<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

 

W niedzielę 25 kwietnia 2021 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbędzie się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

Porządek Zebrania:

 • Otwarcie zebrania.

 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

 • Stwierdzenie zdolności zebrania do podejmowania uchwał.

 • Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.

 • Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.

 • Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.

 • Przedstawienie projektu uchwały programowej.

 • Dyskusja.

 • Podjęcie uchwały programowej na 2021 rok.

 • Uchwała dotyczącej wysokości składki członkowskiej na 2021 r.

 • Wolne głosy i wnioski.

 • Podsumowanie i zakończenie zebrania.

W Walnym Zebraniu mogą wziąć udział tylko Członkowie OSKKO.

Zapisy na Walne Zebranie zostały już zakończone. Osoby zgłoszone otrzymały na swoje skrzynki mailowe adres internetowy i kod dostępu.

Zamieszczamy również poradnik techniczno-organizacyjny dla uczestników w pliku PDF (kliknij, aby otworzyć).


Kontakt w sprawie zapisów, dostępu internetowego, organizacji zebrania: biuro@oskko.edu.pl

Kontakt z dyrektorem Biura OSKKO: marek.plesniar@oskko.edu.pl / tel. 513 057 830.