powrót do relacji

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli
 Wrocław, 20-21 maja 20054

Harmonogram:

 

Piątek, 20-05-2005

I dzień

10.30 – 12.00

SP nr 118 we Wrocławiu, ul Bulwar Ikara 19

Rejestracja uczestników,  odbiór materiałów konferencyjnych, podpisanie delegacji, odbiór rachunków za konferencję.

Zakwaterowanie uczestników nocujących odbędzie się wieczorem. Do tego czasu zapewniamy miejsce przechowania Państwa bagaży w szkole. Zaświadczenia itp. będą również wystawiane w sobotę.

12.00 – 15:45

W przerwie kawa

Sala ogólna

  • Rozpoczęcie konferencji
  • Wykład. Diagnoza rozwoju małego dziecka. Dr Marta Kochan, Uniwersytet Wrocławski
  • Wykład. Program wychowania estetycznego w przedszkolu. Dr Lucyna Matuszak, adiunkt Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej UMK w Toruniu.

15:45-17.15

Obiad

17:15-20:15

Wyznaczone sale

Warsztaty (1 tura – każdy uczestnik obecny na jednym z tematów):

1. Ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Anna Jadach, edukator, Warszawa       

2. Rola zabaw (językowych, matematycznych, integracyjnych) w rozwoju dziecka i osiąganiu sukcesów Aleksandra Kozyra, edukator, Warszawa       

3. Rola muzyki w edukacji elementarnej, z uwzględnieniem krótkich form muzyki klasycznej Joanna Pietrzak, edukator, Warszawa           

4. Budowanie programu rozwoju przedszkola Ewa Halska, edukator - Opole  

5. Warsztaty pedagogiki zabawy – Joanna Litwinienko, KLANZA Wrocław          

6. Teatr plastyczny w przedszkolu – Anna Morawiecka, KLANZA Wrocław          

7. Rozwój emocjonalny dzieci w relacji z zabawkami. Dziecko – konsument. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.         

8. Profilaktyka bezpiecznych zachowań. Program profilaktyczno-wychowawczy. Współpraca z rodzicami. Małgorzata Niewodowska, dyr. Specj.PPP Kraków, konsultant ds. profilaktyki - Straż Miejska m. Krakowa

20.15

 

Przejazd (zapewniają organizatorzy) osób nocujących do hotelu. Zakwaterowanie. Kolacja (dla osób nocujących).

 

Sobota, 21-05-2005

II dzień

7:00-8:30

Śniadanie

Godz. 7.15 – 8.40

Wykwaterowanie.

Wyjazd (osób nocujących) z hotelu do SP 118

9.00-10.30

SP 118

Wykład. Budowanie programu rozwoju przedszkola Ewa Halska, edukator - Opole  

Dyskusja - problemy polskiego przedszkola, Marek Pleśniar

10.30-11.00

Kawa

11.00 – 14.00

Wyznaczone sale

Warsztaty (jw.)

 

14.00-15.15

Obiad

15.15-18.15

Warsztaty (jw.)

18.15

Zakończenie konferencji