Wyniki badania: Ocena wybranych aspektów funkcjonowania szkół.


Wyniki badania Związku Miast Polskich, Instytutu Badań w Oświacie,
we współpracy z OSKKO:


UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE SĄ NADMIERNIE OBCIĄŻENI PRACĄ

 

Nie mamy czasu na twórczą, rzetelną pracę z uczniami. Podstawy programowe są za obszerne. Uczniowie pracują więcej niż dorośli zatrudnieni na etacie. Wymagane jest podjęcie działań naprawczych, realne konsultacje z nauczycielami.

Badanie "Wybrane problemy Edukacji w Polsce" przeprowadzone zostało przez Związek Miast Polskich we współpracy z Instytutem Badań w Oświacie oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. Wzięło w nim udział:

  • 15683 rodziców,

  • 5921 nauczycieli.

Pobierz wyniki badania (PDF)