3 października 2013 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

 OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu ustawy.

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Pismo przewodnie
Treść projektu ustawy

Uzasadnienie do projektu

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO