<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 14 kwietnia 2021.

Stan prawny na 13 kwietnia 2021.

Szkolenie narzędziowe na czasie: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych na szkolenie narzędziowe z zakresu ruchu kadrowego. Dotyczy ono wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, feryjnych, nieferyjnych itd. Prowadzą – specjalistki w ww. zakresie: Ewa Halska i Izabela Leśniewska, trenerki o doświadczeniu ogólnopolskim, wieloletni dyrektorzy, członkowie Zarządu OSKKO.

Zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

 • Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę, nawiązanych na czas określony i nieokreślony, w szczególności analiza art. 20, art. 27 KN;

 • Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole, przeniesienie nauczyciela na to samo lub inne stanowisko w tej samej szkole – art. 18 KN;

 • Rozwiązywanie i wygaszanie stosunku pracy na podstawie art. 23 i 26 KN;

 • Rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie na podstawie KP – pracownicy niepedagogiczni;

 • Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy;

 • Konsultowanie zamiaru wypowiedzenia ze związkami zawodowymi;

 • Ochrona przed wypowiedzeniem;

 • Kryteria zwolnień;

 • Okresy wypowiedzenia;

 • Dokumentacja pracownicza, w tym świadectwo pracy;

Uczestnicy otrzymają m.in. przykładowe dokumenty w formie elektronicznej, takie jak:

 • kryteria zwolnień,

 • wypowiedzenie na podstawie art. 20 KN z uzasadnieniem,

 • wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające,

 • zmiana stanowiska pracy na podstawie art. 18 KN,

 • cofnięcie wypowiedzenia,

 • ograniczenie zatrudnienia na podstawie art. 22 KN,

 • pisma kierowane do związków zawodowych.

Pokazane zostaną przykładowe rozwiązania dotyczące np. czasowego zwiększenia wymiaru zatrudnienia w trakcie roku szkolnego (nauczanie indywidualne), informowania pracowników o kryteriach zwolnień, o przewidywanych zmianach w zatrudnieniu.

Materiały szkoleniowe udostępnione zostaną Uczestnikom w formie elektronicznej. Zapis wideo z webinarium udostępnimy Uczestnikom po szkoleniu. Nagranie można wykorzystać w szkole przez tydzień. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 95 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 1,5 godziny.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl