10 kwietnia 2015 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia

Treść projektu rozporządzenia- wersja do edycji

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji


Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO