25 czerwca 2015 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia

Treść projektu rozporządzenia (wersja edytowalna)

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji


Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO