5 maja 2015 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania
na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,
składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Załączniki


Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO