<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

NOWE NAGRANIE WEBINARIUM OSKKO WS. POWROTU DZIECI DO SZKÓŁ

Po czwartkowym (21 maja) webinarium, w którym wzięło udział na żywo ok. 600 uczestników, otwieramy zapisy na jego wersję zapisaną ponownie, dla osób, które chciałyby skorzystać z wykładu i materiałów.

Zapraszamy do zamówienia prezentacji oraz wzorów dokumentów, przygotowanych przez prowadzących, a także obejrzenia nagrania webinarium na naszym kanale na YouTube w dowolnie wybranym przez Państwa momencie.

Zapraszamy do formularza zamówień.


Poniżej zamieszczamy opis webinarium, które zobaczą Państwo na materiale na YouTube, oraz materiałów.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium, w którym omawiamy zadania dyrektora szkoły: organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 oraz zajęć w oddziałach przedszkolnych po 25 maja br.

Webinarium poprowadzili wieloletni dyrektorzy - trenerzy o ogólnopolskim doświadczeniu, członkowie Zarządu OSKKO: Izabela Leśniewska, Jacek Rudnik, Anna Zabielska.

W programie doskonalenia zawodowego: jak przygotować szkołę na powrót uczniów do kl. 1-3 (oraz do oddziałów przedszkolnych), analiza zadań dyrektora na podstawie wprowadzonego prawa, przykłady procedur, regulacji wewnętrznych, praktycznych rozwiązań autorów.

Omówiono m. in. zagadnienia, pokażemy procedury, dokumenty:

  • procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły, w tym procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni,

  • procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia,

  • sposób organizacji pracy pracowników obsługowych i administracyjnych m.in. dezynfekowanie sal, korytarzy, toalet, dystrybucja środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, monitorowanie sprzątania i dezynfekcji,

  • organizacja pracy nauczycieli,

  • dokumentowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi/uczniami, konsultacji z uczniami starszych klas,

  • oświadczenia i zgody rodziców,

  • przeszkolenie nauczycieli i pracowników AiO,

  • organizacja dożywiania,

  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole a zdalne nauczanie.

Zaprezentowane zostały materiały wykorzystywane realnie w pracy dyrektora, m.in. przykład procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły, karty kontroli sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, przykładowe komunikaty dla rodziców, dokumentacja pracy opiekuńczo-wychowawczej i konsultacji.

Uczestnicy otrzymają - drogą elektroniczną - ww. materiały ze szkolenia, prezentację prowadzącej i tygodniowy dostęp do nagrania wideo z całego webinarium. Materiały i nagranie można wykorzystać w szkoleniu rady pedagogicznej wyłącznie własnej szkoły/placówki. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do zapisu nagrania webinarium oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów do wykorzystania we własnym zakresie, wynosi 95 zł.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:
(jeżeli formularz nie jest widoczny poniżej, zapraszamy do wypełnienia go na stronie https://fm.formularze.eu/fm/oskko/Powrot-do-szkoly)

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl