<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie narzędziowe OSKKO dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, którzy przed 1 września chcą sobie uporządkować kalendarz. Pokazane zostaną zadania, tematy które warto przeanalizować, czy wykonać przed rozpoczęciem lub w pierwszych miesiącach roku szkolnego. Ze względu na wielość poruszanych zagadnień nie będą one pogłębiane, a tylko wskazane na tle obowiązującego prawa i praktyki doświadczonych dyrektorów. Prowadzący zwrócą uwagę także na działania, które są ważne dla osób, które obejmą obowiązki dyrektora od 1 września.

Omówione zostaną m.in.:

 • zatrudnianie pracowników – kroki, które należy wykonać przed podpisaniem umowy o pracę,

 • awans zawodowy – wnioski i plany rozwoju zawodowego, sprawdzenie, czy awans może być otwarty, przydzielenie opiekunów stażu,

 • sierpniowe zebranie rady pedagogicznej – najważniejsze zagadnienia,

 • teczki pracownicze – zawartość, kompletność, kwalifikacje, przebieg pracy, zakresy obowiązków,

 • zarządzanie majątkiem szkoły – instrukcja ppoż., przeglądy budowlane, kominiarskie itd., dotychczasowa korespondencja/remonty, potrzeby, stan otoczenia, bezpieczeństwo,

 • budżet – co zostało do końca roku, co konieczne na następny rok, opiniowanie projektu planu finansowego,

 • arkusz organizacji – przydziały i ich zgodność z przepisami, korespondencja z OP np. o godzinach dodatkowych, pensa łączone, tzw. eklektyczne, zadania w odniesieniu do nauczycieli, którzy u nas uzupełniają pensum,

 • nadzór pedagogiczny – obowiązki dyrektora, terminy, wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku a kompetencja stanowiąca rady pedagogicznej,

 • dokumentacja przebiegu nauczania, w tym nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,

 • tygodniowy rozkład zajęć – analiza zmianowości i zgodność z przepisami, dyżury, praca świetlicy, praca oddziałów przedszkolnych w szkole,

 • BHP – ewakuacja, plany, szkolenia z pierwszej pomocy, dokumentacja wypadkowa,

 • RR i SU – daty spotkań klasowych, wybory RR i SU (statut), komunikacja na „dzień dobry”

 • dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych – opinie rp, rr, su,

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna i nie tylko – sprawdzenie realizacji podstawowych zadań wynikających z orzeczeń i opinii, nauczanie indywidualne,

 • programy nauczania – dopuszczenie,

 • SIO – zadania i terminy,

 • ochrona danych osobowych – nadawanie i wygaszanie uprawnień,

 • kompetencje miękkie – spotkania/kontakt z pracownikami, kontakt z rodzicami i uczniami.


 

Uczestnicy otrzymają materiał, w którym wskazane zostaną zadania dla dyrektora na tle podstaw prawnych oraz z zaznaczeniem terminów realizacji, jeśli tak stanowią przepisy. Ponadto załączone będą m.in.

 • lista kontrolna do zatrudnienia pracownika,

 • przykładowa uchwała klasyfikacyjna (egzaminy poprawkowe),

 • uchwała opiniująca w sprawie programu doradztwa zawodowego,

 • przykładowa ankieta dotycząca diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka

Prowadzące: Ewa Halska - trener o ogólnopolskim doświadczeniu, prezes OSKKO; Izabela Leśniewska – trener o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektor szkoły, członek Zarządu OSKKO.

Materiały szkoleniowe udostępnione zostaną Uczestnikom w formie elektronicznej. Zapis wideo z webinarium udostępnimy Uczestnikom po szkoleniu. Nagranie można wykorzystać w szkole przez tydzień. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt dostępu do nagrania webinarium oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 95 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 1,5 godziny.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl