Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 lutego 2014 r.:  
·
    E-mailem: oskko@oskko.edu.pl
·    Faxem: (89) 679-05-59 
·    Pocztą
: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn

Na koszta organizacyjne składają się: wynajem obiektów, sprzętu, obsługi, materiały konferencyjne.

Wyżywienie: piątek: kawa, kolacja, sobota: 2 x kawa, lunch, kolacja, niedziela: drugie śniadanie.

Noclegi ze śniadaniem. Zapoznaj się z przygotowanymi dla uczestników Konferencji obiektami noclegowymi.
Wszelkie sprawy związane z rezerwacją noclegów prowadzi Biuro OSKKO pod nr tel.
509-498-266.

Warunki uczestnictwa podano na karcie zgłoszenia.


Ważne: Prosimy o wypełnienie i nadesłanie oddzielnych kart dla każdej zgłaszającej się osoby - nawet jeśli zgłaszają się razem.


Wpłatę prosimy przekazać na konto:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn
nr rach. 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075 z dopiskiem KONFERENCJA OSKKO + imię i nazwisko uczestnika.


Warunki uczestnictwa

Noclegów w danym zakresie cenowym może zabraknąć – decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o śledzenie stanu zapisów na stronie Konferencji i ew. ustalenia telefoniczne.

Zawiadomienie wraz z rachunkiem wyślemy Państwu pocztą – otrzymawszy wpłatę. Jeśli zachodzi konieczność otrzymania rachunku na dokonanie przelewu – prosimy zaznaczyć na karcie zgłoszenia.

Lista przyjętych będzie publikowana w witrynie internetowej konferencji.

Rezygnacje przyjmujemy do dnia 21 lutego 2014 r. wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji po tym terminie, wpłat nie zwracamy ze względu na poniesione koszta.

Osoba przesyłająca nam kartę zgłoszenia wyraża niniejszym zgodę na ww. warunki oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją XI Konferencji OSKKO i kontaktu organizatora z Uczestnikami.Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji
509-498-266, 501-211-469; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl