Jak poradzić sobie w obecnej rzeczywistości oświatowej z nauczaniem włączającym.
Warsztaty. Małgorzata Niewodowska.

Pani Małgorzata Niewodowska w trakcie prowadzonych przez siebie warsztatów skupiła się na tym, jak skutecznie dopasować edukację włączającą do polskich realiów oświatowych.

Rozpoczęła od przypomnienia, że chociaż jest to dosyć nowy trend w Polsce, to są takie szkoły w których już od wielu lat realizuje się ideały edukacji włączającej. Jedną z nich jest szkoła w Łajskach pod Warszawą.

Zmiany prawne i podążające za nimi realne zmiany w sytuacji dzieci chodzących do szkół są niewątpliwie wyzwaniem dla dyrektorów i nauczycieli. Zmiany, jak podkreśliła prelegentka, są konieczne i nieuniknione, istota problemu leży jednak w tym, że zmieniać powinno się również nastawienie i podejście wszystkich zaangażowanych.

Jednym z wyzwań edukacji włączające są szkoły w małych ośrodkach. Często nie ma tam odpowiedniej szkoły albo klasy dla dziecka, które potrzebuje specjalnego traktowania. Wtedy problemem stają się dojazdy dziecka albo jego zamieszkanie w internacie, przez co dziecko uczy się daleko od domu, swojej rodziny i kolegów.

W dzisiejszych czasach statystyki podają, że dzieci z niepełnosprawnościami i różnymi chorobami rodzi się od 3,5 do 5 % całej populacji. Istnieje więc realna potrzeba zajęcia się tymi dziećmi. Jedną z odpowiedzi rządzących jest zmiana finansowania osób niepełnosprawnych przez gminy, które będą teraz musiały dokładnie rozliczać się z wydanych funduszy.

Kolejnym problemem, który hamuje wdrażanie edukacji włączającej w Polsce, jest fakt, że wciąż jest to system mylnie opisywany, oraz że często budzi on kontrowersje i opór ze strony pedagogów. Wynika to z braku dostatecznej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat wprowadzania tej zmiany. Pierwszym krokiem powinna być diagnoza szkoły. Każdy aspekt pracy szkoły powinien być przeanalizowany. Również dzieci powinny być pod czujnym okiem nauczyciela, który występuje w roli diagnosty. Dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa cały zespół, a zawarte powinny być w nim takie kwestie jak:

·         zakres i sposób dostosowania wymogów edukacyjnych,

·         zintegrowane działania,

·         działania o charakterze rewalidacyjnym,

·         formy pomocy,

·         wymiar godzin,

·         wnioski dotyczące dalszej pracy ucznia.