<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na kolejne webinarium dla praktyków zarządzania przedszkolami, szkołami i innymi placówkami oświatowymi.

Webinarium poprowadzą Ewa Halska i Izabela Leśniewska, trenerki o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektorzy i członkowie Zarządu OSKKO.  

Zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

 • Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę, nawiązanych na czas określony i nieokreślony, w szczególności analiza art. 20, art. 27 KN;

 • Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole, przeniesienie nauczyciela na to samo lub inne stanowisko w tej samej szkole – art. 18 KN;

 • Rozwiązywanie i wygaszanie stosunku pracy na podstawie art. 23 i 26 KN;

 • Rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie na podstawie KP – pracownicy niepedagogiczni;

 • Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy;

 • Konsultowanie zamiaru wypowiedzenia ze związkami zawodowymi;

 • Ochrona przed wypowiedzeniem;

 • Kryteria zwolnień;

 • Okresy wypowiedzenia;

 • Dokumentacja pracownicza, w tym świadectwo pracy;

 • Uwarunkowania zatrudnienia na stanowisku; nauczyciela, pomocy nauczyciela i innego pracownika niepedagogicznego, obywateli Ukrainy, których pobyt uważany jest za legalny.

Uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty w formie elektronicznej:

 • kryteria zwolnień,

 • wypowiedzenie na podstawie art. 20 KN z uzasadnieniem,

 • wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające,

 • zmiana stanowiska pracy na podstawie art. 18 KN,

 • cofnięcie wypowiedzenia,

 • ograniczenie zatrudnienia na podstawie art. 22 KN,

 • pisma kierowane do związków zawodowych.

Pokazane zostaną przykładowe rozwiązania dotyczące np. czasowego zwiększenia wymiaru zatrudnienia w trakcie roku szkolnego (nauczanie indywidualne), informowania pracowników o kryteriach zwolnień, o przewidywanych zmianach w zatrudnieniu.

Dostęp do spotkania na żywo zostanie przesłany dzień przed szkoleniem. Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl