<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium, w którym zostaną omówione praktycznie zagadnienia związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021. Ułatwić to ma przeprowadzenie sierpniowej rady pedagogicznej i przygotowanie procedur pracy w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Webinarium poprowadzi trener o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektor szkoły Izabela Leśniewska. Udział w szkoleniu weźmie również Anna Zabielska.

Program szkolenia:

 • nowe rozporządzenia MEN, wytyczne MZ i GiS a praktyka organizacji w konkretnej szkole, szczególnie w zakresie tygodniowego rozkładu zajęć, żywienia, utrzymania reżimu sanitarnego w pomieszczeniach, przydziału zadań dla pracowników z grup ryzyka – czyli o tym, że nie wszystko da się zrobić,

 • kwarantanna pracowników a możliwość zdalnej pracy, płacenie za wykonaną pracę, zawieszanie zajęć zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia ws. BHP - przyjmowanie nowych pracowników a zadania pracodawcy,

 • dokumentacja przebiegu nauczania, zarówno podczas nauki w systemie tradycyjnym, jak i podczas pracy zdalnej; notatki, sprawozdania dotyczące m.in. kontaktów z rodzicami,

 • praca rady pedagogicznej, w tym udział rady w ustalaniu sposobu realizacji zajęć zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN z sierpnia 2020, planu pracy szkoły i inne zadania przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 • refleksje dotyczące sprawdzania frekwencji, realizacji obowiązku szkolnego oraz przyjmowania nowych uczniów do szkoły, szczególnie w trakcie roku szkolnego,

 • informacje i komunikaty do nauczycieli, uczniów i rodziców – jak i kiedy je przekazywać,

 • ustalenia dotyczące płatności za godziny ponadwymiarowe podczas kształcenia tradycyjnego i zdalnego.

Wzory i projekty dokumentów dla uczestników:

 • przykłady procedur związanych z funkcjonowaniem szkoły w czasie pandemii,

 • przykłady informacji kierowanych do rodziców/uczniów,

 • lista kontrolna – praca z radą pedagogiczną przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 • lista kontrolna czynności związanych z zatrudnieniem nowych pracowników,

 • zakres obowiązków nauczyciela – przykład.

Uczestnicy otrzymają - drogą elektroniczną - materiały ze szkolenia w formie edytowalnej, prezentację prowadzącej i tygodniowy dostęp do nagrania wideo z całego webinarium. Materiały i nagranie można wykorzystać w szkoleniu rady pedagogicznej wyłącznie własnej szkoły/placówki. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania oraz materiały prowadzącej, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 95 zł.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:
(jeżeli formularz nie jest widoczny poniżej, zapraszamy do wypełnienia go na stronie
https://fm.formularze.eu/fm/oskko/Poczatek-roku-w-szkole-20-21)
W przypadku problemów z formularzem prosimy o kontakt pod nr tel. 509 498 266.

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl