„Dyrektor – aktualny zwierzchnik, były kolega”.
Strefa Potencjału Coaching & Training TEAM.

Spotkanie dotyczące pracy i wizerunku dyrektora cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Szkolenie prowadzone było przez założycieli „Strefy Potencjału Coaching & Training Team” – Beatę i Bolesława Kotlińskich.  Oboje pracują z dyrektorami szkół w całej Polsce.

Warsztaty rozpoczęły się od zdefiniowania ich celu, a więc odpowiedzi na dwa pytania: jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zarządczych w zespole, z którego wywodzi się dyrektor, oraz jak skutecznie komunikować swoje oczekiwania zespołowi i je egzekwować?  Następnie prowadzący poprosili uczestników spotkania, aby w parach zastanowili się nad tym, jaki problem chcieliby poruszyć w czasie warsztatów. Tematy, jakie najbardziej zainteresowały uczestników, to: polepszenie współpracy wychowawców ośrodków wychowawczych z nauczycielami, określenie obowiązków szefa oraz pogodzenie relacji zawodowych i koleżeńskich w zarządzanym zespole.

Jedna z uczestniczek warsztatów podała przykład ze swojego doświadczenia. Posłużył on prowadzącym do wyjaśnienia zagadnienia, jakim jest „Trójkąt dramatyczny”, w którym na jednym z wierzchołków znajduje się ofiara, na drugim – prześladowca, a na trzecim – ratownik. Pani Beata tłumaczyła, że ofiara nie lubi przyjmować pomocy, bo obawia się, że ratownik może myśleć o niej, jako o osobie nieudolnej. Ratownik poświęca swoje potrzeby na rzecz ofiary i wyręcza ją w obowiązkach, co doprowadza go do frustracji i powoduje, że przemienia się w prześladowcę. Czuje złość i niechęć do ofiary. Kiedy wyraża swoje niezadowolenie, ofiara odpowiada mu tym samym i nagle ratownik, zmieniony w prześladowcę, ostatecznie staje się ofiarą – czuje się pokrzywdzony i niesprawiedliwie potraktowany. Pani Beata przekonywała, że najważniejsza w takiej sytuacji jest jasna komunikacja i pomoc, ale w granicach możliwości, bez zaniedbywania naszych własnych potrzeb.

Prelegenci podkreślili, że rola dyrektora szkoły jest przeciążona licznymi obowiązkami. Od dyrektorów wymaga się zazwyczaj nie tylko sprawnego zarządzania (planowania, organizowania, wywiązywania się z zadań administracyjnych, odpowiedzialności za organ prowadzący), ale też dokładnej wiedzy o tym, czym zajmują się poszczególni nauczyciele. Zdaniem prowadzących jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących zarządzania jest przywództwo, czyli organizowanie współpracy wielu ludzi, motywowanie oraz wpływanie na innych poprzez swój autorytet. W tworzeniu autorytetu ważne są jego cztery obszary:

·                   uczciwość,

·                   przewidywalność (jasne wyjaśnianie swoich oczekiwań),

·                   kompetencje (wiedza o określonych zadaniach zespołu i jego szefa),

·                   umiejętność inspirowania (wiara w możliwość osiągnięcia tego, co proponuje się zespołowi).

Następnie prelegenci określili trzy obszary komunikacji między szefem a jego zespołem: obszar decyzji, negocjacji oraz prośby. Zaraz potem omówili jedną z ważniejszych umiejętności przywódcy – tworzenie i wygłaszanie expose. Powinno składać się ono z czterech etapów:

1.    Podanie intencji (dlaczego teraz wygłaszasz expose, i co chcesz osiągnąć?).

2.    Określenie pożądanych postaw, wymaganych od zespołu.

3.    Określenie, jakie zachowania i postawy są niepożądane, jakie nie będą tolerowane.

4.    Zamknięcie expose (trzeba upewnić się, że to, co zostało powiedziane, jest zrozumiałe).

Prowadzący podkreślali rolę komunikatu „Ja”. Zaznaczyli, że expose nie powinno trwać dłużej niż 20 minut.

Pod koniec warsztatów zostały rozdane ankiety ewaluacyjne oraz dodatkowe materiały dotyczące szkolenia. Brak czasu nie pozwolił na otwarcie panelu dyskusyjnego.