<<<powrót na stronę główną OSKKO


Wyróżnienia Walnego Zebrania OSKKO
dla szczególnie aktywnych członków Stowarzyszenia


Uchwałą z dn. 11 marca 2012 r. Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, udzieliło członkom Stowarzyszenia wyróżnień za działalność społeczną wspomagającą kadrę kierowniczą oświaty i sprzyjającą rozwojowi kultury zarządzania w szkołach. 

Do zasług Wyróżnionych należą m.in.: aktywność na Forum OSKKO, wspieranie Koleżanek i Kolegów radą i pomocą, udział w zespołach roboczych OSKKO, konsultowanie prawa, praca w ekipach organizacyjnych Kongresu Zarządzania Oświatą, Konferencji OSKKO, zlotów OZNI, reprezentowanie Stowarzyszenia podczas konferencji i innych spotkań kadry kierowniczej oświaty w całym kraju.

Dzięki bezinteresownej pracy osób, tak jak Koleżanki i Koledzy - szczególnie zaangażowanych w prace Stowarzyszenia, możemy skutecznie edukować kadrę kierowniczą, wpływać na rozwój prawa oświatowego, integrować dyrektorów, urzędników oświatowych, pracowników samorządowych wokół celu, jakim jest dobro polskiego ucznia.

 

Izabela Bothur Ewa Czechowicz Beata Domerecka Ewa Halska
       

Hanna  Jakubek Joanna Jasiak  Alicja Kapcia Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz
       
Krzysztof  Kaźmierczak Jerzy Kostyła Dorota Kulesza Izabela Leśniewska
       
Sławomir Lipiński Gabriela Olszowska Jacek Rudnik Ryszard Sikora
       
Bogna Skoraszewska Piotr Sobczyk Ewa Stefaniak-Bergtraum Piotr Tałan
       
Edward Wiśniewski Małgorzata Wojnarowska Bogusława Wojtczak Anna Zabielska
       
     
Leszek Zaleśny      
<<<powrót na stronę główną OSKKO