<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 12 kwietnia 2022.

Stan prawny na 11 kwietnia 2022.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na kolejne webinarium dla praktyków zarządzania przedszkolami, szkołami i innymi placówkami oświatowymi.

Webinarium poprowadzą Ewa Halska i Izabela Leśniewska, trenerki o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektorzy i członkowie Zarządu OSKKO.  

Zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

 • Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę, nawiązanych na czas określony i nieokreślony, w szczególności analiza art. 20, art. 27 KN;

 • Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole, przeniesienie nauczyciela na to samo lub inne stanowisko w tej samej szkole – art. 18 KN;

 • Rozwiązywanie i wygaszanie stosunku pracy na podstawie art. 23 i 26 KN;

 • Rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie na podstawie KP – pracownicy niepedagogiczni;

 • Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy;

 • Konsultowanie zamiaru wypowiedzenia ze związkami zawodowymi;

 • Ochrona przed wypowiedzeniem;

 • Kryteria zwolnień;

 • Okresy wypowiedzenia;

 • Dokumentacja pracownicza, w tym świadectwo pracy;

 • Uwarunkowania zatrudnienia na stanowisku; nauczyciela, pomocy nauczyciela i innego pracownika niepedagogicznego, obywateli Ukrainy, których pobyt uważany jest za legalny.

Uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty w formie elektronicznej:

 • kryteria zwolnień,

 • wypowiedzenie na podstawie art. 20 KN z uzasadnieniem,

 • wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające,

 • zmiana stanowiska pracy na podstawie art. 18 KN,

 • cofnięcie wypowiedzenia,

 • ograniczenie zatrudnienia na podstawie art. 22 KN,

 • pisma kierowane do związków zawodowych.

Pokazane zostaną przykładowe rozwiązania dotyczące np. czasowego zwiększenia wymiaru zatrudnienia w trakcie roku szkolnego (nauczanie indywidualne), informowania pracowników o kryteriach zwolnień, o przewidywanych zmianach w zatrudnieniu.

Dostęp do spotkania na żywo zostanie przesłany dzień przed szkoleniem. Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl