<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Związek Miast Polskich we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza wszystkich Samorządowców, Przedstawicieli Miast, Gmin, Powiatów i Województw na czwartą część otwartych warsztatów informacyjnych. Czwartkowe wydarzenie również poświęcone będzie ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie edukacji.

Omówiony zostanie kontekst prac nad ustawą, kluczowe regulacje dla JST oraz miast na prawach powiatu. Pojawi się także jej analiza w zakresie praktyki szkolnej oraz zagadnienia takie jak:

  • konsekwencje ustawy z perspektywy zadań dyrektora szkoły,

  • oddziały przygotowawcze – przepisy dotyczące ich tworzenia i działania,

  • zapisy dotyczące bezpośrednio i pośrednio uczniów oraz nauczycieli.

Do jutra 23 marca do godziny 12:00 możecie zadawać pytania dotyczące edukacji za pomocą specjalnego formularza: https://bit.ly/3ucGdBA

Zbierzemy je i postaramy się odpowiedzieć w trakcie najbliższego spotkania.

Celem specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy jest stworzenie szczególnych regulacji prawnych zapewniających pomoc Rzeczypospolitej Polskiej Ukraińcom, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i przybyli na terytorium państwa polskiego. Tym razem uczestnicy spotkania zapoznają się z aspektem specustawy dotyczącym edukacji z punktu widzenia organów prowadzących i dyrektorów szkół. Doradzać będą przedstawiciele administracji samorządowej, reprezentanci korporacji samorządowej i OSKKO.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/2iwYMpr07

Gdyby nie było możliwości wejścia na platformę CLICKMEETING w dniu warsztatów, z powodu ograniczeń liczby uczestników, na co nie mamy wpływu, można skorzystać z transmisji na Facebooku.

Program:

Wprowadzenie – Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP, Marek Pleśniar – dyrektor Biura OSKKO
Omówienie kontekstu prac nad ustawą – Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej KWRiST

I. Organy prowadzące
JST – kluczowe regulacje – Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, współprzewodnicząca Zespołu Edukacji KWRiST
Miasta na prawach powiatu – Iwona Waszkiewicz, z-ca prezydenta Bydgoszczy

II. Dyrektorzy szkół

Tematy: konsekwencje ustawy z perspektywy zadań dyrektora szkoły - zapisy dotyczące bezpośrednio i pośrednio uczniów i nauczycieli; oddziały przygotowawcze – przepisy dotyczące ich tworzenia i działania; zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

- Izabela Leśniewska, członek Zarządu OSKKO,
- Ryszard Sikora, Przewodniczący KR OSKKO

Podsumowanie - Andrzej Porawski, Marek Pleśniar