STRONA GŁOWNA OSKKO

POWRÓT DO RELACJI

 

VII Konferencja OSKKO
Materiały do pobrania

Uwaga, prosimy o niemodyfikowanie prezentacji. Są one przeznaczone do swobodnego wykorzystania do celów oświatowych - lecz w postaci niezmienionej.
Uwaga techniczna
- Wszystkie prezentacje spakowane są formacie .ZIP. Do jego otworzenia potrzebny jest program do dekompresji danych, np. taki, który bezpłatnie pobrać można w tym miejscu. Część prezentacji może wymagać posiadania wersji MS PowerPoint 2007, zaś część - MS PowerPoint 1997-2003. Posiadacze starszych wersji oprogramowania mogą pobrać pakiet zgodności korygujący tę niedogodność ze strony producenta oprogramowania.

Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej.
Prof. Antoni Jeżowski.
Prezentacja do pobrania

Ewaluacja w edukacji, jako interakcja, proces i wspomaganie. Wykład.
Prof. Leszek Korporowicz
Prezentacja do pobrania    Artykuł do pobrania.

Ewaluacja zewnętrzna - artykuły od miesięcznika SEDNO.  
Słowo wstępne - Joanna Berdzik, szef projektu.
   
Artykuł do pobrania.

Ewaluacja w edukacji, jako interakcja, proces i wspomaganie. Wykład. Narzędzia w ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Agnieszka Borek.
Prezentacja do pobrania  

Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację wewnętrzną.
Janina Stojak.
Prezentacja do pobrania    Artykuł do pobrania


Kontrola zarządcza w szkole.
Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO.
Artykuł do pobrania