<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Pilna informacja Związku Nauczycielstwa Polskiego


Szanowni Państwo, członkowie i sympatycy OSKKO, dyrektorzy, wicedyrektorzy, urzędnicy oświatowi.

OSKKO, zdając sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą spotkać dyrektorów w związku z przebiegiem strajku nauczycieli, przekazuje pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego z informacją dla Ministra Edukacji Narodowej.

Informacja ma na celu uprzedzenie nas o działaniach organizatorów strajku, mających zapobiec włączaniu w skład zespołów egzaminujących osób spoza szkoły.

Doceniamy to, że ZNP liczy na zrozumienie dyrektorów, którzy - siłą rzeczy - będą narażeni na konsekwencje wykonywania zaleceń resortu oświaty.

Zapraszamy na Forum OSKKO. Będziemy się wspierać i informować o wszystkim, co może pomóc nam jak najskuteczniej stawić czoła trudnej sytuacji.

Poniżej zamieszczamy oryginał pisma ZNP do pobrania.