Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego.
Temat Wydziału Edukacji UM Krakowa.

Spotkanie dotyczące szkolnictwa zawodowego w Krakowie rozpoczęła prezentacja przedstawiciela Urzędu Miasta Krakowa, który przedstawił kilka najważniejszych danych statystycznych dotyczących szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Krakowie. Na początku zwrócił uwagę na ogromne wyzwanie, jakim jest edukacja dla władz wielkich miast, ponieważ w samym Krakowie działa ponad 1000 placówek edukacyjnych, uczy się ok. 130 tysięcy dzieci i młodzieży, a budżet miasta poświęcony na ten cel wynosi 1,25 mld złotych.

Od 2002 roku, kiedy w pełni weszła życie reforma oświatowa, liczba uczniów w mieście spadła, jednak ilość dostępnych środków w budżecie podwoiła się, co dało szansą na poprawę jakości kształcenia. Podobnie jak w całej Polsce zaobserwowano wzrost liczby uczniów liceów i mniejsze zainteresowanie szkołami zawodowym, zatem miasto stanęło przed wyzwaniem, jak zachęcić większą liczbę gimnazjalistów do wybierania szkół technicznych i zawodowych. Ten rok po raz pierwszy przyniósł odwrócenie tego negatywnego dla techników i szkół zawodowych trendu.

Na koniec prelegent przedstawił dane dotyczące obecnej sytuacji szkolnictwa zawodowego w Krakowie, takie jak liczba szkół różnego typu, obszary kształcenia i koszty ponoszone przez miasto. Jak stwierdził, dzięki działaniom władz miasta udało się znacząco podnieść jakość kształcenia zawodowego w Krakowie oraz zahamować odpływ uczniów m.in. dzięki działaniom promocyjnym.

W kolejnej części spotkania Marek Kolarski, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie, oraz Andrzej Matyja, wicedyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, przedstawili osiągnięcia krakowskich szkół zawodowych. Przede wszystkim położyli nacisk na znaczenia współpracy między szkołami, które od 2010 roku działają w porozumieniu szkół humbertowskich. Wsparcie unijne, współpraca z pracodawcami oraz uczelniami w Krakowie, inwestycja w kadrę i rozwijanie kształcenia wieloaspektowego były jednymi z czynników, które przyczyniły się do sukcesu tych szkół. Na koniec dyrektorzy pokazali krótki film, który ilustrował, jak duża jest rola szkół zawodowych we współczesnym społeczeństwie.

Po spotkaniu zainteresowani udali się na wizytę studyjną w Technikum Łączności nr 14 im. Obr. Poczty Polskiej w Gdańsku.