hole, Mark Taylor, James McHugh, Andrew Sutter, Prezentacja do pobrania.

linki: Every Child Matters: http://www.everychildmatters.gov.uk Ustawa o Dzieciach z 2004 r. (Children Act 2004, http://www.dfes.gov.uk/publications/childrenactreport/ )

Szkocja. Szkocki system wspierania uczniów.
Dr Beata Kozielska.
Prezentacja do pobrania.  Polecany link:  http://www.durhamtrial.org/

Funkcjonowanie szkoły w Finlandii.
Vesa Tonder Prezentacja do pobrania.  Prezentacja do pobrania.

Sposoby podnoszenia efektywności zarządzania w jednostkach oświatowych.
Jacek Różycki. VULCAN. Prezentacja do pobrania.

Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w oświacie samorządowej.
Rozszerzony obraz sytuacji kryzysowej dot. wydarzeń w Gimnazjum nr 2 w Gdańsku w październiku 2006 r.
przykład rozwiązywania tego typu problemów przez samorząd.

Regina Białousów, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdańska, Krzysztof Sarzała, kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej, Gdańsk.
1. Prezentacja do pobrania.   2. Prezentacja do pobrania.  

Polecany link: Procedury, strategie zarządzania kryzysem w szkole opracowane przez Zespół ds. Przeciwdziałania Problemom Wychowawczym, działający na podstawie Zarządzenia Nr 1424/06 Prezydenta Miasta Gdańska, z dnia 5.12.2006r.

Dylematy efektywności w edukacji.
Czy wzrost nakładów na edukację przekłada się na wyniki szkolne? I – co nie mniej istotne – przed jakimi dylematami edukacyjnymi stoi ludzkość, a więc i szkoła, gdy wiedzy przybywa szybciej niż czasu i środków na kształcenie?
prof. nz. dr Antoni Jeżowski Prezentacja do pobrania.  

Panel szkół ponadgimnazjalnych
Panel dyskusyjny prowadzili członkowie OSKKO: koordynator Bogna Skoraszewska, członek Zarządu OSKKO i Andrzej Jasiński. Współpracowali - Jacek Wojdałowicz i Bożena Dobosz-Byjoś.
materiał do dyskusji do pobrania

Panel szkół podstawowych i gimnazjów

Prezentacja projektu międzynarodowego British Council: Church of England Primary School in Chiddingstone, Kent - Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego, Poznań
Prezentacja do pobrania.

Dyskusja programowa.
Jako wprowadzenie do dyskusji Ryszard Sikora przedstawił prezentację
materiał do dyskusji do pobrania  Prezentacja do pobrania. będącą podsumowaniem toczącej się od jakiegoś czasu na forum OSKKO dyskusji nad problemami szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=25245&st=172).
 

UKRYTY PROGRAM W EDUKACJI. Między niewiedzą a manipulacją…
Dr Wiktor Żłobicki, Uniwersytet Wrocławski Prezentacja do pobrania.

Panel edukacji przedszkolnej
materiał do dyskusji do pobrania

Panel szkół specjalnych i integracji
materiał do dyskusji do pobrania

Forma organizacyjno-prawna działalności szkół a zakres samodzielności finansowej ich dyrektorów
dr Ewa Gońda Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Prezentacja do pobrania.

The Development of Education system in Finland. Planowanie rozwoju systemu edukacji w Finlandii.
Leo Pahkin, Narodowy Instytut Edukacji Finlandii (National Board of Education)
Prezentacja do pobrania.  

Czy nadchodzą dobre czasy dla szkolnictwa i nauki? Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015.
Dr hab. Małgorzata Sulmicka Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej SGH, dyr. Departamentu Programowania i Prognozowania w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych Prezentacja do pobrania.

The financing of schools in Poland: how efficient and how equitable?
Badania Banku Światowego nad finansowaniem oświaty w Europie i Azji.

Wpływ subwencji oświatowej na efekty nauczania w Polsce. Polska na tle innych krajów.
prof. Rosalind Levacic - Institute of Education, University of London
Prezentacja do pobrania.