„Dyrektor, liderzy, zespół – jak unikać pułapek pracy zespołowej w szkole ”.
Strefa Potencjału Coaching & Training TEAM.

Przedstawiciele Strefy Potencjału Coaching & Training TEAM przeprowadzili warsztaty pt.: „Dyrektor, liderzy, zespół – jak uniknąć pułapek pracy zespołowej w szkole”.  

Na początku spotkania, włączając w dyskusję uczestników spotkania, próbowali wskazać zakres kompetencji, które powinni posiadać liderzy pracy zespołowej, a także określić zachowania służące ich wzmocnieniu. Zwrócili również uwagę na istotę tworzenia kontraktów między członkami społeczności szkolnej biorącymi udział w konkretnym przedsięwzięciu, które bez wątpienia usprawniają pracę w zespole.

W kolejnej części warsztatów prowadzący podzielili zebranych na kilkuosobowe grupy, które miały za zadanie znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące selekcji oraz sposobu odpowiedniego motywowania liderów. Przedstawiciele Strefy Potencjału poruszyli kwestie związane z zakresem odpowiedzialności wiążącej się z podjęciem dodatkowej pracy, a także z odpowiednimi metodami aktywizowania pracowników. Zaznaczyli, iż każdy powinien traktować pracę jako wartość nadrzędną, jednak żeby takie przekonanie zaczęli podzielać także inni, należy zadbać zarówno o poprawne funkcjonowanie zespołu, jak i skoncentrowanie pewnego ducha współpracy.  Niebagatelne znaczenie ma również świadomość zjawisk, których zaistnienie sprawia, że wykonywane czynności są nieefektywne.  Z jednej strony częstym problemem pojawiającym się w trakcie współpracy grupy ludzi jest syndrom grupowego myślenia, w wyniku którego członkowie zespołu zubażają dobrowolnie swoje zdolności intelektualne.  Z drugiej, próżniactwo społeczne oraz wiążące się z nim trudności wykrycia indywidualnego wkładu.

Zdaniem prowadzących warsztaty ważna dla motywacji pracowników, jest umiejętność „namaszczania” liderów za pomocą uświadomionej komunikacji.  Dyrektorzy powinni pamiętać o unikaniu ogólników w rozmowie oraz informowaniu wybranych przewodników grup zadaniowych o wartości ich pracy.

W ostatniej części spotkania reprezentanci Strefy Potencjału przedstawili przykładowe kontrakty zawarte między uczniami klas podstawowych oraz nauczycielami, zwracając uwagę na ich kompatybilność.  Wymienili także szereg wytycznych takich jak zaufanie, konflikt, zaangażowanie, współodpowiedzialność czy wspólny cel, o których należy pamięć przy podejmowaniu pracy w zespole.